Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kuolonkolarit
Kempeleen kuolonkolarin toista kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta – myös päihteiden osuutta selvitetään

Kem­pe­leen kuo­lon­ko­la­rin toista kul­jet­ta­jaa epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – myös päih­tei­den osuutta sel­vi­te­tään

07.12.2023 13:57 2
Poliisi: Kolmikymppinen mies kuoli ulosajossa viime perjantaina Sotkamossa

Po­lii­si: Kol­mi­kymp­pi­nen mies kuoli ulos­ajos­sa viime per­jan­tai­na Sot­ka­mos­sa

06.06.2023 11:38
70-vuotias pariskunta menehtyi liikenneonnettomuudessa Ristijärvellä

70-vuo­tias pa­ris­kun­ta me­neh­tyi lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ris­ti­jär­vel­lä

30.03.2023 23:25
Presidentti Kekkonen vaati parannuksia Suomen kehnoon liikenneturvallisuuteen – oululainen Tapio Kyngäs kiinnostui onnettomuuksista jo lapsena ja on tehnyt voitavansa

Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen vaati pa­ran­nuk­sia Suomen kehnoon lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs kiin­nos­tui on­net­to­muuk­sis­ta jo lapsena ja on tehnyt voi­ta­van­sa

05.02.2023 11:00
Tilaajille
Kuolonkolarit tapahtuvat yleensä kuivalla tiellä ja selkeällä säällä – onnettomuuden keskeisin riskitekijä löytyy ratin takaa

Kuo­lon­ko­la­rit ta­pah­tu­vat yleensä kui­val­la tiellä ja sel­keäl­lä säällä – on­net­to­muu­den kes­kei­sin ris­ki­te­ki­jä löytyy ratin takaa

22.12.2022 09:59 2
Tilaajille
Yksi henkilö menehtyi henkilö- ja kuorma-auton välisessä kolarissa Alavieskassa

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö- ja kuor­ma-au­ton vä­li­ses­sä ko­la­ris­sa Ala­vies­kas­sa

03.09.2022 15:29
Poliisi: Kaikki Limingan kuolonkolarin osalliset seudulla asuvia nuoria, loukkaantunutta kevytmoottoripyörän kuljettajaa voitu puhuttaa

Po­lii­si: Kaikki Li­min­gan kuo­lon­ko­la­rin osal­li­set seu­dul­la asuvia nuoria, louk­kaan­tu­nut­ta ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän kul­jet­ta­jaa voitu pu­hut­taa

12.08.2022 13:40
Tilaajille
Limingassa sähkömopon ja kevytmoottoripyörän kolarissa kuoli yläkouluikäinen poika

Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

11.08.2022 15:22
Vakava liikenneonnettomuus Savonlinnassa – kolme nuorta menehtyi, yksi sairaalassa

Vakava lii­ken­ne­on­net­to­muus Sa­von­lin­nas­sa – kolme nuorta me­neh­tyi, yksi sai­raa­las­sa

30.07.2022 12:10 6
Valtaosa moottoripyöräilijöiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista on kuljettajan aiheuttamia – yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen

Val­ta­osa moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kuo­le­maan joh­ta­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on kul­jet­ta­jan ai­heut­ta­mia – yleisin on­net­to­muus­tyyp­pi on tieltä suis­tu­mi­nen

01.05.2022 17:48 8
Tilaajille
Valtatietä pyörällä ylittänyt iäkäs mies kuoli autoilijan osuttua häneen Raahessa

Val­ta­tie­tä pyö­räl­lä ylit­tä­nyt iäkäs mies kuoli au­toi­li­jan osuttua häneen Raa­hes­sa

14.10.2021 17:07
Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui henkilöauton ja kuormurin kolarissa Sotkamossa

Yksi ihminen kuoli ja toinen louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ja kuor­mu­rin ko­la­ris­sa Sot­ka­mos­sa

09.10.2021 13:44
Poliisi: Limingan rajussa kolarissa kuoli parikymppinen nainen Oulun seudulta – tutkinta jatkuu silminnäkijöiden kuulemisella

Po­lii­si: Li­min­gan rajussa ko­la­ris­sa kuoli pa­ri­kymp­pi­nen nainen Oulun seu­dul­ta – tut­kin­ta jatkuu sil­min­nä­ki­jöi­den kuu­le­mi­sel­la

07.06.2021 13:19
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja kuoli Limingan kolarissa

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja kuoli Li­min­gan ko­la­ris­sa

31.05.2021 16:32
Siikalatvan nokkakolarissa menehtyi nelikymppinen mies

Sii­ka­lat­van nok­ka­ko­la­ris­sa me­neh­tyi ne­li­kymp­pi­nen mies

02.03.2021 06:16
Raportti: Joka viidennen kuolonkolarin aiheutti nuori kuljettaja, heistä kolmannes oli päihtyneitä

Ra­port­ti: Joka vii­den­nen kuo­lon­ko­la­rin ai­heut­ti nuori kul­jet­ta­ja, heistä kol­man­nes oli päih­ty­nei­tä

18.02.2021 08:17
Kolme henkilöä menehtyi Kestilän auto-onnettomuudessa – näin onnettomuus tapahtui

Kolme hen­ki­löä me­neh­tyi Kes­ti­län au­to-on­net­to­muu­des­sa – näin on­net­to­muus ta­pah­tui

03.03.2021 13:53
Yksi kuoli ja useita loukkaantui kolarissa Keski-Suomessa

Yksi kuoli ja useita louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Kes­ki-Suo­mes­sa

27.12.2020 14:25
Naisten alppihiihtomaajoukkueen valmentajana toiminut mies ehdolliseen vankeuteen kuolonkolarista Ranualla – Oikeuden mukaan mies nukahti rattiin

Naisten alp­pi­hiih­to­maa­jouk­kueen val­men­ta­ja­na toi­mi­nut mies eh­dol­li­seen van­keu­teen kuo­lon­ko­la­ris­ta Ra­nual­la – Oi­keu­den mukaan mies nukahti rattiin

16.12.2020 15:04 6
Tilaajille
Ranuan kuolonkolarista vaaditaan kuljettajana toimineelle alppihiihtovalmentajalle ehdollista vankeutta – syyttäjän mukaan ylinopeutta ajanut mies nukahti rattiin

Ranuan kuo­lon­ko­la­ris­ta vaa­di­taan kul­jet­ta­ja­na toi­mi­neel­le alp­pi­hiih­to­val­men­ta­jal­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syyt­tä­jän mukaan yli­no­peut­ta ajanut mies nukahti rattiin

11.12.2020 18:04