Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Siivous
Siivouspalvelu ServiceOne tarjoaa laadukasta palvelua – uudet työntekijät perehdytetään perusteellisesti ja asiakaskohteista pidetään hyvä huoli laadunhallintajärjestelmällä
Mainos ServiceOne

Sii­vous­pal­ve­lu Ser­vi­ceO­ne tarjoaa laa­du­kas­ta pal­ve­lua – uudet työn­te­ki­jät pe­reh­dy­te­tään pe­rus­teel­li­ses­ti ja asia­kas­koh­teis­ta pi­de­tään hyvä huoli laa­dun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä

11.01.2023 06:00
Näin siivoat lempeästi ja ylisuorittamatta – ammattilaiset paljastavat 10 parasta siivousniksiään

Näin siivoat lem­peäs­ti ja yli­suo­rit­ta­mat­ta – am­mat­ti­lai­set pal­jas­ta­vat 10 parasta sii­vous­nik­siään

08.01.2023 11:00
Tilaajille
"Tää on niin yleistä vaikka muuta väittävät" – Oululaisen Kati Alatalon uuden vuokra-asunnon surkea siivousjälki kirvoitti monet lukijat kommentoimaan

"Tää on niin yleistä vaikka muuta väit­tä­vät" – Ou­lu­lai­sen Kati Ala­ta­lon uuden vuok­ra-asun­non surkea sii­vous­jäl­ki kir­voit­ti monet lukijat kom­men­toi­maan

16.05.2022 17:30 12
Tilaajille
Oululainen Kati Alatalo on taistellut viikkoja uuden vuokra-asuntonsa surkean huonosta siivouksesta – tältä näyttää vessassa ja kylpyhuoneessa, vaikka siivousfirma on ne kolmesti puhdistanut

Ou­lu­lai­nen Kati Alatalo on tais­tel­lut viik­ko­ja uuden vuok­ra-asun­ton­sa surkean huo­nos­ta sii­vouk­ses­ta – tältä näyttää ves­sas­sa ja kyl­py­huo­nees­sa, vaikka sii­vous­fir­ma on ne kol­mes­ti puh­dis­ta­nut

14.05.2022 17:00 37
Tilaajille
Kevään suursiivous alkaa näkyvästä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puhtaaksi, mutta astianpesuaineeseen kannattaa turvautua harkiten

Kevään suur­sii­vous alkaa nä­ky­väs­tä liasta – Pölyt pois ja ikkunat puh­taak­si, mutta as­tian­pe­su­ai­nee­seen kan­nat­taa tur­vau­tua har­ki­ten

03.04.2022 12:30
Tilaajille
Huonosti tehty loppusiivous voi koitua kalliiksi – Sanna Mäntynen näkee paikkoja, minne harja tai siivousliina ei ole ylettynyt koskaan

Huo­nos­ti tehty lop­pu­sii­vous voi koitua kal­liik­si – Sanna Män­ty­nen näkee paik­ko­ja, minne harja tai sii­vous­lii­na ei ole ylet­ty­nyt koskaan

19.02.2022 10:24 4
Tilaajille
Pyykit sukkana alas – pyykkikuilu helpottaa kaksikerroksisen omakotitalon vaatehuoltoa, mutta toinen kodinhoidon erikoisuus tekee vasta tuloaan

Pyykit sukkana alas – pyyk­ki­kui­lu hel­pot­taa kak­si­ker­rok­si­sen oma­ko­ti­ta­lon vaa­te­huol­toa, mutta toinen ko­din­hoi­don eri­koi­suus tekee vasta tuloaan

31.12.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na nau­tin­non pit­kit­tä­mi­nen

17.12.2021 05:00 2
Tilaajille
Lisääntynyt auringonvalo innostaa laittamaan kotia – Forum24 kysyi ammattilaisten vinkit kevätsiivoukseen

Li­sään­ty­nyt au­rin­gon­va­lo in­nos­taa lait­ta­maan kotia – Forum24 kysyi am­mat­ti­lais­ten vinkit ke­vät­sii­vouk­seen

02.03.2021 21:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­val­li­nen siivous kotona riittää – de­sin­fioin­ti­ai­nei­den käyttö on tarpeen vain, jos on ole­mas­sa eri­tyi­nen riski

02.03.2021 10:00
Tilaajille
Siivoojan tokaisu kuumotti korvia   – Pitääkö koti puunata ennen siivoojan tuloa?
Kolumni

Sii­voo­jan tokaisu kuu­mot­ti korvia – Pitääkö koti puunata ennen sii­voo­jan tuloa?

02.02.2021 20:00 15
Tilaajille
Yhä useampi oululainen ikäihminen hyödyntää mahdollisuuden arvonlisäverottomaan siivoukseen – yrittäjän mukaan moni sairastunut työikäinen ei tiedä oikeudestaan etuun

Yhä useampi ou­lu­lai­nen ikä­ih­mi­nen hyö­dyn­tää mah­dol­li­suu­den ar­von­li­sä­ve­rot­to­maan sii­vouk­seen – yrit­tä­jän mukaan moni sai­ras­tu­nut työ­ikäi­nen ei tiedä oi­keu­des­taan etuun

14.12.2020 06:00 4
Tilaajille
Pesu ja kuivaus vai laattojen suojapinnoitus – Keräsimme neuvot, joilla kylpyhuoneen pinttyneet kaakelit saa parhaiten puhtaaksi kalkkitahroista ja liasta

Pesu ja kuivaus vai laat­to­jen suo­ja­pin­noi­tus – Ke­rä­sim­me neuvot, joilla kyl­py­huo­neen pint­ty­neet kaa­ke­lit saa par­hai­ten puh­taak­si kalk­ki­tah­rois­ta ja liasta

19.09.2020 09:00
Tilaajille
Maksuton matonpesupaikka avattiin Oulunsalossa - Oulussa ei ole enää mattolaitureita

Mak­su­ton ma­ton­pe­su­paik­ka avat­tiin Ou­lun­sa­los­sa - Oulussa ei ole enää mat­to­lai­tu­rei­ta

28.05.2020 14:18
Pölytyössä hengitysmaski on tarpeen - pölyisiä töitä tekevät firmat ovat joutuneet maskijahtiin, jos omia varastoja ei ole ollut

Pö­ly­työs­sä hen­gi­tys­mas­ki on tarpeen - pö­lyi­siä töitä tekevät firmat ovat jou­tu­neet mas­ki­jah­tiin, jos omia va­ras­to­ja ei ole ollut

23.05.2020 11:33