Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vuokra-asuminen
Oulun Sivakka ei ole nostamassa vuokria Helsingin malliin – Lumo-asuntoja vuokraavassa Kojamossa vuokrien merkittävää nousua pidetään todennäköisenä

Oulun Sivakka ei ole nos­ta­mas­sa vuokria Hel­sin­gin malliin – Lu­mo-asun­to­ja vuok­raa­vas­sa Ko­ja­mos­sa vuok­rien mer­kit­tä­vää nousua pi­de­tään to­den­nä­köi­se­nä

25.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Oulun Sivakka varoittaa vuokralaisille lähetetyistä huijausviesteistä

Oulun Sivakka va­roit­taa vuok­ra­lai­sil­le lä­he­te­tyis­tä hui­jaus­vies­teis­tä

02.03.2023 12:11 6
Katja Savolainen on vuokrannut useita asuntojaan maksuhäiriömerkinnän saaneille ongelmitta – vuokraamisen riskit kasvavat, jos tietyt merkit täyttyvät

Katja Sa­vo­lai­nen on vuok­ran­nut useita asun­to­jaan mak­su­häi­riö­mer­kin­nän saa­neil­le on­gel­mit­ta – vuok­raa­mi­sen riskit kas­va­vat, jos tietyt merkit täyt­ty­vät

13.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Opiskelija-asunnot menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä vapautuu – Sivakalla 2000-luvun kirein asuntotilanne: Jonossa tuhansia hakemuksia

Opis­ke­li­ja-asun­not menevät Oulussa sitä mukaa kuin niitä va­pau­tuu – Si­va­kal­la 2000-lu­vun kirein asun­to­ti­lan­ne: Jonossa tu­han­sia ha­ke­muk­sia

15.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Puolivälinkankaalla luonto ja keskusta ovat lähellä, mutta vuokrat kaupungin halvimmat – myös näillä kaupunginosilla olisi eväitä nousta trendialueiksi

Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la luonto ja kes­kus­ta ovat lä­hel­lä, mutta vuokrat kau­pun­gin hal­vim­mat – myös näillä kau­pun­gin­osil­la olisi eväitä nousta tren­di­alueik­si

01.06.2022 06:00 11
Tilaajille
"Tää on niin yleistä vaikka muuta väittävät" – Oululaisen Kati Alatalon uuden vuokra-asunnon surkea siivousjälki kirvoitti monet lukijat kommentoimaan

"Tää on niin yleistä vaikka muuta väit­tä­vät" – Ou­lu­lai­sen Kati Ala­ta­lon uuden vuok­ra-asun­non surkea sii­vous­jäl­ki kir­voit­ti monet lukijat kom­men­toi­maan

16.05.2022 17:30 13
Tilaajille
Oululainen Kati Alatalo on taistellut viikkoja uuden vuokra-asuntonsa surkean huonosta siivouksesta – tältä näyttää vessassa ja kylpyhuoneessa, vaikka siivousfirma on ne kolmesti puhdistanut

Ou­lu­lai­nen Kati Alatalo on tais­tel­lut viik­ko­ja uuden vuok­ra-asun­ton­sa surkean huo­nos­ta sii­vouk­ses­ta – tältä näyttää ves­sas­sa ja kyl­py­huo­nees­sa, vaikka sii­vous­fir­ma on ne kol­mes­ti puh­dis­ta­nut

14.05.2022 17:00 37
Tilaajille
Oululaisessa senioritalossa vietettiin häiritsevää elämää, asukas sai häädön – Todistaja: meteliä, tappelua, verta pitkin seiniä

Ou­lu­lai­ses­sa se­nio­ri­ta­los­sa vie­tet­tiin häi­rit­se­vää elämää, asukas sai häädön – To­dis­ta­ja: me­te­liä, tap­pe­lua, verta pitkin seiniä

11.05.2022 16:36 13
Tilaajille
Vuokraisäntä aiheuttaa oululaisille taloyhtiöille jatkuvia ongelmia, selvitimme miten hänen häikäilemätön vuokrausbisneksensä toimii - "Ei siinä talossa uskaltanut asua kukaan"

Vuok­ra­isän­tä ai­heut­taa ou­lu­lai­sil­le ta­lo­yh­tiöil­le jat­ku­via on­gel­mia, sel­vi­tim­me miten hänen häi­käi­le­mä­tön vuok­raus­bis­nek­sen­sä toimii - "Ei siinä talossa us­kal­ta­nut asua kukaan"

09.04.2022 08:00 88
Tilaajille
Tuiran luvattomien kellariasuntojen purkamisen viivästymisestä sakot

Tuiran lu­vat­to­mien kel­la­ri­asun­to­jen pur­ka­mi­sen vii­väs­ty­mi­ses­tä sakot

08.04.2022 13:57 12
Tilaajille
Omakotitalo kannattaa vuokrata omatoimiselle asukkaalle, joka ei aiheuta yllätyksiä  – Espanjaan muuttanut Vesa Ranta tunnistaa hyvän vuokralaisen

Oma­ko­ti­ta­lo kan­nat­taa vuok­ra­ta oma­toi­mi­sel­le asuk­kaal­le, joka ei aiheuta yl­lä­tyk­siä – Es­pan­jaan muut­ta­nut Vesa Ranta tun­nis­taa hyvän vuok­ra­lai­sen

13.03.2022 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­mi­seen voi val­men­tau­tua – esi­mer­kik­si vuok­ra-asu­mi­nen saat­tai­si hel­pot­taa monia on­gel­ma­ti­lan­tei­ta elä­män­kaa­ren lop­pu­vai­hees­sa

06.02.2022 05:30 2
Tilaajille
Paljon asuntoja ja niissä niukasti neliöitä – Toppilansalmeen on valmistunut viime vuosina yksiöitä suhteellisesti enemmän kuin muualle Ouluun

Paljon asun­to­ja ja niissä niu­kas­ti ne­liöi­tä – Top­pi­lan­sal­meen on val­mis­tu­nut viime vuosina yk­siöi­tä suh­teel­li­ses­ti enemmän kuin muualle Ouluun

10.01.2022 06:00 73
Tilaajille
"Minulle vuokralla asuminen edustaa vapautta ja vaivattomuutta", kirjoittaa Hanna Manninen
Kolumni

"Mi­nul­le vuok­ral­la asu­mi­nen edustaa va­paut­ta ja vai­vat­to­muut­ta", kir­joit­taa Hanna Man­ni­nen

06.08.2021 18:00 3
Tilaajille
Korona poiki vuokralaisten markkinat – vuokrat paikoin laskeneet, Oulussa vapaiden asuntojen tarjonta ylittämässä kysynnän

Korona poiki vuok­ra­lais­ten mark­ki­nat – vuokrat paikoin las­ke­neet, Oulussa va­pai­den asun­to­jen tar­jon­ta ylit­tä­mäs­sä ky­syn­nän

18.03.2021 20:00 14
Tilaajille
Tuore selvitys: Koronakriisi on lisännyt vuokra-asuntojen kysyntää, ja vuokriin on nyt nousupainetta – Vuokralla asuva ei voi käyttää edes lyhennysvapaata

Tuore sel­vi­tys: Ko­ro­na­krii­si on li­sän­nyt vuok­ra-asun­to­jen ky­syn­tää, ja vuok­riin on nyt nou­su­pai­net­ta – Vuok­ral­la asuva ei voi käyttää edes ly­hen­nys­va­paa­ta

19.08.2020 10:19
Oulun vuokrataso kipuaa muiden suurten kaupunkien tahtia tasaisesti ylöspäin – siitä huolimatta Oulussa on yhä edullista asua vuokralla

Oulun vuok­ra­ta­so kipuaa muiden suurten kau­pun­kien tahtia ta­sai­ses­ti ylös­päin – siitä huo­li­mat­ta Oulussa on yhä edul­lis­ta asua vuok­ral­la

13.08.2020 06:00 2
Tilaajille