Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Yhä useampi ou­lu­lai­nen ikä­ih­mi­nen hyö­dyn­tää mah­dol­li­suu­den ar­von­li­sä­ve­rot­to­maan sii­vouk­seen – yrit­tä­jän mukaan moni sai­ras­tu­nut työ­ikäi­nen ei tiedä oi­keu­des­taan etuun

Monilla ikäihmisillä on mahdollisuus arvonlisäverottomaan siivoukseen kotipalvelun tukipalveluna ja siivousapu onkin kysytyin palvelu Oulun kaupungin ikäihmisten neuvonnassa. Myös työikäiset ovat oikeutettuja sosiaalihuoltopalveluun esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Oululaisen Pro-Kaks-siivouspalvelun yrittäjä Annukka Kääriäinen kertoo, että arvonlisäverottomien siivouspalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Hän valitsee tarvikekassin työkeikalle.
Oululaisen Pro-Kaks-siivouspalvelun yrittäjä Annukka Kääriäinen kertoo, että arvonlisäverottomien siivouspalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Hän valitsee tarvikekassin työkeikalle.
Kuva: Pekka Peura

Joissain tapauksissa ikäihminen voi olla oikeutettu siivoukseen arvonlisäverottomina, jos hänen toimintakykynsä on iän vuoksi alentunut. Näissä tilanteissa siivous lasketaan verotuksellisesti sosiaalihuoltopalvelun tukipalveluksi.

Oulun kaupungin sosiaalipalveluiden vanhustyön johtaja Mervi Koski arvioi, että oululaiset ikäihmiset tai heidän omaisensa osaavat yhä enenevissä määrin kysyä mahdollisuutta arvolisäverottomaan kotiapuun.