Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

ServiceOne
Siivouspalvelu ServiceOne tarjoaa laadukasta palvelua – uudet työntekijät perehdytetään perusteellisesti ja asiakaskohteista pidetään hyvä huoli laadunhallintajärjestelmällä
Mainos ServiceOne

Sii­vous­pal­ve­lu Ser­vi­ceO­ne tarjoaa laa­du­kas­ta pal­ve­lua – uudet työn­te­ki­jät pe­reh­dy­te­tään pe­rus­teel­li­ses­ti ja asia­kas­koh­teis­ta pi­de­tään hyvä huoli laa­dun­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä

11.01.2023 06:00