Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Seksuaalinen hyväksikäyttö
Raahessa työskennellyt rikospoliisi syytteessä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Oulun poliisilaitos pidättänyt miehen virasta

Raa­hes­sa työs­ken­nel­lyt ri­kos­po­lii­si syyt­tees­sä tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Oulun po­lii­si­lai­tos pi­dät­tä­nyt miehen virasta

01.06.2021 16:04
Nainen esitteli intiimialueitaan alakouluikäisille lapsille, tapahtuma tallentui videolle – Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Nainen esit­te­li in­tii­mi­aluei­taan ala­kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le, ta­pah­tu­ma tal­len­tui vi­deol­le – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

24.02.2021 13:43
Tilaajille
Arvio: Ranskalaiskirjailija paljastaa karusti, miten hän joutui vain 13-vuotiaana  seksuaalisen saalistajan hyväksikäyttämäksi

Arvio: Rans­ka­lais­kir­jai­li­ja pal­jas­taa ka­rus­ti, miten hän joutui vain 13-vuo­tiaa­na sek­suaa­li­sen saa­lis­ta­jan hy­väk­si­käyt­tä­mäk­si

03.02.2021 11:00
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi pohjoispohjalaismiehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – useina vuosina jatkuneet teot alkoivat uhrin ollessa 8-vuotias

Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si poh­jois­poh­ja­lais­mie­hen lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – useina vuosina jat­ku­neet teot al­koi­vat uhrin ollessa 8-vuo­tias

20.01.2021 15:55
Tilaajille
Miehelle ehdollista törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa – tutustui uhriin nettipalvelussa

Mie­hel­le eh­dol­lis­ta tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – tu­tus­tui uhriin net­ti­pal­ve­lus­sa

22.12.2020 14:22
Tilaajille
Mies hyväksikäytti teinityttöä lähes kahden vuoden ajan Oulussa, tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Mies hy­väk­si­käyt­ti tei­ni­tyt­töä lähes kahden vuoden ajan Ou­lus­sa, tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

20.08.2020 19:34
Kansanedustajat esittävät kiristyksiä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapitoon ja levittämiseen – Yhden pitkänkään videon levittäminen ei ole rangaistavaa

Kan­san­edus­ta­jat esit­tä­vät ki­ris­tyk­siä lasten sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä ku­vaa­van ma­te­riaa­lin hal­lus­sa­pi­toon ja le­vit­tä­mi­seen – Yhden pit­kän­kään videon le­vit­tä­mi­nen ei ole ran­gais­ta­vaa

10.06.2020 10:30
Keskusrikospoliisi sai valmiiksi esitutkinnan sarjasta seksuaalisia hyväksikäyttöjä – uhrit olivat tekohetkellä 9–14-vuotiaita

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si sai val­miik­si esi­tut­kin­nan sar­jas­ta sek­suaa­li­sia hy­väk­si­käyt­tö­jä – uhrit olivat te­ko­het­kel­lä 9–14-vuo­tiai­ta

09.06.2020 09:21