Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lasten hyväksikäyttö
Mies tuomittiin törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Kempeleessä

Mies tuo­mit­tiin tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Kem­pe­lees­sä

22.01.2024 13:09 1
Tilaajille
18-vuotias tarjosi 13-vuotiaalle tytölle huumaavia aineita ja käytti hyväkseen Oulussa – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin

18-vuo­tias tarjosi 13-vuo­tiaal­le tytölle huu­maa­via aineita ja käytti hy­väk­seen Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja sak­koi­hin

19.12.2023 14:59
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen 3,5 vuodeksi vankilaan peräti 30 seksuaalirikoksesta, uhreina oli alaikäisiä poikia

Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si miehen 3,5 vuo­dek­si van­ki­laan peräti 30 sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, uhreina oli ala­ikäi­siä poikia

07.12.2023 15:16
Tilaajille
Mies tuomittiin vankeuteen 13-vuotiaan hyväksikäytöstä Oulussa – tapasivat hampurilaisravintolassa ja pelasivat nettipelejä

Mies tuo­mit­tiin van­keu­teen 13-vuo­tiaan hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – ta­pa­si­vat ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­las­sa ja pe­la­si­vat net­ti­pe­le­jä

27.11.2023 14:09 4
Tilaajille
Miehelle tuomio lapsen törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa

Mie­hel­le tuomio lapsen tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa

10.11.2023 13:20 1
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen vankilaan 15-vuotiaan hyväksikäytöstä

Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si miehen van­ki­laan 15-vuo­tiaan hy­väk­si­käy­tös­tä

23.08.2023 15:45
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi pikkulapsen hyväksikäytöstä nostetun syytteen

Ho­vioi­keus hylkäsi pik­ku­lap­sen hy­väk­si­käy­tös­tä nos­te­tun syyt­teen

22.05.2023 16:09 2
Tilaajille
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta tuomio – 17-vuotias tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta tuomio – 17-vuo­tias tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

22.12.2022 13:46
Tilaajille
Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävää materiaalia raportoitu ennätysmäärä Pelastakaa Lapset ry:n palveluun

Lapsiin koh­dis­tu­vaa sek­suaa­li­vä­ki­val­taa si­säl­tä­vää ma­te­riaa­lia ra­por­toi­tu en­nä­tys­mää­rä Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n pal­ve­luun

25.10.2022 08:14
Laajan sosiaalisessa mediassa tehdyn seksuaalirikosten sarjan tutkinta on edistynyt – eteläkarjalainen mies lähetti kymmenille alaikäisille seksuaalista materiaalia

Laajan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehdyn sek­suaa­li­ri­kos­ten sarjan tut­kin­ta on edis­ty­nyt – ete­lä­kar­ja­lai­nen mies lähetti kym­me­nil­le ala­ikäi­sil­le sek­suaa­lis­ta ma­te­riaa­lia

20.08.2022 12:28
Tilaajille
Kaksi rikossarjaa synkentää Oulun poliisilaitoksen hyväksikäyttötilastoja – HS: Poliisi epäilee, että lapsilta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

Kaksi ri­kos­sar­jaa syn­ken­tää Oulun po­lii­si­lai­tok­sen hy­väk­si­käyt­tö­ti­las­to­ja – HS: Poliisi epäi­lee, että lap­sil­ta on ostettu seksiä tai kuvia Oulussa

25.05.2022 17:42
Tilaajille
Hovioikeus muutti hieman seksuaalirikostuomiota

Ho­vioi­keus muutti hieman sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio­ta

05.05.2022 15:41 3
Tilaajille
Naiselle tuomio teinipojan hyväksikäyttämisestä

Nai­sel­le tuomio tei­ni­po­jan hy­väk­si­käyt­tä­mi­ses­tä

29.04.2022 13:52
Tilaajille
Hovioikeus alensi kärsimyskorvausta, joka teini-ikäistä hyväksikäyttäneen miehen tulee maksaa uhrilleen – "Seurustelusuhteeseen rinnastettavia piirteitä"

Ho­vioi­keus alensi kär­si­mys­kor­vaus­ta, joka tei­ni-ikäis­tä hy­väk­si­käyt­tä­neen miehen tulee maksaa uh­ril­leen – "Seu­rus­te­lu­suh­tee­seen rin­nas­tet­ta­via piir­tei­tä"

26.04.2022 14:39
Tilaajille
Seitsemälle miehelle ehdollista vankeutta saman lapsen hyväksikäytöstä Oulussa

Seit­se­mäl­le mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta saman lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa

04.03.2022 14:29
Tilaajille
Seksuaalirikosten määrä kasvoi Oulun poliisin alueella – pelkästään helmikuussa on vangittu useita henkilöitä lapsiin kohdistuneista teoista epäiltynä

Sek­suaa­li­ri­kos­ten määrä kasvoi Oulun po­lii­sin alueel­la – ­pel­käs­tään hel­mi­kuus­sa on van­git­tu useita hen­ki­löi­tä lapsiin koh­dis­tu­neis­ta teoista epäil­ty­nä

17.02.2022 15:30 10
Tilaajille
Hovioikeus tuomitsi Oulussa hyväksikäyttäneen miehen vuosiksi vankilaan, käräjillä syyte kaatui – Uhri: Vihdoinkin hän joutuu kohtaamaan tekonsa

Ho­vioi­keus tuo­mit­si Oulussa hy­väk­si­käyt­tä­neen miehen vuo­sik­si van­ki­laan, kä­rä­jil­lä syyte kaatui – Uhri: Vih­doin­kin hän joutuu koh­taa­maan tekonsa

03.02.2022 12:18 11
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lu­ikäis­tä lasta

28.12.2021 14:06
Tilaajille
Hovioikeus lievensi hyväksikäyttörinkiin kuuluneiden keski-ikäisten miesten tuomioita lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – ei pitänyt tekoja törkeinä

Ho­vioi­keus lie­ven­si hy­väk­si­käyt­tö­rin­kiin kuu­lu­nei­den kes­ki-ikäis­ten miesten tuo­mioi­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – ei pitänyt tekoja tör­kei­nä

29.11.2021 17:30
Kolme miestä tuomittiin lasten hyväksikäytöistä – tuomitut kuuluvat samaan pohjoispohjalaissukuun

Kolme miestä tuo­mit­tiin lasten hy­väk­si­käy­töis­tä – tuo­mi­tut kuu­lu­vat samaan poh­jois­poh­ja­lais­su­kuun

20.10.2021 12:30 7
Tilaajille