Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruka
Viimeisin 12 tuntia
Ruka investoi 14 miljoonaa euroa uusiin rinteisiin – Toimitusjohtajan mukaan loivat rinteet ovat nyt suosittuja

Ruka in­ves­toi 14 mil­joo­naa euroa uusiin rin­tei­siin – Toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan loivat rinteet ovat nyt suo­sit­tu­ja

14:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Epäjohdonmukaisten tanssiaisissa oli aineksia vaaratilanteisiinkin, kertoo festarikävijä – tapahtuman turvallisuudesta on meneillään esitutkinta

Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­sis­sa oli ai­nek­sia vaa­ra­ti­lan­tei­siin­kin, kertoo fes­ta­ri­kä­vi­jä – ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­des­ta on me­neil­lään esi­tut­kin­ta

08.08.2023 09:17 7
Tilaajille
HS: Eilen Rukalla keskeytetystä Epäjohdonmukaisista tanssiaisista aloitettu esitutkinta – tapahtuman turvallisuusjärjestelyt pettivät pahasti

HS: Eilen Rukalla kes­key­te­tys­tä Epä­joh­don­mu­kai­sis­ta tans­siai­sis­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta – ta­pah­tu­man tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt pet­ti­vät pahasti

06.08.2023 15:40 5
Tilaajille
Epäonniset festarit keskeytettiin Rukalla, oululainen kulttuuriyhdistys järjesti libyalaistähdelle keikan Ouluun – IL: Kävijöiden ennakkoon maksettuja bussikuljetuksia peruttu

Epä­on­ni­set fes­ta­rit kes­key­tet­tiin Ru­kal­la, ou­lu­lai­nen kult­tuu­ri­yh­dis­tys jär­jes­ti li­bya­lais­täh­del­le keikan Ouluun – IL: Kä­vi­jöi­den en­nak­koon mak­set­tu­ja bus­si­kul­je­tuk­sia peruttu

06.08.2023 08:40 3
Tilaajille
Rukan festivaalien ensimmäinen päivä oli vastoinkäymisten värittämä – luovan johtajan mukaan lava upposi, mutta lavaa rakentamassa olleella yrittäjällä on asiaan erilainen näkemys

Rukan fes­ti­vaa­lien en­sim­mäi­nen päivä oli vas­toin­käy­mis­ten vä­rit­tä­mä – luovan joh­ta­jan mukaan lava upposi, mutta lavaa ra­ken­ta­mas­sa ol­leel­la yrit­tä­jäl­lä on asiaan eri­lai­nen näkemys

04.08.2023 18:38 4
Tilaajille
Rukan pohjoispuolella sammutettiin yön aikana kaksi maastopaloa – syttymissyyksi epäillään salamaa

Rukan poh­jois­puo­lel­la sam­mu­tet­tiin yön aikana kaksi maas­to­pa­loa – ­syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään salamaa

27.06.2023 06:46
Paikallinen festarikesä tarjoaa kaikkea popista elektroon yöttömässä yössä – Listasimme 12 vaihtoehtoista kesätapahtumaa, jotka oululaisen pitää tietää

Pai­kal­li­nen fes­ta­ri­ke­sä tarjoaa kaikkea popista elekt­roon yöt­tö­mäs­sä yössä – Lis­ta­sim­me 12 vaih­to­eh­tois­ta ke­sä­ta­pah­tu­maa, jotka ou­lu­lai­sen pitää tietää

17.06.2023 10:00 16
Tilaajille
Kaleva Live: Nuts Karhunkierroksen polkujuoksijat starttaavat 166 km pituiselle taipaleelle – katso perjantaiaamun aikainen startti suorana täältä

Kaleva Live: Nuts Kar­hun­kier­rok­sen pol­ku­juok­si­jat start­taa­vat 166 km pi­tui­sel­le tai­pa­leel­le – katso per­jan­tai­aa­mun ai­kai­nen startti suorana täältä

25.05.2023 20:00 2
Tilaajille
Rukalla on syksyllä reilut 100 000 kuutiota lunta valmiina, sillä kesän aikana kasoista sulaa kolmannes – Tunturikeskuksessa on nyt menossa huoltohässäkkä

Rukalla on syk­syl­lä reilut 100 000 kuu­tio­ta lunta val­mii­na, sillä kesän aikana ka­sois­ta sulaa kol­man­nes – Tun­tu­ri­kes­kuk­ses­sa on nyt menossa huol­to­häs­säk­kä

14.05.2023 17:30 1
Tilaajille
Arina haluaa hotellin Rukalle – Hotellitoiminnan aloittaminen edellyttää asemakaavamuutosta, Kuusamon kaupunki järjestää tontista suunnittelukilpailun

Arina haluaa ho­tel­lin Rukalle – Ho­tel­li­toi­min­nan aloit­ta­mi­nen edel­lyt­tää ase­ma­kaa­va­muu­tos­ta, Kuu­sa­mon kau­pun­ki jär­jes­tää ton­tis­ta suun­nit­te­lu­kil­pai­lun

26.04.2023 10:26 32
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 12:17 2
Tilaajille
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän Ollinsuon alueelta, reilun kymmenen kilometrin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 14:36 10
Tilaajille
Rukan hylätyllä golfkentällä järjestetään elokuussa kansainvälisten vaihtoehtomusiikin nimien tähdittämä festivaali – "Olen aistinut pientä epäuskoa, kun olen kertonut tapahtumasta”

Rukan hy­lä­tyl­lä golf­ken­täl­lä jär­jes­te­tään elo­kuus­sa kan­sain­vä­lis­ten vaih­to­eh­to­mu­sii­kin nimien täh­dit­tä­mä fes­ti­vaa­li – "Olen ais­ti­nut pientä epäus­koa, kun olen ker­to­nut ta­pah­tu­mas­ta”

01.03.2023 11:44
Tilaajille
Ulkomaalainen nainen kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Rukalla

Ul­ko­maa­lai­nen nainen kuoli moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Rukalla

22.02.2023 22:13
Rukalle tulee Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi ja neljä uutta rinnettä – hiihtokeskukseen kaikkiaan 14 miljoonan euron investoinnit

Rukalle tulee Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si ja neljä uutta rin­net­tä – hiih­to­kes­kuk­seen kaik­kiaan 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

16.02.2023 10:23 12
Tilaajille
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – paikkaa tavoitteli yli 120 hakijaa, näin Kärävä erottui joukosta

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – paikkaa ta­voit­te­li yli 120 ha­ki­jaa, näin Kärävä erottui jou­kos­ta

26.01.2023 14:00 2
Tilaajille
TUI avaa uuden tilauslentosarjan Rotterdamista Kuusamoon ja Kittilään

TUI avaa uuden ti­laus­len­to­sar­jan Rot­ter­da­mis­ta Kuu­sa­moon ja Kit­ti­lään

02.01.2023 21:51
Tilaajille
Cees van den Bosch tuli Kuusamoon vuonna 1989 ja yllättyi uppiniskaisesta kauneudesta – nyt hän on tuonut tänne jo 200 000 hollantilaista

Cees van den Bosch tuli Kuu­sa­moon vuonna 1989 ja yl­lät­tyi up­pi­nis­kai­ses­ta kau­neu­des­ta – nyt hän on tuonut tänne jo 200 000 hol­lan­ti­lais­ta

21.12.2022 19:00 4
Tilaajille