Ruka
Kimppataksi vie pian Karhunkierrokselle – uusi palvelu helpottaa autottoman oululaisen matkailua Ruka-Kuusamon alueelle

Kimp­pa­tak­si vie pian Kar­hun­kier­rok­sel­le – uusi palvelu hel­pot­taa au­tot­to­man ou­lu­lai­sen mat­kai­lua Ru­ka-Kuu­sa­mon alueel­le

26.08.2020 20:00 5
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörän, jonka avulla tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija  – "Jaloista loppui virta ennen pyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rän, jonka avulla ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja – "Ja­lois­ta loppui virta ennen pyörän akkua"

29.07.2020 20:40 0
Tilaajille
Suomalaisten matkailueurot jäävät nyt kotimaahan, kasvu näkyy myös maan pohjoisosissa – Matkailujohtaja: Oulusta voisi tulla Pohjois-Suomen matkailun keskus

Suo­ma­lais­ten mat­kai­lu­eu­rot jäävät nyt ko­ti­maa­han, kasvu näkyy myös maan poh­jois­osis­sa – Mat­kai­lu­joh­ta­ja: Oulusta voisi tulla Poh­jois-Suo­men mat­kai­lun keskus

23.07.2020 06:00 3
Tilaajille
Urheilu on elänyt epävarmuuden keskellä, taustalla vaanivat taloudelliset riskit ja kalenteri meni täysin uusiksi – katso, miltä se näyttää nyt

Urheilu on elänyt epä­var­muu­den kes­kel­lä, taus­tal­la vaa­ni­vat ta­lou­del­li­set riskit ja ka­len­te­ri meni täysin uusiksi – katso, miltä se näyttää nyt

11.07.2020 14:04 3
Tilaajille
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

21.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Ruka nousi hiihtokeskusten ykköseksi Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toimitusjohtaja Ville Aho: "Vahvan alkukauden vuoksi olisimme nousseet ykköspaikalle koronaviruksesta huolimatta"

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen – toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Aho: "Vahvan al­ku­kau­den vuoksi oli­sim­me nous­seet yk­kös­pai­kal­le ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta huo­li­mat­ta"

14.05.2020 11:33 0
Tilaajille
Analyysi: Suomalaisen hiihdon kärki on huipputerävä, mutta erittäin kapea

Ana­lyy­si: Suo­ma­lai­sen hiihdon kärki on huip­pu­te­rä­vä, mutta erit­täin kapea

01.12.2019 19:30 1
Tilaajille
Rukan viikonlopusta tuli täydellinen mahalasku – yhdistetyn miesten mäkivire täysin kadoksissa

Rukan vii­kon­lo­pus­ta tuli täy­del­li­nen ma­ha­las­ku – yh­dis­te­tyn miesten mä­ki­vi­re täysin ka­dok­sis­sa

01.12.2019 18:25 0
Tilaajille
Iivo Niskaselle uran ensimmäinen palkintopallisijoitus vapaalla hiihtotavalla – "Missään nimessä ei vielä olla perinteisen tasolla, eikä välttämällä olla koskaan"

Iivo Nis­ka­sel­le uran en­sim­mäi­nen pal­kin­to­pal­li­si­joi­tus va­paal­la hiih­to­ta­val­la – "Mis­sään nimessä ei vielä olla pe­rin­tei­sen ta­sol­la, eikä vält­tä­mäl­lä olla kos­kaan"

01.12.2019 15:31 1
Iivo Niskasen taistelu ei riittänyt – Kläbo ratkaisi takaa-ajon hurjalla loppukirillään

Iivo Nis­ka­sen tais­te­lu ei riit­tä­nyt – Kläbo rat­kai­si ta­kaa-ajon hur­jal­la lop­pu­ki­ril­lään

01.12.2019 13:25 1
Krista Pärmäkoski kertoi tunnelmistaan kovan takaa-ajokisan jälkeen

Krista Pär­mä­kos­ki kertoi tun­nel­mis­taan kovan ta­kaa-ajo­ki­san jälkeen

01.12.2019 13:09 0
Rukalla ylivoimaisesti hiihtänyt Therese Johaug: "Olen todella iloinen"

Rukalla yli­voi­mai­ses­ti hiih­tä­nyt Therese Johaug: "Olen todella iloi­nen"

01.12.2019 13:08 0
Kerttu Niskasen viikonlopun tähtihetki oli lauantain Tuttu Juttu Show – "Erilaista jännää kuin nämä hiihtotouhut"

Kerttu Nis­ka­sen vii­kon­lo­pun täh­ti­het­ki oli lauan­tain Tuttu Juttu Show – "E­ri­lais­ta jännää kuin nämä hiih­to­tou­hut"

01.12.2019 12:51 0
Johaug jälleen täysin ylivoimainen – Pärmäkoski tipahti kuudenneksi norjalaisten tieltä

Johaug jälleen täysin yli­voi­mai­nen – Pär­mä­kos­ki tipahti kuu­den­nek­si nor­ja­lais­ten tieltä

01.12.2019 11:48 5
Andien juurelta Rukan lumille – argentiinalaiset Josefina Musso ja Lucia Andrada aloittavat kolmen kuukauden mittaisen seikkailun

Andien juu­rel­ta Rukan lumille – ar­gen­tii­na­lai­set Jo­se­fi­na Musso ja Lucia Andrada aloit­ta­vat kolmen kuu­kau­den mit­tai­sen seik­kai­lun

30.11.2019 22:00 0
Tilaajille
Kytösaho avasi pistetilinsä Rukan maailmancupissa, Norjan Tande Rukan mäkivaltias

Ky­tö­sa­ho avasi pis­te­ti­lin­sä Rukan maail­man­cu­pis­sa, Norjan Tande Rukan mä­ki­val­tias

30.11.2019 19:20 0
Rukan kuninkaan Iivo Niskasen ja  Fischerin  yhteistyölle voitokas alku – "Ei tarvitse odottaa, että tulee yksi sattumapari, joka on hyvä"

Rukan ku­nin­kaan Iivo Nis­ka­sen ja Fisc­he­rin yh­teis­työl­le voi­to­kas alku – "Ei tar­vit­se odot­taa, että tulee yksi sat­tu­ma­pa­ri, joka on hyvä"

30.11.2019 18:32 0
Tilaajille
Leevi Mutru piti yhdistetyn molemmat kärkimiehet Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen takanaan Rukan maailmancupissa

Leevi Mutru piti yh­dis­te­tyn mo­lem­mat kär­ki­mie­het Ilkka Herolan ja Eero Hir­vo­sen ta­ka­naan Rukan maail­man­cu­pis­sa

30.11.2019 18:07 0