Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mäkihyppy
Mika Kojonkoskelle oli kysyntää ulkomailla, mutta hän halusi auttaa kotimaista mäkihyppyä kokemuksellaan

Mika Ko­jon­kos­kel­le oli ky­syn­tää ul­ko­mail­la, mutta hän halusi auttaa ko­ti­mais­ta mä­ki­hyp­pyä ko­ke­muk­sel­laan

17.04.2023 19:00
Tilaajille
Olisiko tässä Suomen mäkihypyn pelastus? Oulussa parhaillaan kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori maahanmuuttajataustainen nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Olisiko tässä Suomen mä­ki­hy­pyn pe­las­tus? Oulussa par­hail­laan ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

19.03.2023 09:00 2
Tilaajille
Perttu Hyvärinen ei ole ensimmäinen urheilija, jolla on mainossotkuja Hiihtoliiton kanssa – Hautamäen veljeksiltä meni sivu suun suuri tukku rahaa 2000-luvun puolivälissä: "Silloin pisti vihaksi"

Perttu Hy­vä­ri­nen ei ole en­sim­mäi­nen ur­hei­li­ja, jolla on mai­nos­sot­ku­ja Hiih­to­lii­ton kanssa – Hau­ta­mäen vel­jek­sil­tä meni sivu suun suuri tukku rahaa 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä: "Sil­loin pisti vi­hak­si"

26.02.2023 13:58 14
Tilaajille
"Se on kuin Matti Hautamäki" – Mäkihypyn nuorten MM-kultaa voittanut kuusamolainen Vilho Palosaari on lyhyiden lauseiden ja pitkien leiskautusten mies

"Se on kuin Matti Hau­ta­mä­ki" – Mä­ki­hy­pyn nuorten MM-kul­taa voit­ta­nut kuu­sa­mo­lai­nen Vilho Pa­lo­saa­ri on ly­hyi­den lau­sei­den ja pitkien leis­kau­tus­ten mies

24.02.2023 11:47
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mäkikotkaksi

Vanha Kaleva: Tauno Käyhkö nousi Suomen uudeksi mä­ki­kot­kak­si

23.02.2023 10:00
Tilaajille
Rovaniemeläiselle Jenny Rautionaholle ei jäänyt vakavasta loukkaantumisestaan hyppykammoa, vaan hän selvitti normaalimäen kilpailun karsinnan – "Voisin mennä vaikka ensimmäisenä lentomäkeen"

Ro­va­nie­me­läi­sel­le Jenny Rau­tion­ahol­le ei jäänyt va­ka­vas­ta louk­kaan­tu­mi­ses­taan hyp­py­kam­moa, vaan hän sel­vit­ti nor­maa­li­mäen kil­pai­lun kar­sin­nan – "Voisin mennä vaikka en­sim­mäi­se­nä len­to­mä­keen"

22.02.2023 18:32 1
Tilaajille
Oululaiset Heikki ja Annukka Hautamäki panivat kaiken peliin, jotta heidän lapsensa saivat tavoitella mäkihyppyunelmiaan – rahat olivat loppu, autot ajettiin loppuun, eikä vapaa-ajan ongelmia ollut: "Lapsilta ei koskaan vaadittu menestystä"

Ou­lu­lai­set Heikki ja Annukka Hau­ta­mä­ki panivat kaiken peliin, jotta heidän lap­sen­sa saivat ta­voi­tel­la mä­ki­hyp­py­unel­miaan – rahat olivat loppu, autot ajet­tiin lop­puun, eikä va­paa-ajan on­gel­mia ollut: "Lap­sil­ta ei koskaan vaa­dit­tu me­nes­tys­tä"

03.02.2023 17:00 16
Tilaajille
Pohjoisen kilpailijoille menestystä MM-kisoissa: torniolainen Niko Anttola ja kuusamolainen Vilho Palosaari ovat voittaneet nuorten MM-kultaa.

Poh­joi­sen kil­pai­li­joil­le me­nes­tys­tä MM-ki­sois­sa: tor­nio­lai­nen Niko Anttola ja kuu­sa­mo­lai­nen Vilho Pa­lo­saa­ri ovat voit­ta­neet nuorten MM-kul­taa.

03.02.2023 08:31 2
Tilaajille
Mitä kuuluu, Matti Hautamäki?

Mitä kuuluu, Matti Hau­ta­mä­ki?

26.11.2022 14:01
Tilaajille
Hollantilainen Pierre Hartmann rikkoi pyhän kolminaisuuden ja hurahti mäkihyppyyn – nyt hän valmentaa Suomea: "Minusta oli aivan ihmeellistä, kun ihmiset lensivät ilman moottoria"

Hol­lan­ti­lai­nen Pierre Hart­mann rikkoi pyhän kol­mi­nai­suu­den ja hurahti mä­ki­hyp­pyyn – nyt hän val­men­taa Suomea: "Mi­nus­ta oli aivan ih­meel­lis­tä, kun ihmiset len­si­vät ilman moot­to­ria"

26.11.2022 07:15
Tilaajille
Kolmipäiväinen talviurheilurypistys on ohi – Lue täältä, mitä Rukalla tapahtui viikonlopun aikana

Kol­mi­päi­väi­nen tal­vi­ur­hei­lu­ry­pis­tys on ohi – Lue täältä, mitä Rukalla ta­pah­tui vii­kon­lo­pun aikana

27.11.2022 17:10 1
Tilaajille
Mittamies, alastulorinteen tamppaaja ja koehyppääjä – Kuusamon Erä-Veikkojen mäkikotka Vilho Palosaari paleli Rukalla talkoissa vuosikausia ja pukee nyt ensimmäistä kertaa numerolapun rintaansa

Mit­ta­mies, alas­tu­lo­rin­teen tamp­paa­ja ja koe­hyp­pää­jä – Kuu­sa­mon Erä-Veik­ko­jen mä­ki­kot­ka Vilho Pa­lo­saa­ri paleli Rukalla tal­kois­sa vuo­si­kau­sia ja pukee nyt en­sim­mäis­tä kertaa nu­me­ro­la­pun rin­taan­sa

24.11.2022 16:20
Tilaajille
Kommentti: Hiihdon maailmancupin pisteiden eteen on pitänyt aiemmin nähdä enemmän vaivaa kuin alkavalla kaudella

Kom­ment­ti: Hiihdon maail­man­cu­pin pis­tei­den eteen on pitänyt aiemmin nähdä enemmän vaivaa kuin al­ka­val­la kau­del­la

24.11.2022 10:30
Tilaajille
Kansainvälinen talviurheilukausi alkaa Kuusamossa – Katso Rukan maailmancupin kisaohjelma täältä

Kan­sain­vä­li­nen tal­vi­ur­hei­lu­kau­si alkaa Kuu­sa­mos­sa – Katso Rukan maail­man­cu­pin ki­sa­oh­jel­ma täältä

23.11.2022 16:29 7
Hyppyrimäkeä lumetettu viime kevään varastolumella 100 metrin kohdalta alaspäin – Ruka Nordicin valmisteluja on tehty lämpimän loppusyksyn vuoksi aiempaa rauhallisempaa tahtiin

Hyp­py­ri­mä­keä lu­me­tet­tu viime kevään va­ras­to­lu­mel­la 100 metrin koh­dal­ta alas­päin – Ruka Nor­di­cin val­mis­te­lu­ja on tehty läm­pi­män lop­pu­syk­syn vuoksi aiempaa rau­hal­li­sem­paa tahtiin

15.11.2022 14:20 1
Tilaajille
MM-jalkapallo tyrkkää Rukan mäkikisat aamuun – "Tv-aikaa ei ole illalle tarjolla"

MM-jal­ka­pal­lo tyrkkää Rukan mä­ki­ki­sat aamuun – "Tv-ai­kaa ei ole illalle tar­jol­la"

03.11.2022 22:54 7
Tilaajille
Virpiniemen mäkihyppytornit uinuvat talviuntaan, mutta kokonaan laji ei ole Haukiputaalta kuollut – "Pohjakosketus on otettu ja suunta on ylöspäin"

Vir­pi­nie­men mä­ki­hyp­py­tor­nit uinuvat tal­viun­taan, mutta ko­ko­naan laji ei ole Hau­ki­pu­taal­ta kuollut – "Poh­ja­kos­ke­tus on otettu ja suunta on ylös­päin"

11.03.2022 06:20 2
Mäkihypyn maailmanmestari Tapio Räisänen muutti Haukiputaalle – Näin hän arvioi lajin tilaa Suomessa: "Valmentajilla ei ole selvillä, mitä pitäisi tehdä"

Mä­ki­hy­pyn maail­man­mes­ta­ri Tapio Räi­sä­nen muutti Hau­ki­pu­taal­le – Näin hän arvioi lajin tilaa Suo­mes­sa: "Val­men­ta­jil­la ei ole sel­vil­lä, mitä pitäisi tehdä"

28.02.2022 19:02
Tilaajille
Aalto palautti Suomen kärkitusinaan pitkästä aikaa – Kobayashi lensi Japanille normaalimäen kultaa

Aalto pa­laut­ti Suomen kär­ki­tu­si­naan pit­käs­tä aikaa – Ko­bayas­hi lensi Ja­pa­nil­le nor­maa­li­mäen kultaa

06.02.2022 15:15 1
Haukiputaan pojilla tuloksekas reissu nuorten SM-kisoihin: "Olin aika ylivoimainen"

Hau­ki­pu­taan pojilla tu­lok­se­kas reissu nuorten SM-ki­soi­hin: "Olin aika yli­voi­mai­nen"

09.01.2022 20:07 2
Tilaajille