Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rovaniemi
Oululaisen Miia Ahosen mielestä olisi hulluutta olla äänestämättä – Kysyimme pohjoisen ihmisiltä, miksi he käyvät uurnilla

Ou­lu­lai­sen Miia Ahosen mie­les­tä olisi hul­luut­ta olla ää­nes­tä­mät­tä – Ky­syim­me poh­joi­sen ih­mi­sil­tä, miksi he käyvät uur­nil­la

27.01.2024 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kan­nat­taa luoda oma jou­lu­ta­ri­na

19.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Oululla ei ole jou­lu­maa­ta?

18.12.2023 05:00 6
Rovaniemen Karvonrannassa paloi omakotitalon saunassa – yksi savua hengittänyt jatkohoitoon

Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

09.12.2023 17:11
Koneen Säätiöltä Oulun yliopistolle runsaat 1,2 miljoonaa euroa – Suurimmat apurahat myönnettiin rakennetun ympäristön sekä maatalouden tulevaisuuden tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä Oulun yli­opis­tol­le runsaat 1,2 mil­joo­naa eu­roa – ­Suu­rim­mat apu­ra­hat myön­net­tiin ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön sekä maa­ta­lou­den tu­le­vai­suu­den tut­ki­muk­seen

08.12.2023 12:30 1
Uusi Rovaniemi valittiin vuoden kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin vuoden kau­pun­ki­leh­dek­si

16.11.2023 22:29 1
Tilaajille
Rekan perävaunu syttyi tuleen ajon aikana Rovaniemellä

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen ajon aikana Ro­va­nie­mel­lä

13.08.2023 20:31
Pelastuslaitos sammutti rasvapalon Rovaniemellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ras­va­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä

11.08.2023 19:14
Arina kaavailee Rovaniemelle kaupungin korkeimmaksi rakennukseksi kohoavaa tornihotellia – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arina kaa­vai­lee Ro­va­nie­mel­le kau­pun­gin kor­keim­mak­si ra­ken­nuk­sek­si ko­hoa­vaa tor­ni­ho­tel­lia – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:14 4
Tilaajille
Pohjoisesta kelpo eväät ammattilaisuralle – myös Ettasta tutut Jiri Hänninen ja Antti Ronkainen ovat löytäneet paikkansa Euroopan huippusarjoista: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

Poh­joi­ses­ta kelpo eväät am­mat­ti­lais­ural­le – myös Ettasta tutut Jiri Hän­ni­nen ja Antti Ron­kai­nen ovat löy­tä­neet paik­kan­sa Eu­roo­pan huip­pu­sar­jois­ta: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä paloi yöllä henkilöauto omakotitalon vieressä

Ro­va­nie­mel­lä paloi yöllä hen­ki­lö­au­to oma­ko­ti­ta­lon vie­res­sä

11.07.2023 06:58 1
Tutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita

Tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta

21.04.2023 12:11
Tilaajille
Rovaniemen keskustan alueella ja lähialueilla useita pahoinpitelyjä viikonloppuna

Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la ja lä­hi­alueil­la useita pa­hoin­pi­te­ly­jä vii­kon­lop­pu­na

16.04.2023 12:02 4
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui palossa Rovaniemen Koskenkylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä

08.11.2022 14:51
Tilaajille
Rovaniemen päätös kieltää WhatsApp työntekijöiltään on älytön, kommentoi tietoturva–asiantuntija: "Näitä sovelluksia käyttää maan hallituskin"

Ro­va­nie­men päätös kieltää Whats­App työn­te­ki­jöil­tään on älytön, kom­men­toi tie­to­tur­va–a­sian­tun­ti­ja: "Näitä so­vel­luk­sia käyttää maan hal­li­tus­kin"

01.11.2022 10:00 11
Tilaajille
Ihminen nähtiin sillan kaiteella Rovaniemellä – pelastuslaitos etsi henkilöä vedestä ja rannalta tunnin ajan ketään löytämättä

Ihminen nähtiin sillan kai­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos etsi hen­ki­löä vedestä ja ran­nal­ta tunnin ajan ketään löy­tä­mät­tä

22.09.2022 12:28
Tilaajille
Rovaniemellä murtauduttiin leipomoon, poliisi pyytää vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä mur­tau­dut­tiin lei­po­moon, poliisi pyytää vih­jei­tä

31.07.2022 15:25
Lehmä tippui lietelantakouruun Rovaniemellä – saatiin pelastettua hyväkuntoisena

Lehmä tippui lie­te­lan­ta­kou­ruun Ro­va­nie­mel­lä – ­saa­tiin pe­las­tet­tua hy­vä­kun­toi­se­na

23.07.2022 08:45 1
Viivästyneet ratatyöt saatiin valmiiksi, junat jopa 14 tuntia myöhässä – myös pohjoisen junissa myöhästymisiä

Vii­väs­ty­neet ra­ta­työt saatiin val­miik­si, junat jopa 14 tuntia myö­häs­sä – myös poh­joi­sen junissa myö­häs­ty­mi­siä

27.06.2022 13:40 17