Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rovaniemi
Rekan perävaunu syttyi tuleen ajon aikana Rovaniemellä

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen ajon aikana Ro­va­nie­mel­lä

13.08.2023 20:31
Pelastuslaitos sammutti rasvapalon Rovaniemellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ras­va­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä

11.08.2023 19:14
Arina kaavailee Rovaniemelle kaupungin korkeimmaksi rakennukseksi kohoavaa tornihotellia – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arina kaa­vai­lee Ro­va­nie­mel­le kau­pun­gin kor­keim­mak­si ra­ken­nuk­sek­si ko­hoa­vaa tor­ni­ho­tel­lia – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:14 4
Tilaajille
Pohjoisesta kelpo eväät ammattilaisuralle – myös Ettasta tutut Jiri Hänninen ja Antti Ronkainen ovat löytäneet paikkansa Euroopan huippusarjoista: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

Poh­joi­ses­ta kelpo eväät am­mat­ti­lais­ural­le – myös Ettasta tutut Jiri Hän­ni­nen ja Antti Ron­kai­nen ovat löy­tä­neet paik­kan­sa Eu­roo­pan huip­pu­sar­jois­ta: "On tullut tehtyä joskus jotakin oikein"

09.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä paloi yöllä henkilöauto omakotitalon vieressä

Ro­va­nie­mel­lä paloi yöllä hen­ki­lö­au­to oma­ko­ti­ta­lon vie­res­sä

11.07.2023 06:58 1
Tutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita

Tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta

21.04.2023 12:11
Tilaajille
Rovaniemen keskustan alueella ja lähialueilla useita pahoinpitelyjä viikonloppuna

Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la ja lä­hi­alueil­la useita pa­hoin­pi­te­ly­jä vii­kon­lop­pu­na

16.04.2023 12:02 4
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui palossa Rovaniemen Koskenkylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä

08.11.2022 14:51
Tilaajille
Rovaniemen päätös kieltää WhatsApp työntekijöiltään on älytön, kommentoi tietoturva–asiantuntija: "Näitä sovelluksia käyttää maan hallituskin"

Ro­va­nie­men päätös kieltää Whats­App työn­te­ki­jöil­tään on älytön, kom­men­toi tie­to­tur­va–a­sian­tun­ti­ja: "Näitä so­vel­luk­sia käyttää maan hal­li­tus­kin"

01.11.2022 10:00 11
Tilaajille
Ihminen nähtiin sillan kaiteella Rovaniemellä – pelastuslaitos etsi henkilöä vedestä ja rannalta tunnin ajan ketään löytämättä

Ihminen nähtiin sillan kai­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos etsi hen­ki­löä vedestä ja ran­nal­ta tunnin ajan ketään löy­tä­mät­tä

22.09.2022 12:28
Tilaajille
Rovaniemellä murtauduttiin leipomoon, poliisi pyytää vihjeitä

Ro­va­nie­mel­lä mur­tau­dut­tiin lei­po­moon, poliisi pyytää vih­jei­tä

31.07.2022 15:25
Lehmä tippui lietelantakouruun Rovaniemellä – saatiin pelastettua hyväkuntoisena

Lehmä tippui lie­te­lan­ta­kou­ruun Ro­va­nie­mel­lä – ­saa­tiin pe­las­tet­tua hy­vä­kun­toi­se­na

23.07.2022 08:45 1
Viivästyneet ratatyöt saatiin valmiiksi, junat jopa 14 tuntia myöhässä – myös pohjoisen junissa myöhästymisiä

Vii­väs­ty­neet ra­ta­työt saatiin val­miik­si, junat jopa 14 tuntia myö­häs­sä – myös poh­joi­sen junissa myö­häs­ty­mi­siä

27.06.2022 13:40 17
Oppilas puukotti toista oppilasta ruokatauon aikana Rantavitikan koululla Rovaniemellä – Kriisityö käynnistyi: "Tämä koskettaa ihan koko Rovaniemen kaupunkia"

Oppilas puu­kot­ti toista op­pi­las­ta ruo­ka­tauon aikana Ran­ta­vi­ti­kan kou­lul­la Ro­va­nie­mel­lä – Krii­si­työ käyn­nis­tyi: "Tämä kos­ket­taa ihan koko Ro­va­nie­men kau­pun­kia"

12.04.2022 12:28 1
Tilaajille
Vuokatin Katri Lylynperä jätti loppukirissä Vantaan Jasmi Joensuun ankkuriosuuden trillerissä – Visa Ski Team neljäs naisten SM-viestissä Ounasvaaralla

Vuo­ka­tin Katri Ly­lyn­pe­rä jätti lop­pu­ki­ris­sä Vantaan Jasmi Joen­suun ank­ku­ri­osuu­den tril­le­ris­sä – Visa Ski Team neljäs naisten SM-vies­tis­sä Ou­nas­vaa­ral­la

02.04.2022 19:12
Tilaajille
Rovaniemeä kuohuttanut sijoitussotku eteni oikeuteen – Kaupunginjohtaja  kertoo, miksi hän puuttui verorahoilla tehtyihin pikavippisijoituksiin

Ro­va­nie­meä kuo­hut­ta­nut si­joi­tus­sot­ku eteni oi­keu­teen – Kau­pun­gin­joh­ta­ja kertoo, miksi hän puuttui ve­ro­ra­hoil­la teh­tyi­hin pi­ka­vip­pi­si­joi­tuk­siin

01.04.2022 14:56 15
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkussa nostettiin syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta – syyttäjä: "Epäillyt pakoilivat haasteita"

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa nos­tet­tiin syyt­teet tör­keäs­tä vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – syyt­tä­jä: "E­päil­lyt pa­koi­li­vat haas­tei­ta"

31.03.2022 12:52 4
Tilaajille
Poliisi on löytänyt Rovaniemellä anastetuksi ilmoitetun pakettiauton

Poliisi on löy­tä­nyt Ro­va­nie­mel­lä anas­te­tuk­si il­moi­te­tun pa­ket­ti­au­ton

02.02.2022 14:08
Tilaajille
Rovaniemellä ajoneuvohallissa syttyi pieni palonalku

Ro­va­nie­mel­lä ajo­neu­vo­hal­lis­sa syttyi pieni pa­lon­al­ku

02.02.2022 10:55
Tilaajille