Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Riikka Moilanen
Oulaisten kaupunginjohtajaksi tahtovat saavat vastaansa yli 30-henkisen joukon tenttaajia – hakijoiden joukossa muun muassa Riikka Moilanen sekä Marjukka Manninen

Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si tah­to­vat saavat vas­taan­sa yli 30-hen­ki­sen joukon tent­taa­jia – ha­ki­joi­den jou­kos­sa muun muassa Riikka Moi­la­nen sekä Mar­juk­ka Man­ni­nen

30.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Riikka Moilanen valittiin Taukokangas Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Riikka Moi­la­nen va­lit­tiin Tau­ko­kan­gas Oy:n uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

04.11.2020 12:00 11
Apulaisoikeusasiamies pitää kaupunginvaltuutettu Moilasen ihmisroskapuheenvuoroa "epäasiallisena, epäkunnioittavana ja loukkaavana"

Apu­lais­oi­keus­asia­mies pitää kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Moi­la­sen ih­mis­ros­ka­pu­heen­vuo­roa "e­päa­sial­li­se­na, epä­kun­nioit­ta­va­na ja louk­kaa­va­na"

25.06.2019 22:05 37
Oulun kaupunginhallituksen mukaan Riikka Moilasen toimiin ei tarvetta puuttua

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan Riikka Moi­la­sen toimiin ei tar­vet­ta puuttua

19.11.2018 20:44 34
Keskustan kansanedustajaehdokkaan puheita selvitetään taas – Yle: Apulaisoikeusasiamies tutkii Riikka Moilasen kielenkäyttöä

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaan puheita sel­vi­te­tään taas – Yle: Apu­lais­oi­keus­asia­mies tutkii Riikka Moi­la­sen kie­len­käyt­töä

30.10.2018 10:13 49
Potkut, anteeksipyyntöjä ja tuhansia viestejä – Oulun keskustan "ihmisroskasta" puhunut Riikka Moilanen kertoo nyt, mitä oppi valtavasta kohusta

Potkut, an­teek­si­pyyn­tö­jä ja tu­han­sia vies­te­jä – Oulun kes­kus­tan "ih­mis­ros­kas­ta" puhunut Riikka Moi­la­nen kertoo nyt, mitä oppi val­ta­vas­ta kohusta

30.09.2018 08:00 6
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettu käytti "ihmisroska"-ilmausta Tampereella – ei tullut valituksi seuraavissa kunnallisvaaleissa

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu käytti "ih­mis­ros­ka"-il­maus­ta Tam­pe­reel­la – ei tullut va­li­tuk­si seu­raa­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa

12.09.2018 11:11 17
Kriisiviestinnän ammattilainen kommentoi Riikka Moilasen tapausta: "Äärimmäisen typerä teko ja ammattitaidotonta kriisiviestintää"

Krii­si­vies­tin­nän am­mat­ti­lai­nen kom­men­toi Riikka Moi­la­sen ta­paus­ta: "Ää­rim­mäi­sen typerä teko ja am­mat­ti­tai­do­ton­ta krii­si­vies­tin­tää"

12.09.2018 10:12 67
Pääministeri Sipilä tuomitsee Moilasen puheet ihmisroskasta Oulun kaduilla - "Ei anna aihetta toimiin keskustan puolelta"

Pää­mi­nis­te­ri Sipilä tuo­mit­see Moi­la­sen puheet ih­mis­ros­kas­ta Oulun ka­duil­la - "Ei anna aihetta toimiin kes­kus­tan puo­lel­ta"

11.09.2018 15:51 37
Pihlajalinnasta potkut saaneen Moilasen tulevaisuus on nyt auki: "Oma virhe"

Pih­la­ja­lin­nas­ta potkut saaneen Moi­la­sen tu­le­vai­suus on nyt auki: "Oma virhe"

11.09.2018 12:10 34
Kommentti: Yksi sana riitti tekemään Riikka Moilasesta kestämättömän mainehaitan pörssiyhtiölle

Kom­ment­ti: Yksi sana riitti te­ke­mään Riikka Moi­la­ses­ta kes­tä­mät­tö­män mai­ne­hai­tan pörs­si­yh­tiöl­le

11.09.2018 12:02 36
Terveysyhtiö Pihlajalinna antoi potkut Riikka Moilaselle ihmisroskapuheiden vuoksi  –  "Jokaisen ihmisen elämä on arvokas"

Ter­veys­yh­tiö Pih­la­ja­lin­na antoi potkut Riikka Moi­la­sel­le ih­mis­ros­ka­pu­hei­den vuoksi – "Jo­kai­sen ihmisen elämä on ar­vo­kas"

11.09.2018 10:54 203
Nyt puhuu kohun keskelle ajautunut oululaisvaltuutettu Riikka Moilanen: "Halusin kääntää keskustelun ihmisraukkoihin, joilla on oikeasti hätä"

Nyt puhuu kohun kes­kel­le ajau­tu­nut ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Riikka Moi­la­nen: "Ha­lu­sin kääntää kes­kus­te­lun ih­mis­rauk­koi­hin, joilla on oi­keas­ti hätä"

10.09.2018 22:16 95
Pihlajalinnakin irtisanoutuu oululaisvaltuutettu Moilasen puheista

Pih­la­ja­lin­na­kin ir­ti­sa­nou­tuu ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Moi­la­sen pu­heis­ta

10.09.2018 21:26 23
Oulun kaupunginvaltuuston keskustaryhmä irtisanoutuu Moilasen ihmisroskapuheista ja pahoittelee niitä – puoluesihteerikin tuomitsee

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kes­kus­ta­ryh­mä ir­ti­sa­nou­tuu Moi­la­sen ih­mis­ros­ka­pu­heis­ta ja pa­hoit­te­lee niitä – puo­lue­sih­tee­ri­kin tuo­mit­see

10.09.2018 21:06 53
Oulun kaupunginvaltuutettu Moilanen kutsui valtuuston kokouksessa vähäosaisia päihderiippuvaisia ”ihmisroskaksi”

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Moi­la­nen kutsui val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa vä­hä­osai­sia päih­de­riip­pu­vai­sia ”ih­mis­ros­kak­si”

10.09.2018 19:58 141