Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Apu­lais­oi­keus­asia­mies pitää kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Moi­la­sen ih­mis­ros­ka­pu­heen­vuo­roa "e­päa­sial­li­se­na, epä­kun­nioit­ta­va­na ja louk­kaa­va­na"

Apulaisoikeusasiamies pitää Oulun kaupunginvaltuutettu Riikka Moilasen (kesk.) viime syyskuussa valtuustossa käyttämää niin sanottua ihmisroskapuheenvuoroa "epäasiallisena, epäkunnioittavana ja loukkaavana".

Riikka Moilanen käytti sanaa ihmisroska valtuuston kokouksessa 10. syyskuuta vuonna 2018.
Riikka Moilanen käytti sanaa ihmisroska valtuuston kokouksessa 10. syyskuuta vuonna 2018.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Apulaisoikeusasiamies pitää Oulun kaupunginvaltuutettu Riikka Moilasen (kesk.) viime syyskuussa valtuustossa käyttämää niin sanottua ihmisroskapuheenvuoroa "epäasiallisena, epäkunnioittavana ja loukkaavana". 

Asia käy ilmi apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin tiistaina tekemästä ratkaisusta. Apulaisoikeusasiamies tutki tapausta asiasta saamansa kantelun perusteella

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kaupunginvaltuutettu Moilasen menettelyä arvioitaessa pitää ottaa huomioon se, "missä asiayhteydessä hän tätä loukkaavaa sananvalintaa käytti". Sakslinin mukaan Moilanen tarkoitti ihmisroskatermillä "niitä vähäosaisia ihmisiä, jotka käyttävät ammattimaisesti alkoholia, huumeita, päihteitä ja ovat ottaneet kadun nyt kodikseen". Hänen mielestään kyse ei siis ollut vain "yksittäisestä leimaavasta sanavalinnasta", vaan puheenvuoro oli "epäasiallinen, epäkunnioittava ja loukkaava", sillä se esitettiin kävelykatupintojen puhdistamista ja roskaisuutta käsiteltäessä.

Kaupunginhallituksen marraskuussa tekemän selvityksen mukaan Moilasen puheenvuoro kuului luottamushenkilön moraalisen ja eettisen vastuun piiriin, joten kaupunki ei ryhtynyt hallinnollisiin toimenpiteisiin. Oulun poliisi ei ottanut asiaa tutkittavakseen, sillä poliisin mukaan asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta.

Sakslinin mukaan kaupunginhallitus ei toiminut asiassa virheellisesti. 

Kalevan tavoittama Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ei halunnut kommentoida asiaa.

Riikka Moilanen käytti sanaa ihmisroska valtuuston kokouksessa 10. syyskuuta vuonna 2018. Kaupunginvaltuusto käsitteli tuolloin valtuustokselyä, jossa arvosteltiin kaupungin keskustan katujen roskaisuutta ja epäsiisteyttä. Kyselyssä pyydettiin selvitystä siitä, mihin toimenpiteisin ryhdytään kävelykatupintojen puhdistamiseen ja roskien poistamiseen.

Moilanen joutui eroamaan Pihlajalinna Oy:n toimitusjohtajan pestistä asiasta syntyneen kohun vuoksi. 

Juttua päivitetty 26.6.2019 kello 12.46: Päivi Laajala ei halunnut kommentoida asiaa.