Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Henkilövalinnat
Kolme valittiin haastattelujen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajakisan loppusuoralle – Hinno ja Kaiponen putosivat pelistä

Kolme va­lit­tiin haas­tat­te­lu­jen jälkeen Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja­ki­san lop­pu­suo­ral­le – Hinno ja Kai­po­nen pu­to­si­vat pelistä

24.01.2023 19:48 22
Oulun ammattikorkeakoulun uuden TKI-yksikön johtajaksi on valittu Noora Jansson

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uuden TKI-yk­si­kön joh­ta­jak­si on valittu Noora Jansson

29.12.2022 13:52

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si on valittu ou­lu­lai­nen Suvi Rön­ty­nen

10.12.2022 21:04

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si va­lit­tiin Matti Vää­nä­nen – aloit­taa teh­tä­väs­sään ke­sä­kuun alussa

20.04.2022 18:46
Oulun yliopiston hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Damski

Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Juhani Damski

19.01.2022 13:31 6
Analyysi: Oulun konsernijohtoon ehdolla vahvoja nimiä – kaupungin kakkosjohtaja voi tulevina vuosina nousta ykköseksi

Ana­lyy­si: Oulun kon­ser­ni­joh­toon ehdolla vahvoja nimiä – kau­pun­gin kak­kos­joh­ta­ja voi tu­le­vi­na vuosina nousta yk­kö­sek­si

27.11.2021 07:00 33
Tilaajille
Mirja Vehkaperää esitetään Oulun kaupunginhallituksen johtoon – katso kaikki Oulun keskustan henkilövalinnat

Mirja Veh­ka­pe­rää esi­te­tään Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen johtoon – katso kaikki Oulun kes­kus­tan hen­ki­lö­va­lin­nat

12.08.2021 22:47 18

Kaleva Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen va­lit­tiin jä­se­nek­si Me­dia­lii­ton hal­li­tuk­seen

20.05.2021 17:54
Ylen toimitusjohtaja Ylä-Anttila nousemassa työnantajajärjestön johtoon – "Ei tehtävään valittu Yleä vaan ihminen"

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylä-Ant­ti­la nou­se­mas­sa työn­an­ta­ja­jär­jes­tön johtoon – "Ei teh­tä­vään valittu Yleä vaan ih­mi­nen"

20.11.2020 15:06 2
Arctiaa pitkään johtanut Vauraste satelliittiyhtiö Iceye:n palvelukseen – "Jäänmurto oli yhdistävä linkki"

Arctiaa pitkään joh­ta­nut Vau­ras­te sa­tel­liit­ti­yh­tiö Iceye:n pal­ve­luk­seen – "Jään­mur­to oli yh­dis­tä­vä linkki"

05.11.2020 11:13

Marja Ka­ri­nie­mi va­lit­tiin Oulun kau­pun­gin talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jak­si, aloit­taa teh­tä­väs­sään ensi vuoden alussa

04.11.2020 15:13 3
Riikka Moilanen valittiin Taukokangas Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Riikka Moi­la­nen va­lit­tiin Tau­ko­kan­gas Oy:n uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

04.11.2020 12:00 11
Konservatiivisen Amy Coney Barrettin valinta korkeimpaan oikeuteen varmistui – tämän vuoksi valinnalla on merkitystä

Kon­ser­va­tii­vi­sen Amy Coney Bar­ret­tin valinta kor­keim­paan oi­keu­teen var­mis­tui – tämän vuoksi va­lin­nal­la on mer­ki­tys­tä

27.10.2020 08:04 2
Kaikki ehdokkaat jatkavat hakua valtiovarainministeriön kansliapäällikön virkaan – Vanhanen vaikenee mahdollisista mustista hevosista

Kaikki eh­dok­kaat jat­ka­vat hakua val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kön virkaan – Van­ha­nen vai­ke­nee mah­dol­li­sis­ta mus­tis­ta he­vo­sis­ta

18.09.2020 06:00 1
Hetemäen seuraajan valinta uhkaa venyä edelleen, ministeriö voi joutua turvautumaan sijaisjärjestelyyn

He­te­mäen seu­raa­jan valinta uhkaa venyä edel­leen, mi­nis­te­riö voi joutua tur­vau­tu­maan si­jais­jär­jes­te­lyyn

03.09.2020 06:00