Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mukaan Riikka Moi­la­sen toimiin ei tar­vet­ta puuttua

Eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan selitys- ja selvityspyynnössä kaupunginhallitus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden asiassa on kysymys luottamushenkilön moraalisen ja eettisen vastuun piiriin kuuluvasta arvioinnista.

-

Oulun kaupunginhallitus katsoo, että valtuutettu Riikka Moilasen (kesk.) syyskuussa valtuuston kokouksessa käyttämään ilmaisuun syrjäytyneistä ei enää ole tarvetta tai mahdollista puuttua hallinnollisin toimenpitein.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan selvityksessä kaupunginhallitus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden asiassa on kysymys luottamushenkilön moraalisen ja eettisen vastuun piiriin kuuluvasta arvioinnista. Selvityksessä muistutetaan, ettei sillä ole syytä arvioida Moilasen menettelyä toisin kuin poliisi on ratkaisussaan olla aloittamasta esitutkintaa.

Kantelija on pyytänyt oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Moilanen ylittänyt kielenkäytössään sen mitä voidaan edellyttää julkista valtaa käyttävältä virkavastuulla toimivalta kaupungin luottamushenkilöltä.

Moilanen on valittu keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Hän on ensi kevään vaaleissa ehdolla Oulun vaalipiirissä.