Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Raskas liikenne
Poliisiratsia Oulussa: Maanajokalusto paljastui niin huonokuntoiseksi, että joka viides tarkastettu ajoneuvo määrättiin ajokieltoon

Po­lii­si­rat­sia Ou­lus­sa: Maan­ajo­ka­lus­to pal­jas­tui niin huo­no­kun­toi­sek­si, että joka viides tar­kas­tet­tu ajo­neu­vo mää­rät­tiin ajo­kiel­toon

05.05.2022 16:49 46
Korona on kirittänyt logistiikka-alaa – DB Schenker ja sen tuore tytäryhtiö Vähälä Yhtiöt ovat pärjänneet viime aikoinakin hyvin

Korona on ki­rit­tä­nyt lo­gis­tiik­ka-alaa – DB Schen­ker ja sen tuore ty­tär­yh­tiö Vähälä Yhtiöt ovat pär­jän­neet viime ai­koi­na­kin hyvin

03.02.2022 06:00
Tilaajille
Elintarvikkeita kuljettanut kuorma-auto ajoi ojaan Siikajoella

Elin­tar­vik­kei­ta kul­jet­ta­nut kuor­ma-au­to ajoi ojaan Sii­ka­joel­la

31.01.2022 06:29
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Nelostiellä Limingassa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

11.01.2022 15:39
Raskas ajoneuvo kaatui liikenneonnettomuudessa Nelostiellä Keminmaassa

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

29.11.2021 15:41 2
Kannuksen ja Alavieskan välisellä tiellä nostetaan raskasta ajoneuvoa

Kan­nuk­sen ja Ala­vies­kan vä­li­sel­lä tiellä nos­te­taan ras­kas­ta ajo­neu­voa

26.10.2021 15:54
Poliisi tehovalvoi raskaan liikenteen kuljetuksia Meri-Lapissa – seuraamuksia kirjoitettiin virkavallan mukaan paljon

Poliisi te­ho­val­voi raskaan lii­ken­teen kul­je­tuk­sia Me­ri-La­pis­sa – seu­raa­muk­sia kir­joi­tet­tiin vir­ka­val­lan mukaan paljon

18.10.2021 09:57
Tilaajille
Raskaan kaluston rajaratsiaan ajoi karmeassa kunnossa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mahdolliset viat

Raskaan ka­lus­ton ra­ja­rat­siaan ajoi kar­meas­sa kun­nos­sa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mah­dol­li­set viat

17.09.2021 09:02 9
Raskaasta ajoneuvosta lähti rengas Pohjantiellä – haittasi liikennettä Kaakkurin ja Ouluntullin välillä

Ras­kaas­ta ajo­neu­vos­ta lähti rengas Poh­jan­tiel­lä – hait­ta­si lii­ken­net­tä Kaak­ku­rin ja Ou­lun­tul­lin välillä

10.09.2021 18:30 8
Oulun poliisia tuli liikenteessä vastaan vaarallinen yhdistelmä: Lähes jarruttomassa kuorma-autossa oli yli 10 000 kiloa ylikuormaa

Oulun po­lii­sia tuli lii­ken­tees­sä vastaan vaa­ral­li­nen yh­dis­tel­mä: Lähes jar­rut­to­mas­sa kuor­ma-au­tos­sa oli yli 10 000 kiloa yli­kuor­maa

20.07.2021 12:49 16
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Limingassa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Li­min­gas­sa

13.03.2021 17:50 1
Tiellä 21 Muoniossa rekan nostaminen ojasta aiheutti haittaa liikenteelle

Tiellä 21 Muo­nios­sa rekan nos­ta­mi­nen ojasta ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le

13.03.2021 17:27

Raskas ajo­neu­vo tukkii Poik­ki­maan­tie­tä Oulussa

16.02.2021 19:45

Raskas ajo­neu­vo ai­heut­taa haittaa lii­ken­teel­le ne­los­tiel­lä

01.02.2021 16:13
Poliisi pysäytti raskaan liikenteen tehovalvonnassa 1646 ajoneuvoa viikon aikana – kuljettajille yhteensä 410 seuraamusta

Poliisi py­säyt­ti raskaan lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa 1646 ajo­neu­voa viikon aikana – kul­jet­ta­jil­le yh­teen­sä 410 seu­raa­mus­ta

19.10.2020 13:51 2
Raskas ajoneuvo kaatui tielle Keminmaassa ja sulki hetkeksi liikenteen moottoritien liittymässä – tilanne ohi

Raskas ajo­neu­vo kaatui tielle Ke­min­maas­sa ja sulki het­kek­si lii­ken­teen moot­to­ri­tien liit­ty­mäs­sä – tilanne ohi

27.07.2020 11:59
Ouluun ostettiin kuorma-autoja ja niiden alustoja kansainväliseltä kartellilta – aikooko kaupunki liittyä vahinkorvauksia hakevien joukkoon?

Ouluun os­tet­tiin kuor­ma-au­to­ja ja niiden alus­to­ja kan­sain­vä­li­sel­tä kar­tel­lil­ta – aikooko kau­pun­ki liittyä va­hin­kor­vauk­sia ha­ke­vien jouk­koon?

04.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Selvitys: raskas liikenne uskoo sähköautojen sijaan biopolttoaineisiin – henkilöautojen päästöt alas verotusta keventämällä ja romutuspalkkiolla

Sel­vi­tys: raskas lii­ken­ne uskoo säh­kö­au­to­jen sijaan bio­polt­to­ai­nei­siin – hen­ki­lö­au­to­jen päästöt alas ve­ro­tus­ta ke­ven­tä­mäl­lä ja ro­mu­tus­palk­kiol­la

16.06.2020 10:02 2