Rakennustyöt
Vanha virastotalo saa väistyä oikeustalon tieltä Torikadulla – purkutyöt alkavat, alueelle liikennejärjestelyjä

Vanha vi­ras­to­ta­lo saa väistyä oi­keus­ta­lon tieltä To­ri­ka­dul­la – pur­ku­työt al­ka­vat, alueel­le lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä

30.11.2020 08:03 4
Oulun torihotellin työmaalla aloitettiin betoni- ja maanrakennustyöt – yhdyskuntajohtaja Matinheikin mukaan torin alueen matkailuhankkeille kuuluu hyvää

Oulun to­ri­ho­tel­lin työ­maal­la aloi­tet­tiin betoni- ja maan­ra­ken­nus­työt – yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja Ma­tin­hei­kin mukaan torin alueen mat­kai­lu­hank­keil­le kuuluu hyvää

23.10.2020 11:39 25
Tilaajille
Vanha Kaleva: Koskenniska Ölbryggeri myi panimonsa ja virvoitusjuomatehtaansa  Oulun Osuuskaupalle

Vanha Kaleva: Kos­ken­nis­ka Ölb­ryg­ge­ri myi pa­ni­mon­sa ja vir­voi­tus­juo­ma­teh­taan­sa Oulun Osuus­kau­pal­le

31.08.2020 10:00 1
Tilaajille
TE-toimiston ja verotoimiston entistä rakennusta puretaan uuden oikeustalon tieltä – työmaa Torikadulla tulee haittamaan liikennettä syksyn aikana

TE-toi­mis­ton ja ve­ro­toi­mis­ton entistä ra­ken­nus­ta pu­re­taan uuden oi­keus­ta­lon tieltä – työmaa To­ri­ka­dul­la tulee hait­ta­maan lii­ken­net­tä syksyn aikana

15.08.2020 06:00 7
Tilaajille
Oulun kaupunki sai selvityksen torihotellin kohtalosta – hotellia on odotettu jo 13 vuotta

Oulun kau­pun­ki sai sel­vi­tyk­sen to­ri­ho­tel­lin koh­ta­los­ta – ho­tel­lia on odo­tet­tu jo 13 vuotta

04.08.2020 10:05 40
Tilaajille
HS: Pohjois-Suomessa satunnaisesti tarkastetuista nostureista löytyi ongelmia – nyt nostureita aletaan tarkastaa valtakunnallisesti

HS: Poh­jois-Suo­mes­sa sa­tun­nai­ses­ti tar­kas­te­tuis­ta nos­tu­reis­ta löytyi on­gel­mia – nyt nos­tu­rei­ta aletaan tar­kas­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti

26.07.2020 16:57 2
Kiviharjunlenkki muuttuu yksisuuntaiseksi rakennustöiden takia – muutos vaikuttaa myös bussiliikenteeseen

Ki­vi­har­jun­lenk­ki muuttuu yk­si­suun­tai­sek­si ra­ken­nus­töi­den takia – muutos vai­kut­taa myös bus­si­lii­ken­tee­seen

19.07.2020 11:20 2
Haukiputaan Jokikylän silta uusitaan – nykyisen sillan paikalle rakennetaan uusi

Hau­ki­pu­taan Jo­ki­ky­län silta uu­si­taan – ny­kyi­sen sillan pai­kal­le ra­ken­ne­taan uusi

25.06.2020 12:10
Oulun Energia aloitti mittavan kaukolämmön runkolinjan rakennustyön Värtön, Peltolan ja Kontinkankaan alueilla

Oulun Energia aloitti mit­ta­van kau­ko­läm­mön run­ko­lin­jan ra­ken­nus­työn Värtön, Pel­to­lan ja Kon­tin­kan­kaan alueil­la

17.06.2020 11:11