Tilaajille

Vanha Kaleva: Kos­ken­nis­ka Ölb­ryg­ge­ri myi pa­ni­mon­sa ja vir­voi­tus­juo­ma­teh­taan­sa Oulun Osuus­kau­pal­le

Kaleva 31.8.1920. Tehtaankauppa. Eilen päiwätyllä kauppakirjalla on Koskenniska Ölbryggeri Ab. myynyt omistamansa Koskenniskan kaljapanimon ja wirwoitusjuomatehtaan koneineen ja warastoineen Oulun Osuuskaupalle. Wastaanotto tapahtuu syyskuun 1. p. ja tulee Oulun Osuuskauppa jatkamaan liikettä sijoittamalla sinne myös jo ennemmin omassa talossaan harjoittamansa myllyliikkeen. Samalla tulee Koskenniska Ölbryggeri Ab. lopettamaan liikkeensä.

Rakennustyöt kaupungissa. Oulussa on nykyään runsaasti rakennustöitä käynnissä, etupäässä kaupunkikunnan toimesta. Seurahuonerakennuksen suuret lisäys- ja korjaustyöt owat kallistumassa loppuaan kohti, mutta kiinnittäwät ne wielä toistaiseksi työwoimaa.