Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Virusmuunnos
Kemijärven koronavirusketjun aiheuttajaksi paljastui yhdysvaltalais-meksikolainen virusmuunnos – ketju saatiin sammumaan, ei aiheuta joukkotestauksia

Ke­mi­jär­ven ko­ro­na­vi­rus­ket­jun ai­heut­ta­jak­si pal­jas­tui yh­dys­val­ta­lais-mek­si­ko­lai­nen vi­rus­muun­nos – ketju saatiin sam­mu­maan, ei aiheuta jouk­ko­tes­tauk­sia

09.04.2021 15:15
Tilaajille
Koronaviruksen herkemmin leviävä brittimuunnos on jo lähes kaikkien tartuntojen takana Pohjois-Ruotsissa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen her­kem­min leviävä brit­ti­muun­nos on jo lähes kaik­kien tar­tun­to­jen takana Poh­jois-Ruot­sis­sa

06.04.2021 11:38 4
Tilaajille
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Turun opiskelijoiden koronavirustartuntojen taustalla mahdollisesti uusi virusmuunnos, joka muistuttaa Etelä-Afrikan virusmuunnosta – aiheuttanut jo yli 90 tartuntaa

Turun opis­ke­li­joi­den ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen taus­tal­la mah­dol­li­ses­ti uusi vi­rus­muun­nos, joka muis­tut­taa Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos­ta – ai­heut­ta­nut jo yli 90 tar­tun­taa

24.03.2021 20:27 1
Oulussa on todettu seitsemän uutta koronatartuntaa, virusmuunnosten aiheuttamia koronatapauksia löydetty kolme uutta – alueen rajoituksia puidaan tiistaina

Oulussa on todettu seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, vi­rus­muun­nos­ten ai­heut­ta­mia ko­ro­na­ta­pauk­sia löy­det­ty kolme uutta – alueen ra­joi­tuk­sia puidaan tiis­tai­na

22.03.2021 19:08 22
Tutkimus: Koronaviruksen brittimuunnos on 64 prosenttia tappavampi kuin alkuperäinen

Tut­ki­mus: Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos on 64 pro­sent­tia tap­pa­vam­pi kuin al­ku­pe­räi­nen

10.03.2021 19:56
Varasuunnitelma tarpeen, jos koronatilanne ei helpota kuntavaaleihin mennessä
Pääkirjoitus

Va­ra­suun­ni­tel­ma tar­peen, jos ko­ro­na­ti­lan­ne ei helpota kun­ta­vaa­lei­hin men­nes­sä

17.02.2021 20:00 10
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 11:31 4
Tilaajille
Muuntoviruksen riivaamalla työmaalla tilanne huononi nopeasti – Töissä jopa 200–300 suomalaista, tartunnan saaneita eri puolilta Suomea, myös Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta

Muun­to­vi­ruk­sen rii­vaa­mal­la työ­maal­la tilanne huononi no­peas­ti – Töissä jopa 200–300 suo­ma­lais­ta, tar­tun­nan saa­nei­ta eri puo­lil­ta Suomea, myös Lapista ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

07.02.2021 18:44 21
Tilaajille
Kuntavaalien siirtoa kannattaa harkita - taustalla rokotusten viivästyminen ja viruksen brittimuunnoksen aiheuttama uhka
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lien siirtoa kan­nat­taa harkita - taus­tal­la ro­ko­tus­ten vii­väs­ty­mi­nen ja vi­ruk­sen brit­ti­muun­nok­sen ai­heut­ta­ma uhka

25.01.2021 20:00 18
Tilaajille
Boris Johnson: Virusmuunnos voi olla tappavampi kuin alkuperäinen – "Lukemissa on vielä paljon epävarmuutta ja asiaa pitää tutkia lisää"

Boris John­son: Vi­rus­muun­nos voi olla tap­pa­vam­pi kuin al­ku­pe­räi­nen – "Lu­ke­mis­sa on vielä paljon epä­var­muut­ta ja asiaa pitää tutkia lisää"

22.01.2021 21:56 6
Tästä syystä koronarajoituksia tiukennetaan – Virusmuunnos voi olla aiempaa tappavampi, ja leviämisnopeus on 6–8 kertaa suurempi

Tästä syystä ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tiu­ken­ne­taan – Vi­rus­muun­nos voi olla aiempaa tap­pa­vam­pi, ja le­viä­mis­no­peus on 6–8 kertaa suu­rem­pi

22.01.2021 21:36 4
Finnair myi ennakkoon useita tuhansia lippuja perutuille lennoille Britanniasta Suomeen – Lentokielto on jatkunut pian neljä viikkoa

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00
Marin väläyttää tiukempia rajatarkastuksia virusmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi – maahan voitaisiin päästää vain välttämätön työmatkaliikenne

Marin vä­läyt­tää tiu­kem­pia ra­ja­tar­kas­tuk­sia vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si – maahan voi­tai­siin päästää vain vält­tä­mä­tön työ­mat­ka­lii­ken­ne

13.01.2021 23:20 22