Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia pu­re­taan as­teit­tain puo­lil­ta­öin – va­paa-ajan mat­kus­ta­mis­ta ul­ko­mail­le ei edel­leen­kään suo­si­tel­la

Rajoituksia puretaan toistaiseksi.

Tullin ja Rajavartiolaitoksen työntekijät pysäyttävät autoja rajanylityspaikalla Torniossa. Arkistokuva.
Tullin ja Rajavartiolaitoksen työntekijät pysäyttävät autoja rajanylityspaikalla Torniossa. Arkistokuva.

Suomi aloittaa rajaliikenteen rajoitusten ja suositusten asteittaisen purkamisen puoliltaöin. Rajoituksia puretaan toistaiseksi.

Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne.

Jos henkilö saapuu Suomeen työskentelemään ulkomailta, on hänen valmistauduttava todistamaan maahan saapumisen työhön liittyvät perusteet rajatarkastuksen yhteydessä. Nämä ja ulkorajaliikenteessä jo aiemmin päätetyt rajoitukset ovat voimassa 14. kesäkuuta asti.

Sisäministeriö korostaa, että vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella. Jokaisella Suomen kansalaisella on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen tai lähteä maasta.

Maahan saapuville annetaan THL:n kirjalliset ohjeet suosituksista ja määräyksistä. Ohjeistuksista kerrotaan kuulutuksin sekä ilmoitustauluilla ja opastein maahantulopisteillä.

Suosituksena on, että maahan saapuvat henkilöt noudattavat 14 päivän omaehtoista karanteenia. Tarkempi ohjeistus karanteenista annetaan maahan saavuttaessa.

Kansainvälinen matkustajalentoliikenne saapuu jatkossakin vain Helsinki-Vantaan, Turun ja Maarianhaminan kentille.