Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Muuntovirus
Ylitornion laajan tartuntaketjun aiheuttajaksi epäillään koronavirusmuunnosta, joka levisi perhejuhlissa – Näytteet tutkitaan THL:n laboratoriossa

Yli­tor­nion laajan tar­tun­ta­ket­jun ai­heut­ta­jak­si epäil­lään ko­ro­na­vi­rus­muun­nos­ta, joka levisi per­he­juh­lis­sa – Näyt­teet tut­ki­taan THL:n la­bo­ra­to­rios­sa

16.03.2021 11:44 4
Tilaajille
Yle: Suomesta löytynyt uusi koronavirusmuunnos

Yle: Suo­mes­ta löy­ty­nyt uusi ko­ro­na­vi­rus­muun­nos

17.02.2021 23:48 8
Lapin sairaanhoitopiirissä luultavasti kolme uutta muunnosvirustartuntaa, kaikki aiempien tartuntojen lähipiirissä, Länsi-Pohjassa 40 prosenttia tartunnoista peräisin Ruotsista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä luul­ta­vas­ti kolme uutta muun­nos­vi­rus­tar­tun­taa, kaikki aiem­pien tar­tun­to­jen lä­hi­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jas­sa 40 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta pe­räi­sin Ruot­sis­ta

15.02.2021 11:01
Tilaajille
Skellefteån akkutehdastyömaalta peräisin jo yli 40 koronatartunnan ketju – Oulun kaupunki: Brittimuunnosta löydetty myös Oulusta

Skel­lef­teån ak­ku­teh­das­työ­maal­ta pe­räi­sin jo yli 40 ko­ro­na­tar­tun­nan ketju – Oulun kau­pun­ki: Brit­ti­muun­nos­ta löy­det­ty myös Oulusta

13.02.2021 16:33 42
Koronaviruksen brittimuunnos saapui Länsi-Pohjaan – Muunnosta todettiin muualla asuvilta otetuissa näytteissä Torniossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­muun­nos saapui Län­si-Poh­jaan – Muun­nos­ta to­det­tiin muualla asu­vil­ta ote­tuis­sa näyt­teis­sä Tor­nios­sa

12.02.2021 11:48
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 11:31 4
Tilaajille
Torniossa on todettu jo kymmenkunta koronatartuntaa, joiden epäillään liittyvän Northvoltin tehtaaseen – kyseessä voi olla herkästi tarttuva brittimuunnos

Tor­nios­sa on todettu jo kym­men­kun­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, joiden epäil­lään liit­ty­vän North­vol­tin teh­taa­seen – ky­sees­sä voi olla her­käs­ti tart­tu­va brit­ti­muun­nos

07.02.2021 13:56 7
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriltä vakava varoitus siitä, että muuntovirusta on voinut tulla Suomeen – tiukka ohjeistus jopa oireettomille Pohjois-Ruotsin akkutehdastyömaalta palaaville, työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaaltakin

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä vakava va­roi­tus siitä, että muun­to­vi­rus­ta on voinut tulla Suomeen – tiukka oh­jeis­tus jopa oi­reet­to­mil­le Poh­jois-Ruot­sin ak­ku­teh­das­työ­maal­ta pa­laa­vil­le, työn­te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta­kin

06.02.2021 09:26 3
Tilaajille
Uudet rokotteet luovat nyt nopeasti toivoa paremmasta, ja se toivottavasti auttaa kestämään vielä hetken aikaa ikäviä rajoituksia
Pääkirjoitus

Uudet ro­kot­teet luovat nyt no­peas­ti toivoa pa­rem­mas­ta, ja se toi­vot­ta­vas­ti auttaa kes­tä­mään vielä hetken aikaa ikäviä ra­joi­tuk­sia

02.02.2021 20:00 14
Tilaajille
Samoojan kuntoutuskodissa levinnyt korona ei ollut virusmuunnos – OYSista Kajaaniin siirretyllä potilaalla todettu koronatartunta

Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa le­vin­nyt korona ei ollut vi­rus­muun­nos – OYSista Ka­jaa­niin siir­re­tyl­lä po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

27.01.2021 15:28
Hallitukselta uusi suunnitelma virusmuunnoksen torjumiseksi: alueellisista rajoituksista valtakunnallisiin, äärimmäinen keino poikkeusolot ja jopa ulkonaliikkumiskielto

Hal­li­tuk­sel­ta uusi suun­ni­tel­ma vi­rus­muun­nok­sen tor­ju­mi­sek­si: alueel­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta val­ta­kun­nal­li­siin, ää­rim­mäi­nen keino poik­keus­olot ja jopa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

26.01.2021 17:10 43
Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tiukentamisesta – kaikki Suomeen tulevat halutaan testata muuntoviruksen torjumiseksi

Hal­li­tus päättää tänään mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – kaikki Suomeen tulevat ha­lu­taan testata muun­to­vi­ruk­sen tor­ju­mi­sek­si

22.01.2021 13:25 11
Suomessa 86 virusmuunnostapausta, suurin osa lähtöisin Britannian matkailusta – isossa tartuntaketjussa 30 jatkotartuntaa ja 400 ihmistä karanteeniin

Suo­mes­sa 86 vi­rus­muun­nos­ta­paus­ta, suurin osa läh­töi­sin Bri­tan­nian mat­kai­lus­ta – isossa tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 jat­ko­tar­tun­taa ja 400 ihmistä ka­ran­tee­niin

21.01.2021 15:30 8