Maahantulorajoitukset

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

16.07.2021 15:55
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomi vetää nyt ra­joil­la poik­keuk­sel­li­sen tiukkaa ko­ro­na­lin­jaa

07.07.2021 20:00 9
Tilaajille

Lapin ra­ja­var­tios­to otti kiinni ruot­sa­lai­sen miehen ra­jan­yli­tys­pai­kal­la Ko­la­ris­sa – ei suos­tu­nut ra­ja­tar­kas­tuk­siin ja uhkasi ajo­neu­vol­laan ra­ja­var­ti­joi­ta

29.06.2021 22:56 1
Tilaajille

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 17. huh­ti­kuu­ta saakka – si­sä­mi­nis­te­riö ra­joit­taa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja myös Yli­tor­niol­la

11.03.2021 15:06 3

Tor­nios­sa kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 15:47 5
Tilaajille

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24

Norja määrää ko­ro­na­tes­tit pa­kol­li­sik­si maahan saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le

31.12.2020 22:05 4

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set sol­mus­sa – hal­li­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myys rajojen ko­ro­na­toi­mis­ta alkaa jo näkyä kes­kus­tan oi­rei­lu­na

16.11.2020 18:06 9