MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Maahantulorajoitukset
Ruotsiin matkustamiseen vaaditaan huomisesta alkaen negatiivinen koronatesti – rokotetodistus ei enää rajalla riitä

Ruot­siin mat­kus­ta­mi­seen vaa­di­taan huo­mi­ses­ta alkaen ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – ro­ko­te­to­dis­tus ei enää rajalla riitä

27.12.2021 19:00 3
Tilaajille
Kiuru Ylellä: Hallitukselle ehdotettu merkittäviä maahantulon rajoituksia – THL: Matkustajilta voitaisiin vaatia koronatestin tekemistä ennen maahantuloa

Kiuru Ylellä: Hal­li­tuk­sel­le eh­do­tet­tu mer­kit­tä­viä maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia – THL: Mat­kus­ta­jil­ta voi­tai­siin vaatia ko­ro­na­tes­tin te­ke­mis­tä ennen maa­han­tu­loa

14.12.2021 22:11 6
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38 1
Tilaajille
Norjaan matkustaminen saattaa vaikeutua entisestään – Suomi muuttui tartuntakartalla kokonaan oranssiksi,  lisärajoituksista päätetään perjantaina

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen saattaa vai­keu­tua en­ti­ses­tään – Suomi muuttui tar­tun­ta­kar­tal­la ko­ko­naan orans­sik­si, li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään per­jan­tai­na

05.08.2021 21:02 4
Tilaajille
Suomen ja Norjan välisten raja-asemien aukioloajat poistuvat ensi maanantaina – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuorokauden

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

16.07.2021 15:55
Tilaajille
Suomi vetää nyt  rajoilla poikkeuksellisen tiukkaa koronalinjaa
Pääkirjoitus

Suomi vetää nyt ra­joil­la poik­keuk­sel­li­sen tiukkaa ko­ro­na­lin­jaa

07.07.2021 20:00 9
Tilaajille
Lapin rajavartiosto otti kiinni ruotsalaisen miehen rajanylityspaikalla Kolarissa – ei suostunut rajatarkastuksiin ja uhkasi ajoneuvollaan rajavartijoita

Lapin ra­ja­var­tios­to otti kiinni ruot­sa­lai­sen miehen ra­jan­yli­tys­pai­kal­la Ko­la­ris­sa – ei suos­tu­nut ra­ja­tar­kas­tuk­siin ja uhkasi ajo­neu­vol­laan ra­ja­var­ti­joi­ta

29.06.2021 22:56 1
Tilaajille
Maahantulon rajoitukset jatkuvat 17. huhtikuuta saakka – sisäministeriö rajoittaa rajanylityspaikkojen aukioloaikoja myös Ylitorniolla

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 17. huh­ti­kuu­ta saakka – si­sä­mi­nis­te­riö ra­joit­taa ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ai­ko­ja myös Yli­tor­niol­la

11.03.2021 15:06 3
Torniossa kymmeniä ihmisiä opastettu takaisin Ruotsiin – Selvitimme, pitääkö koronarokotteen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

Tor­nios­sa kym­me­niä ihmisiä opas­tet­tu ta­kai­sin Ruot­siin – Sel­vi­tim­me, pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen saaneen mennä rajalla testiin ja voiko töihin pääsyyn luottaa

29.01.2021 15:47 5
Tilaajille
Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24
Norja määrää koronatestit pakollisiksi maahan saapuville matkustajille

Norja määrää ko­ro­na­tes­tit pa­kol­li­sik­si maahan saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le

31.12.2020 22:05 4
Maahantulorajoitukset solmussa – hallituksen päättämättömyys rajojen koronatoimista alkaa jo näkyä keskustan oireiluna

Maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­set sol­mus­sa – hal­li­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myys rajojen ko­ro­na­toi­mis­ta alkaa jo näkyä kes­kus­tan oi­rei­lu­na

16.11.2020 18:06 9