Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Viro
Oulun kaupunginhallitus vierailee Virossa syyskuussa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus vie­rai­lee Virossa syys­kuus­sa

02.09.2022 10:17 15
Ukrainan sota repii jakolinjoja Viron venäläisten keskelle
Kolumni

Uk­rai­nan sota repii ja­ko­lin­jo­ja Viron ve­nä­läis­ten kes­kel­le

31.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Suomen ja Baltian maiden ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vierailevat Ukrainassa – "Venäjä pitää panna maksamaan"

Suomen ja Baltian maiden ul­ko­asiain­va­lio­kun­tien pu­heen­joh­ta­jat vie­rai­le­vat Uk­rai­nas­sa – "Venäjä pitää panna mak­sa­maan"

25.08.2022 12:26 18
Panssarivaunu, jonka kyljessä on punatähti
Kolumni

Pans­sa­ri­vau­nu, jonka kyl­jes­sä on pu­na­täh­ti

03.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Britannia, Viro ja Islanti ratifioivat Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon – Viron puolustusministeri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa merkittävästi"

Bri­tan­nia, Viro ja Islanti ra­ti­fioi­vat Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­sen Natoon – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa mer­kit­tä­väs­ti"

06.07.2022 20:53 3
Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Baltialla niin kuin nyt Suomella ja Ruotsilla
Kolumni

Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Bal­tial­la niin kuin nyt Suo­mel­la ja Ruot­sil­la

06.07.2022 06:00 19
Tilaajille
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Viron vuosittain vastaanottamien pakolaisten määrä tuhatkertaistui
Kolumni

Kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan, Viron vuo­sit­tain vas­taan­ot­ta­mien pa­ko­lais­ten määrä tu­hat­ker­tais­tui

08.06.2022 06:00 11
Tilaajille
Viron hallitus on tehnyt päätöksen Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymisestä

Viron hal­li­tus on tehnyt pää­tök­sen Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­mus­ten hy­väk­sy­mi­ses­tä

19.05.2022 15:14 3
Useat Nato-maat reagoineet positiivisesti Suomen Nato-ilmoitukseen – "Suomi on sotilaallisesti erittäin vahva maa"

Useat Na­to-maat rea­goi­neet po­si­tii­vi­ses­ti Suomen Na­to-il­moi­tuk­seen – "Suomi on so­ti­laal­li­ses­ti erit­täin vahva maa"

12.05.2022 13:55 2
Virolaiskapellimestari Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikuisuuden säveltäjä. Yhtä ajankohtainen menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin."

Vi­ro­lais­ka­pel­li­mes­ta­ri Risto Joost: "Arvo Pärt on minulle ikui­suu­den sä­vel­tä­jä. Yhtä ajan­koh­tai­nen men­nei­syy­des­sä kuin tu­le­vai­suu­des­sa­kin."

13.04.2022 17:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­ta­kuut Virolle

23.03.2022 05:14 1
Tilaajille
Viro lupasi tänään täyden tukensa Suomelle, jos se pyrkii Naton jäseneksi

Viro lupasi tänään täyden tukensa Suo­mel­le, jos se pyrkii Naton jä­se­nek­si

07.03.2022 20:32 3
Suomi ja Viro houkuttelemaan yhdessä osaajia digitaaliseen ja vihreään siirtymään – Uusi yhteistyöraportti esiteltiin Tallinnassa pääministereille

Suomi ja Viro hou­kut­te­le­maan yhdessä osaajia di­gi­taa­li­seen ja vih­reään siir­ty­mään – Uusi yh­teis­työ­ra­port­ti esi­tel­tiin Tal­lin­nas­sa pää­mi­nis­te­reil­le

07.03.2022 17:50 2
Tilaajille

Vi­ro­lai­nen rah­ti­alus uponnut lähellä Odessaa rä­jäh­dyk­sen jäl­keen, voinut osua miinaan

03.03.2022 16:21 9
Suomalaismies ja virolaisnainen löydettiin kuolleina asunnosta Tallinnassa

Suo­ma­lais­mies ja vi­ro­lais­nai­nen löy­det­tiin kuol­lei­na asun­nos­ta Tal­lin­nas­sa

03.02.2022 22:49
Viron onnettomuustutkinnan keskus julkisti sukellusvideonsa Estonian hylystä – katso videot, joiden paljastamista uusi tutkimuskäynti saattoi vauhdittaa

Viron on­net­to­muus­tut­kin­nan keskus jul­kis­ti su­kel­lus­vi­deon­sa Es­to­nian hylystä – katso videot, joiden pal­jas­ta­mis­ta uusi tut­ki­mus­käyn­ti saattoi vauh­dit­taa

05.10.2021 12:36 5
Tilaajille
Analyysi: Estonia-havaintojen tulkinnalle on nyt annettava aikaa – uudet kuvat autokannen ovista eivät välttämättä ole käänteentekeviä uppoamistutkinnassa

Ana­lyy­si: Es­to­nia-ha­vain­to­jen tul­kin­nal­le on nyt an­net­ta­va aikaa – uudet kuvat au­to­kan­nen ovista eivät vält­tä­mät­tä ole kään­teen­te­ke­viä up­poa­mis­tut­kin­nas­sa

01.10.2021 16:36
Tilaajille
Estonian hylyn tutkijat: "Uusi havainto autokannen ovista haastaa virallisen version tapahtumista"

Es­to­nian hylyn tut­ki­jat: "Uusi ha­vain­to au­to­kan­nen ovista haastaa vi­ral­li­sen version ta­pah­tu­mis­ta"

29.09.2021 11:21 10
Tilaajille
"Estonian hylystä on kuvattu yli 70 prosenttia" – yllättävä esine takertui sukellusrobottiin ennen töiden siirtymistä turmalaivan autokannelle

"Es­to­nian hylystä on kuvattu yli 70 pro­sent­tia" – yl­lät­tä­vä esine ta­ker­tui su­kel­lus­ro­bot­tiin ennen töiden siir­ty­mis­tä tur­ma­lai­van au­to­kan­nel­le

27.09.2021 14:24 10
Tilaajille
Itsenäinen tutkimusryhmä joutui keskeyttämään työnsä autolautta Estonian uppoamispaikalla – Postimees: alueella liikkuu kiinnostava venäläisalus

It­se­näi­nen tut­ki­mus­ryh­mä joutui kes­keyt­tä­mään työnsä au­to­laut­ta Es­to­nian up­poa­mis­pai­kal­la – Pos­ti­mees: alueel­la liikkuu kiin­nos­ta­va ve­nä­läis­alus

23.09.2021 18:09 2
Tilaajille