Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Sähköautojen latauspisteet

Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

23.06.2021 06:00 16
Tilaajille

Auton lataus säh­köl­lä pätkii – luo­tet­ta­va tieto toi­mi­vis­ta la­taus­pis­teis­tä on käyt­tä­jien ak­tii­vi­suu­den varassa

12.03.2021 06:00 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehkä nyt oli­si­kin otol­li­nen aika la­taus­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­sel­le, kun kiin­nos­tus muuttaa väl­jem­mil­le asu­ma­si­joil­le lähelle luontoa on kas­vus­sa

25.02.2021 06:00 6
Tilaajille

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

16.01.2021 07:00 108
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lu hyö­dyt­tää kaikkia – bio­kaa­sua ei riitä kaiken lii­ken­teen käyt­töön, kor­kein­taan ras­kaa­seen lii­ken­tee­seen

27.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ras­ta – yli­mi­toi­te­tuil­la ole­tuk­sil­la asia saadaan näyt­tä­mään syn­käl­tä ja kal­liil­ta

05.12.2020 05:30 10
Tilaajille
Kolumni

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pai­kat vaa­ti­vat jykevän verkon

02.12.2020 12:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aivan äly­tön­tä, että ta­lo­yh­tiöi­tä vaa­di­taan va­rau­tu­maan säh­kö­au­to­jen la­taa­mi­seen

30.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyrin käyt­tä­mään os­ta­ma­ni tuot­teen lop­puun, auto ei tee poik­keus­ta

29.10.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­lo­yh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paa­eh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30
Tilaajille

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00 3
Tilaajille

Ta­lo­yh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille