Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Sähköautojen latauspisteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen vihreä siir­ty­mä vaatii säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ran ke­hit­tä­mis­tä

26.07.2023 07:30 10
Tilaajille
Sähköautojen latausverkosto laajenee kovaa vauhtia – Oulussa jo lukuisia julkisia latauspisteitä ja lisää on suunnitteilla

Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­to laa­je­nee kovaa vauhtia – Ou­lus­sa jo lu­kui­sia jul­ki­sia la­taus­pis­tei­tä ja lisää on suun­nit­teil­la

30.10.2022 07:00 17
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

18.07.2022 18:00 34
Tilaajille
Isossa kerrostaloyhtiössä Värtössä rakennetaan runsaasti latauspaikkoja sähköautoille – päätös rakentamisesta saatiin aikaiseksi nopeasti ja ilman vääntöä

Isossa ker­ros­ta­lo­yh­tiös­sä Vär­tös­sä ra­ken­ne­taan run­saas­ti la­taus­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – ­pää­tös ra­ken­ta­mi­ses­ta saatiin ai­kai­sek­si no­peas­ti ja ilman vääntöä

16.06.2022 18:00 23
Tilaajille
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea, katso listaus uusien asemien sijainneista tästä

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea, katso listaus uusien asemien si­jain­neis­ta tästä

13.04.2022 15:44 9
Arina avaa sähköautojen ABC-latausasemat Pudasjärvelle ja Vaalaan

Arina avaa säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mat Pu­das­jär­vel­le ja Vaalaan

26.10.2021 14:52 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiö voi jäädä ilman säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­te­avus­tus­ta

25.10.2021 05:00 2
Tilaajille
Oululaishotelli harppasi sähköautoaikaan rakentamalla pihan täyteen latauspisteitä – yrittäjä Jouni Lanamäki ei kuitenkaan halua vouhottaa sähköautoista

Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

23.06.2021 06:00 17
Tilaajille
Auton lataus sähköllä pätkii – luotettava tieto toimivista latauspisteistä on käyttäjien aktiivisuuden varassa

Auton lataus säh­köl­lä pätkii – luo­tet­ta­va tieto toi­mi­vis­ta la­taus­pis­teis­tä on käyt­tä­jien ak­tii­vi­suu­den varassa

12.03.2021 06:00 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ehkä nyt oli­si­kin otol­li­nen aika la­taus­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­sel­le, kun kiin­nos­tus muuttaa väl­jem­mil­le asu­ma­si­joil­le lähelle luontoa on kas­vus­sa

25.02.2021 06:00 6
Tilaajille
Kaleva testasi oululaisen Janne Rajalan sähköauton talven kylmimpänä pakkaspäivänä, eikä akkukaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jännempää nähdä, päästäänkö perille vai ei"

Kaleva testasi ou­lu­lai­sen Janne Rajalan säh­kö­au­ton talven kyl­mim­pä­nä pak­kas­päi­vä­nä, eikä ak­ku­kaan ollut täynnä – "Onhan se vähän jän­nem­pää nähdä, pääs­tään­kö perille vai ei"

16.01.2021 07:00 130
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­toi­lu hyö­dyt­tää kaikkia – bio­kaa­sua ei riitä kaiken lii­ken­teen käyt­töön, kor­kein­taan ras­kaa­seen lii­ken­tee­seen

27.12.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­to­jen la­tau­sinf­ras­ta – yli­mi­toi­te­tuil­la ole­tuk­sil­la asia saadaan näyt­tä­mään syn­käl­tä ja kal­liil­ta

05.12.2020 05:30 10
Tilaajille
Sähköautojen latauspaikat vaativat jykevän verkon
Kolumni

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pai­kat vaa­ti­vat jykevän verkon

02.12.2020 12:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aivan äly­tön­tä, että ta­lo­yh­tiöi­tä vaa­di­taan va­rau­tu­maan säh­kö­au­to­jen la­taa­mi­seen

30.10.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyrin käyt­tä­mään os­ta­ma­ni tuot­teen lop­puun, auto ei tee poik­keus­ta

29.10.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­lo­yh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paa­eh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30
Tilaajille
Sähköauton kotilataus ei vaadi kalliita pikalatureita – tavallinen vikavirtasuojattu pistorasia saattaa riittää hyvin

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00 4
Tilaajille
Taloyhtiöissä on edelleen niukasti sähköautojen latauspisteitä – "Ehkä suurin osa nukkuu", Oomin tuotepäällikkö arvioi

Ta­lo­yh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille