Sähköautojen latauspisteet
Lukijalta Mielipide Eino Jämsä

Aivan äly­tön­tä, että ta­lo­yh­tiöi­tä vaa­di­taan va­rau­tu­maan säh­kö­au­to­jen la­taa­mi­seen

30.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Järvenpää

Pyrin käyt­tä­mään os­ta­ma­ni tuot­teen lop­puun, auto ei tee poik­keus­ta

29.10.2020 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Laitala

Säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­den ra­ken­ta­mis­ta ta­lo­yh­tiöi­hin edis­tet­tä­vä va­paa­eh­toi­suu­teen ja ky­syn­tään poh­jau­tuen

09.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Sähköauton kotilataus ei vaadi kalliita pikalatureita – tavallinen vikavirtasuojattu pistorasia saattaa riittää hyvin

Säh­kö­au­ton ko­ti­la­taus ei vaadi kal­lii­ta pi­ka­la­tu­rei­ta – ta­val­li­nen vi­ka­vir­ta­suo­jat­tu pis­to­ra­sia saattaa riittää hyvin

05.09.2020 07:00 3
Tilaajille
Taloyhtiöissä on edelleen niukasti sähköautojen latauspisteitä – "Ehkä suurin osa nukkuu", Oomin tuotepäällikkö arvioi

Ta­lo­yh­tiöis­sä on edel­leen niu­kas­ti säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Ehkä suurin osa nuk­kuu", Oomin tuo­te­pääl­lik­kö arvioi

18.08.2020 06:00 13
Tilaajille