Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Libanon
Libanoniin nimitettiin uusi pääministeri – pelissä hallituksen muodostamisessa ovat 11 miljardin talousavustukset

Li­ba­no­niin ni­mi­tet­tiin uusi pää­mi­nis­te­ri – pelissä hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa ovat 11 mil­jar­din ta­lous­avus­tuk­set

31.08.2020 23:09
Tuomioistuin: Hizbollahin jäsen käytti puhelinta, joka on liitetty vuonna 2005 tapahtuneeseen Libanonin ex-pääministerin murhaan

Tuo­miois­tuin: Hiz­bol­la­hin jäsen käytti pu­he­lin­ta, joka on lii­tet­ty vuonna 2005 ta­pah­tu­nee­seen Li­ba­no­nin ex-pää­mi­nis­te­rin murhaan

18.08.2020 15:22
Vt. terveysministeri: Libanon on suljettava kahdeksi viikoksi koronavirustartuntojen rajun lisääntymisen vuoksi

Vt. ter­veys­mi­nis­te­ri: Libanon on sul­jet­ta­va kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen rajun li­sään­ty­mi­sen vuoksi

17.08.2020 11:53
Libanonissa ei ole vallankumousta, hallituksen ero on vain pieni askel – Muutosten tiellä seisoo vielä muun muassa "kaksi kolmesta presidentistä"

Li­ba­no­nis­sa ei ole val­lan­ku­mous­ta, hal­li­tuk­sen ero on vain pieni askel – Muu­tos­ten tiellä seisoo vielä muun muassa "kaksi kol­mes­ta pre­si­den­tis­tä"

11.08.2020 17:25 1
Libanonin hallitus kaatui kuten suomalaisprofessori ennakoi: "Paljoa ei muutu – Maassa on poikkeuksellinen vallanjako, jossa "siivoojakin saa paikkansa ryhmänsä perusteella"

Li­ba­no­nin hal­li­tus kaatui kuten suo­ma­lais­pro­fes­so­ri en­na­koi: "Paljoa ei muutu – Maassa on poik­keuk­sel­li­nen val­lan­ja­ko, jossa "sii­voo­ja­kin saa paik­kan­sa ryh­män­sä pe­rus­teel­la"

10.08.2020 22:22 1
Suomalaisprofessori Libanonista: Hallitus luultavasti kaatuu, paljoa ei muutu – Maassa on poikkeuksellinen vallanjako, jossa "siivoojakin saa paikkansa ryhmänsä perusteella"

Suo­ma­lais­pro­fes­so­ri Li­ba­no­nis­ta: Hal­li­tus luul­ta­vas­ti kaatuu, paljoa ei muutu – Maassa on poik­keuk­sel­li­nen val­lan­ja­ko, jossa "sii­voo­ja­kin saa paik­kan­sa ryh­män­sä pe­rus­teel­la"

10.08.2020 17:28 1
Poliisi on ampunut kyynelkaasulla riehuvia mellakoitsijoita Beirutissa

Poliisi on ampunut kyy­nel­kaa­sul­la rie­hu­via mel­la­koit­si­joi­ta Bei­ru­tis­sa

09.08.2020 22:04
Beirutin mielenosoitukset kiihtyvät – yksi poliisi kuollut, useiden ministeriöiden tiloihin tunkeuduttu, kymmeniä ihmisiä viety

Bei­ru­tin mie­len­osoi­tuk­set kiih­ty­vät – yksi poliisi kuol­lut, useiden mi­nis­te­riöi­den ti­loi­hin tun­keu­dut­tu, kym­me­niä ihmisiä viety

08.08.2020 22:41
Beirut etsii syyllisiä räjähdykseen: Laivan hylännyt omistaja kuulusteltavana, oikeuslaitosta varoitettiin tiettävästi ainakin kuusi kertaa

Beirut etsii syyl­li­siä rä­jäh­dyk­seen: Laivan hy­län­nyt omis­ta­ja kuu­lus­tel­ta­va­na, oi­keus­lai­tos­ta va­roi­tet­tiin tiet­tä­väs­ti ainakin kuusi kertaa

07.08.2020 21:45
Beirutin asukkaiden suru vaihtumassa vihaan surkeaa hallintoa kohtaan – sataman työntekijöitä pidätetty, entistä laivanomistajaa kuulusteltu

Bei­ru­tin asuk­kai­den suru vaih­tu­mas­sa vihaan surkeaa hal­lin­toa kohtaan – sataman työn­te­ki­jöi­tä pi­dä­tet­ty, entistä lai­van­omis­ta­jaa kuu­lus­tel­tu

06.08.2020 23:23 5
Suomi tukee Punaisen Ristin apuoperaatiota Beirutissa – muun muassa paikallisille sairaaloille lähetetään materiaaliapua

Suomi tukee Pu­nai­sen Ristin apu­ope­raa­tio­ta Bei­ru­tis­sa – muun muassa pai­kal­li­sil­le sai­raa­loil­le lä­he­te­tään ma­te­riaa­li­apua

06.08.2020 20:39
"Räjähdys sinetöi Libanonin romahduksen", sanoo beirutilainen, joka syyttää maan eliittiä tiestä kohti tuhoa

"Rä­jäh­dys sinetöi Li­ba­no­nin ro­mah­duk­sen", sanoo bei­ru­ti­lai­nen, joka syyttää maan eliit­tiä tiestä kohti tuhoa

06.08.2020 13:04
Räjähdyksen repimään Beirutiin julistettiin kahden viikon poikkeustila

Rä­jäh­dyk­sen re­pi­mään Bei­ru­tiin ju­lis­tet­tiin kahden viikon poik­keus­ti­la

05.08.2020 20:30
Beirutia vavisuttaneen räjähdyksen kokenut suomalainen: "Jospa tämä olisi lopultakin se pohja"

Bei­ru­tia va­vi­sut­ta­neen rä­jäh­dyk­sen kokenut suo­ma­lai­nen: "Jospa tämä olisi lo­pul­ta­kin se pohja"

05.08.2020 14:52 1
Beirutissa räjähti todennäköisesti ammoniumnitraatti, yhden suomalaisen tiedetään loukkaantuneen – mikään ei toistaiseksi viittaa tahalliseen iskuun

Bei­ru­tis­sa räjähti to­den­nä­köi­ses­ti am­mo­nium­nit­raat­ti, yhden suo­ma­lai­sen tie­de­tään louk­kaan­tu­neen – mikään ei tois­tai­sek­si viittaa ta­hal­li­seen iskuun

05.08.2020 11:00 2
Libanonin pääministeri: Beirutin satamassa räjähti noin 2   750 tonnia ammoniumnitraattia

Li­ba­no­nin pää­mi­nis­te­ri: Bei­ru­tin sa­ta­mas­sa räjähti noin 2  750 tonnia am­mo­nium­nit­raat­tia

05.08.2020 06:11
Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 loukkaantunut räjähdyksissä Beirutissa Libanonissa – Suomen edustuston tilat Beirutissa ovat tuhoutuneet, sisällä ei ollut työntekijöitä

Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 louk­kaan­tu­nut rä­jäh­dyk­sis­sä Bei­ru­tis­sa Li­ba­no­nis­sa – Suomen edus­tus­ton tilat Bei­ru­tis­sa ovat tu­hou­tu­neet, sisällä ei ollut työn­te­ki­jöi­tä

04.08.2020 23:51 2

Suo­ma­lais­rau­han­tur­vaa­jat uh­kaa­vas­sa ti­lan­tees­sa Li­ba­no­nis­sa – par­tio­ta kohti am­mut­tiin, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

26.05.2020 22:50