Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Pyhäntä
Kalastaja katosi Pyhännän Lamujärvellä lauantaina – löytyi illalla menehtyneenä

Ka­las­ta­ja katosi Py­hän­nän La­mu­jär­vel­lä lauan­tai­na – löytyi illalla me­neh­ty­nee­nä

01.10.2022 23:47
Suomen suurin tuulivoimapuisto avattiin tänään Pyhännän ja Kajaanin alueelle – virallisissa avajaisissa mukana Matti Vanhanen

Suomen suurin tuu­li­voi­ma­puis­to avat­tiin tänään Py­hän­nän ja Ka­jaa­nin alueel­le – vi­ral­li­sis­sa ava­jai­sis­sa mukana Matti Van­ha­nen

28.09.2022 12:04 30
Oululaisten jätevesien lietettä kuskataan jatkossa 130 kilometrin päähän – Lietteestä valmistetaan maanparannusainetta

Ou­lu­lais­ten jä­te­ve­sien lie­tet­tä kus­ka­taan jat­kos­sa 130 ki­lo­met­rin päähän – Liet­tees­tä val­mis­te­taan maan­pa­ran­nus­ai­net­ta

05.09.2022 06:00 16
Tilaajille
Oulun ja muiden pohjoisen kaupunkien menestystä ei estä etelä vaan näköalaton kyläpolitikointi
Kolumni

Oulun ja muiden poh­joi­sen kau­pun­kien me­nes­tys­tä ei estä etelä vaan nä­kö­ala­ton ky­lä­po­li­ti­koin­ti

26.08.2022 18:00 14
Tilaajille
Yle: Pyhäntäläinen ruokakonserni Fodelia on kasvattanut liikevaihtoaan alkuvuonna, mutta verkkokauppatoiminnoissa haetaan säästöjä

Yle: Py­hän­tä­läi­nen ruo­ka­kon­ser­ni Fodelia on kas­vat­ta­nut lii­ke­vaih­toaan al­ku­vuon­na, mutta verk­ko­kaup­pa­toi­min­nois­sa haetaan sääs­tö­jä

11.08.2022 12:54
Keikkabussin tarina jatkuu Pyhännällä pihasaunana – katso video erikoisen saunan lämmityksestä

Keik­ka­bus­sin tarina jatkuu Py­hän­näl­lä pi­ha­sau­na­na – katso video eri­koi­sen saunan läm­mi­tyk­ses­tä

27.06.2022 20:10 2
Tilaajille
Pyhäntäläisen LapWallin listautumisanti ylimerkittiin noin 8,8-kertaisesti, kaupankäynnin odotetaan alkavan ensi viikolla

Py­hän­tä­läi­sen Lap­Wal­lin lis­tau­tu­mis­an­ti yli­mer­kit­tiin noin 8,8-ker­tai­ses­ti, kau­pan­käyn­nin odo­te­taan alkavan ensi vii­kol­la

01.04.2022 11:04
Kahdeksan kuukautta erillään olleet ukrainalaisperheet ovat vihdoin yhdessä Pyhännällä: "Kaikki olivat paniikissa ja pakenivat pommituksia kaupungeista kyliin, halusimme vain perheet sieltä nopeasti turvaan"

Kah­dek­san kuu­kaut­ta eril­lään olleet uk­rai­na­lais­per­heet ovat vihdoin yhdessä Py­hän­näl­lä: "Kaikki olivat pa­nii­kis­sa ja pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia kau­pun­geis­ta kyliin, ha­lu­sim­me vain perheet sieltä no­peas­ti tur­vaan"

09.03.2022 22:02
Tilaajille
Päiväkausien mittainen matka läpi sodan ja koko Euroopan päättyi lopulta maalaiskylän rauhaan Pyhännälle – Ukrainan sota näkyy jo kaikissa Pohjois-Suomen vastaanottokeskuksissa

Päi­vä­kau­sien mit­tai­nen matka läpi sodan ja koko Eu­roo­pan päättyi lopulta maa­lais­ky­län rauhaan Py­hän­näl­le – Uk­rai­nan sota näkyy jo kai­kis­sa Poh­jois-Suo­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sis­sa

09.03.2022 06:00 15
Tilaajille
Pyhännällä toimiva LapWall Oy kasvatti liikevaihtoaan roimasti

Py­hän­näl­lä toimiva LapWall Oy kas­vat­ti lii­ke­vaih­toaan roi­mas­ti

04.02.2022 10:02 1
Pyhäntäläinen LapWall ostaa puurunkoisia kattoelementtejä valmistavan Termaterin liiketoiminnan

Py­hän­tä­läi­nen LapWall ostaa puu­run­koi­sia kat­to­ele­ment­te­jä val­mis­ta­van Ter­ma­te­rin lii­ke­toi­min­nan

26.01.2022 11:22
Sähkökatko ja virtapiikki aiheuttivat ongelmia Pyhännän vedenjakeluun ja lämpökeskukseen – "posaus" rikkoi laitteistoja ja kodinkoneita

Säh­kö­kat­ko ja vir­ta­piik­ki ai­heut­ti­vat on­gel­mia Py­hän­nän ve­den­ja­ke­luun ja läm­pö­kes­kuk­seen – "po­saus" rikkoi lait­teis­to­ja ja ko­din­ko­nei­ta

12.01.2022 20:26 1
Tilaajille
FM Timber -konserni hankkii omistukseensa sahan Pyhännällä – aikoo tuplata tuotannon

FM Timber -kon­ser­ni hankkii omis­tuk­seen­sa sahan Py­hän­näl­lä – aikoo tuplata tuo­tan­non

16.12.2021 23:04
Paltamoon suunnitteilla kaksi jättimäistä yhteensä 50 voimalan tuulipuistoa – Piiparinmäen 41 tuulivoimalaa Pyhännällä ja Kajaanissa ovat tulossa täyteen toimintaansa vuoden alussa

Pal­ta­moon suun­nit­teil­la kaksi jät­ti­mäis­tä yh­teen­sä 50 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa – ­Pii­pa­rin­mäen 41 tuu­li­voi­ma­laa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa ovat tulossa täyteen toi­min­taan­sa vuoden alussa

24.11.2021 12:04 32
Tilaajille

Rekka kel­lah­ti kyl­jel­leen Py­hän­näl­lä, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

03.11.2021 23:07
Peräänajo suisti henkilöautot Nelostien ojaan Pyhäjärvellä, vakavammilta vammoilta säästyttiin

Pe­rään­ajo suisti hen­ki­lö­au­tot Ne­los­tien ojaan Py­hä­jär­vel­lä, va­ka­vam­mil­ta vam­moil­ta sääs­tyt­tiin

30.10.2021 20:47 1
Vesivahinkotarkastajina esiintyneet miehet anastivat vanhuksen asunnosta lompakon ja muuta omaisuutta Pyhännällä

Ve­si­va­hin­ko­tar­kas­ta­ji­na esiin­ty­neet miehet anas­ti­vat van­huk­sen asun­nos­ta lom­pa­kon ja muuta omai­suut­ta Py­hän­näl­lä

29.09.2021 17:41
Työttömien työnhakijoiden määrä laskenut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla – Oulussa työttömyysaste 13 prosenttia

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä las­ke­nut ta­sai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulussa työt­tö­myys­as­te 13 pro­sent­tia

22.06.2021 10:01 1
Tilaajille
7,6 prosenttia kuntavaalien äänistä annettu, Oulun vaalipiirin aktiivisin on ollut Utajärvi

7,6 pro­sent­tia kun­ta­vaa­lien äänistä an­net­tu, Oulun vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin on ollut Uta­jär­vi

28.05.2021 21:55 1
Tilaajille
Syrjäseutujen poliisi voi jatkossa tulla toisen poliisilaitoksen alueelta – Hälytys- ja valvontakeikkojen avulla lisätään poliisin näkyvyyttä

Syr­jä­seu­tu­jen poliisi voi jat­kos­sa tulla toisen po­lii­si­lai­tok­sen alueel­ta – Hä­ly­tys- ja val­von­ta­keik­ko­jen avulla li­sä­tään po­lii­sin nä­ky­vyyt­tä

25.05.2021 16:44 2
Tilaajille