Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puolustusvoimien tietovuoto
Poikkeuksellinen oikeudenkäynti ex-tiedustelupäällikköä vastaan alkoi – Syyttäjä: Kontra-amiraali säilytti isoa määrää salaista materiaalia kotonaan

Poik­keuk­sel­li­nen oi­keu­den­käyn­ti ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­köä vastaan alkoi – Syyt­tä­jä: Kont­ra-ami­raa­li säi­lyt­ti isoa määrää sa­lais­ta ma­te­riaa­lia ko­to­naan

20.09.2023 13:19 5
Suomen sotilastiedustelun ex-päällikköä Georgij Alafuzoffia epäillään törkeästä palvelusrikoksesta Viestikoekeskus-jutussa

Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­köä Georgij Ala­fu­zof­fia epäil­lään tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

15.02.2023 15:34 3
Tuomitut Helsingin Sanomien toimittajat ja Sanoma Media ilmoittivat tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Tuo­mi­tut Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat ja Sanoma Media il­moit­ti­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Vies­ti­koe­kes­kus-tuo­mioon

31.01.2023 16:12
Tällainen on Viestikoekeskus-jutun tietovuodosta epäilty Suomen sotilastiedustelun ex-päällikkö  – Rinnassa Venäjän kaksipäinen kotka, "ei ymmärtänyt mitään tietotekniikka-asioista"

Täl­lai­nen on Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun tie­to­vuo­dos­ta epäilty Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­kö – Rin­nas­sa Venäjän kak­si­päi­nen kotka, "ei ym­mär­tä­nyt mitään tie­to­tek­niik­ka-asiois­ta"

23.12.2022 09:42 25
Tilaajille
Tutkinta on osittain lopetettu Viestikoekeskus-asiaan liittyvästä tietovuodosta

Tut­kin­ta on osit­tain lo­pe­tet­tu Vies­ti­koe­kes­kus-asiaan liit­ty­väs­tä tie­to­vuo­dos­ta

22.12.2022 15:38
HS:n puolustusasianajaja loppulausunnossa: "Jos Puolustusvoimat olisi hoitanut  tonttinsa asianmukaisesti, eikä siellä olisi ollut tietovuotoa, emme mekään täällä istuisi"

HS:n puo­lus­tus­asian­aja­ja lop­pu­lau­sun­nos­sa: "Jos Puo­lus­tus­voi­mat olisi hoi­ta­nut tont­tin­sa asian­mu­kai­ses­ti, eikä siellä olisi ollut tie­to­vuo­toa, emme mekään täällä is­tui­si"

14.12.2022 14:01 5
Vastatiedustelu sai todistajan mukaan Viestikoekeskus-jutun luonnoksen jo marras–joulukuussa 2017 – puolustus kyseenalaistaa upseerin motiivin tavata toimittajaa: "Hän on ollut tiedustelutehtävällä"

Vas­ta­tie­dus­te­lu sai to­dis­ta­jan mukaan Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun luon­nok­sen jo mar­ras–­jou­lu­kuus­sa 2017 – puo­lus­tus ky­seen­alais­taa up­see­rin mo­tii­vin tavata toi­mit­ta­jaa: "Hän on ollut tie­dus­te­lu­teh­tä­väl­lä"

19.10.2022 16:29
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

05.10.2022 18:29
HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi – puolustus nimesi uusiksi todistajiksi Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­tia kos­ke­van oi­keu­den­käyn­nin pää­kä­sit­te­ly alkoi – puo­lus­tus nimesi uusiksi to­dis­ta­jik­si Kaius Niemen ja pää­toi­mit­ta­ja Antero Mukan

05.10.2022 09:41 2
HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

HS:n vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vastaa STT:n Ho­lo­pai­sen kri­tiik­kiin: Lop­pu­tu­lok­ses­ta käsin on mah­dol­lis­ta katsoa ti­lan­net­ta mus­ta­val­koi­ses­ti

29.09.2022 16:38 1
STT:n päätoimittaja Minna Holopainen jää sivuun Päätoimittajien yhdistyksen johdosta – kritisoi HS:n päätoimittajan toimintaa Viestikoekeskus-jutussa

STT:n pää­toi­mit­ta­ja Minna Ho­lo­pai­nen jää sivuun Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen joh­dos­ta – kri­ti­soi HS:n pää­toi­mit­ta­jan toi­min­taa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

29.09.2022 10:46 3
Apulaisvaltakunnansyyttäjä: HS:n päätoimittajan syyttämättäjättämistä ei syytä arvioida uudelleen

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä: HS:n pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­tä ei syytä ar­vioi­da uu­del­leen

26.09.2022 11:31
Yle: Helsingin Sanomat hyllytti toimittajan, jonka epäillään vuotaneen toimituksesta tietoja Puolustusvoimille

Yle: Hel­sin­gin Sanomat hyl­lyt­ti toi­mit­ta­jan, jonka epäil­lään vuo­ta­neen toi­mi­tuk­ses­ta tietoja Puo­lus­tus­voi­mil­le

30.08.2022 07:31
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 19:19 2
Syyttäjä: Viestikoekeskus-tapauksessa oli konkreettinen uusien salassa pidettävien tietojen julkistamisen vaara – HS:n päätoimittaja: Syyte "ei kestä mitään tarkastelua"

Syyt­tä­jä: Vies­ti­koe­kes­kus-ta­pauk­ses­sa oli konk­reet­ti­nen uusien salassa pi­det­tä­vien tie­to­jen jul­kis­ta­mi­sen vaara – HS:n pää­toi­mit­ta­ja: Syyte "ei kestä mitään tar­kas­te­lua"

07.11.2021 10:36 11
Miksi HS:n päätoimittaja jäi vaille syytettä Viestikoekeskus-jutussa? – "Vanha ajatus siitä, että päätoimittaja vastaa aina, ei nykyään toteudu", sanoo professori

Miksi HS:n pää­toi­mit­ta­ja jäi vaille syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa? – "Vanha ajatus siitä, että pää­toi­mit­ta­ja vastaa aina, ei nykyään to­teu­du", sanoo pro­fes­so­ri

30.10.2021 19:27 2
KKO: Viestikoekeskus-tutkinnassa lähdesuojaan vedonneella toimittajalla ei ollut oikeutta olla vastaamatta poliisin kysymyksiin

KKO: Vies­ti­koe­kes­kus-tut­kin­nas­sa läh­de­suo­jaan ve­don­neel­la toi­mit­ta­jal­la ei ollut oi­keut­ta olla vas­taa­mat­ta po­lii­sin ky­sy­myk­siin

24.03.2021 10:48
Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoff kiisti tietovuotoa koskevan rikosepäilyn Ylen ohjelmassa

Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zoff kiisti tie­to­vuo­toa kos­ke­van ri­kos­epäi­lyn Ylen oh­jel­mas­sa

12.05.2020 11:12
Keskusrikospoliisi sai luvan tutkia Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoidut laitteet

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si sai luvan tutkia Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­ta ta­ka­va­ri­koi­dut lait­teet

07.03.2018 14:45 2