Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Presidenttiehdokkaat
Pohjoisen Suomen strateginen merkitys korostuu – Professori Alexander Stubb ennakoi Venäjän pitkää eristämistä

Poh­joi­sen Suomen stra­te­gi­nen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Pro­fes­so­ri Ale­xan­der Stubb ennakoi Venäjän pitkää eris­tä­mis­tä

15.09.2023 19:26 33
Tilaajille
HS-gallup: Pekka Haavisto nipin napin suosituin presidenttiehdokas, Alexander Stubb nousi toiseksi

HS-gal­lup: Pekka Haa­vis­to nipin napin suo­si­tuin pre­si­dent­tieh­do­kas, Ale­xan­der Stubb nousi toi­sek­si

18.08.2023 16:46 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Orposta val­tio­mie­hek­si?

13.08.2023 06:30 13
Tilaajille
Analyysi: Missä luuraavat presidenttiehdokkaat? Suurista puolueista vain perussuomalaisilla on tiedossa oma ehdokas, kokoomuksen ja sdp:n etsintä yhä kesken

Ana­lyy­si: Missä luu­raa­vat pre­si­dent­tieh­dok­kaat? Suu­ris­ta puo­lueis­ta vain pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on tie­dos­sa oma eh­do­kas, ko­koo­muk­sen ja sdp:n etsintä yhä kesken

21.07.2023 22:13 19
Tilaajille
Eduskunnan puhemiehenä toimiva Jussi Halla-aho ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Edus­kun­nan pu­he­mie­he­nä toimiva Jussi Hal­la-aho il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

07.07.2023 14:14 22
Tilaajille
Uskaltaako kukaan enää ehdokkaaksi puolueen listoilta? – Politiikan tutkija avaa presidentinvaalien ilmiötä: ”Valitsijayhdistyksen käyttö voi helpottaa varainhankintaa”

Us­kal­taa­ko kukaan enää eh­dok­kaak­si puo­lueen lis­toil­ta? – Po­li­tii­kan tutkija avaa pre­si­den­tin­vaa­lien il­miö­tä: ”Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen käyttö voi hel­pot­taa va­rain­han­kin­taa”

27.06.2023 15:48 2
Tilaajille
Olli Rehn pyrkii presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana: "Jos tai kun tulen valituksi Suomen tasavallan presidentiksi..."

Olli Rehn pyrkii pre­si­den­tik­si va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na: "Jos tai kun tulen va­li­tuk­si Suomen ta­sa­val­lan pre­si­den­tik­si..."

02.07.2023 14:52 27
Olli Rehn presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana

Olli Rehn pre­si­den­tin­vaa­lei­hin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na

21.06.2023 09:43 37
Presidenttikisassa jää tilaa myös yllätysnimille, mutta ilman puolueiden tukea maan korkeimmalle pallille on lähes mahdotonta nousta
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­sas­sa jää tilaa myös yl­lä­tys­ni­mil­le, mutta ilman puo­luei­den tukea maan kor­keim­mal­le pal­lil­le on lähes mah­do­ton­ta nousta

16.04.2023 20:00 6
Tilaajille
Analyysi: Mika Aaltolan suosio sytyttää presidenttipelin – Voisiko Suomi saada oikeasti sitoutumattoman presidentin politiikan ulkokehältä?

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan suosio sy­tyt­tää pre­si­dent­ti­pe­lin – Voisiko Suomi saada oi­keas­ti si­tou­tu­mat­to­man pre­si­den­tin po­li­tii­kan ul­ko­ke­häl­tä?

21.10.2022 14:46 42
Tilaajille
Näkökulma: Olli Rehn avasi presidenttipelin – keskustassa se voi tarkoittaa jäsenäänestystä ehdokkaasta

Nä­kö­kul­ma: Olli Rehn avasi pre­si­dent­ti­pe­lin – kes­kus­tas­sa se voi tar­koit­taa jä­sen­ää­nes­tys­tä eh­dok­kaas­ta

23.01.2021 15:54 7
Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois presidenttiehdokkuutta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen parhaaksi toimimaan"

Suomen Pankin Olli Rehn ei sulje pois pre­si­dent­ti­eh­dok­kuut­ta – "Kunkin pitää pohtia, miten pystyy Suomen par­haak­si toi­mi­maan"

23.01.2021 11:55 6