Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyksen tulos Lapissa: Keskusta saa eniten paikkoja aluevaltuustoon

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen tulos La­pis­sa: Kes­kus­ta saa eniten paik­ko­ja alue­val­tuus­toon

23.01.2022 20:22
Tilaajille
Vaali-into jää yhä arvailujen varaan – korkeaksi se tuskin nousee, vaikka pöydällä ovat kansalaisille keskeiset asiat
Pääkirjoitus

Vaa­li-in­to jää yhä ar­vai­lu­jen varaan – kor­keak­si se tuskin nousee, vaikka pöy­däl­lä ovat kan­sa­lai­sil­le kes­kei­set asiat

19.01.2022 20:00 6
Tilaajille
Vaalirikkomusepäily Pohjois-Pohjanmaalla – oikeusministeriö tietoinen asiasta

Vaa­li­rik­ko­mus­epäi­ly Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö tie­toi­nen asiasta

19.01.2022 15:25 9
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi – Miljoona suomalaista on jo äänestänyt

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – Mil­joo­na suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt

19.01.2022 06:00
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

15.01.2022 18:41
Aluevaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä annettiin noin 146 000 ääntä – Pohjois-Pohjanmaan innokkaimmat äänestäjät Kärsämäellä

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä an­net­tiin noin 146 000 ääntä – Poh­jois-Poh­jan­maan in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Kär­sä­mäel­lä

12.01.2022 21:34 2
Ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona – "Voi valita paikan, missä äänestää, kun äänestää ennakkoon", sanoo oululainen äänestäjä Jemina Parkkonen

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään kes­ki­viik­ko­na – "Voi valita paikan, missä ää­nes­tää, kun ää­nes­tää en­nak­koon", sanoo ou­lu­lai­nen ää­nes­tä­jä Jemina Park­ko­nen

12.01.2022 09:28 20
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

05.01.2022 10:32
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07 1
Tilaajille
Puoluesihteerit valmiita pohtimaan pitkää ennakkoäänestysaikaa kaikkiin vaaleihin – huoleksi nousee kampanjoiden kustannusten kasvu

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Lähes 750 000 suomalaista on jo äänestänyt

Lähes 750 000 suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt

02.06.2021 21:35
Tilaajille