Pääkirjoitus: Joh­ta­jan yli­herk­kä nahka ei tar­vit­se eri­tyis­suo­je­lua

Kolumni: Eläin­har­ras­tuk­set kai­paa­vat puh­dis­tus­ta ja "gu­ru­jen" me­ne­tel­mien tiukkaa ar­vioin­tia

Jääkiekko: Kaleva sel­vit­ti, mistä Kärp­pien 2000-lu­vun poh­jois­suo­ma­lai­set ovat läh­töi­sin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Presidentinvaalit
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 116
Tilaajille
Näkökulma: Pekka Haavisto suosituin presidentiksi, mutta ei se auta Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeisestä krapulasta kärsivää puoluetta eduskuntavaaleissa

Nä­kö­kul­ma: Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­den­tik­si, mutta ei se auta Ville Nii­nis­tön pu­heen­joh­ta­ja­kau­den jäl­kei­ses­tä kra­pu­las­ta kär­si­vää puo­luet­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa

05.01.2023 18:30 28
Tilaajille
Ylen kysely: Pekka Haavisto nousi suosikiksi presidenttipelissä – Olli Rehn selvästi alemmissa lukemissa

Ylen kysely: Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­kik­si pre­si­dent­ti­pe­lis­sä – Olli Rehn sel­väs­ti alem­mis­sa lu­ke­mis­sa

03.01.2023 13:31 74
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 28
Analyysi: Mika Aaltolan suosio sytyttää presidenttipelin – Voisiko Suomi saada oikeasti sitoutumattoman presidentin politiikan ulkokehältä?

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan suosio sy­tyt­tää pre­si­dent­ti­pe­lin – Voisiko Suomi saada oi­keas­ti si­tou­tu­mat­to­man pre­si­den­tin po­li­tii­kan ul­ko­ke­häl­tä?

21.10.2022 14:46 42
Tilaajille
Suomalaisten toive vahvemmasta presidentistä toteutuu – Kaksi politiikan muutosta johtaa siihen, että presidentille tulee nykyistä enemmän päätettävää

Suo­ma­lais­ten toive vah­vem­mas­ta pre­si­den­tis­tä to­teu­tuu – Kaksi po­li­tii­kan muu­tos­ta johtaa siihen, että pre­si­den­til­le tulee ny­kyis­tä enemmän pää­tet­tä­vää

13.08.2022 18:30 37
Tilaajille
Suomen Pankin Olli Rehn: "Fennovoiman hanke kuopattu ainakin venäläisellä laitetoimittajalla" – Oulussa vieraillut Rehn haluaa välttää "turhaa presidenttispekulaatiota"

Suomen Pankin Olli Rehn: "Fen­no­voi­man hanke kuo­pat­tu ainakin ve­nä­läi­sel­lä lai­te­toi­mit­ta­jal­la" – Oulussa vie­rail­lut Rehn haluaa välttää "turhaa pre­si­dent­tis­pe­ku­laa­tio­ta"

20.04.2022 19:42 30
Tilaajille
Ranskan vaalikampanja osoittaa, että oman navan tuijotus hyödyttää populisteja
Pääkirjoitus

Ranskan vaa­li­kam­pan­ja osoit­taa, että oman navan tui­jo­tus hyö­dyt­tää po­pu­lis­te­ja

11.04.2022 20:00 18
Tilaajille
Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi

Ylen kysely: Suomen Pankin Olli Rehn suo­si­tuin ehdokas seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si

28.03.2022 21:57 22
Jan Vapaavuoren siirto aloitti presidenttiporeilun – Jyrki Kataisella nostetta kokoomuksessa, elinkeinoelämä vilkuilee myös Esko Ahon suuntaan

Jan Va­paa­vuo­ren siirto aloitti pre­si­dent­ti­po­rei­lun – Jyrki Ka­tai­sel­la nos­tet­ta ko­koo­muk­ses­sa, elin­kei­no­elä­mä vil­kui­lee myös Esko Ahon suun­taan

29.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Kanye West ilmoittautui Twitterissä Yhdysvaltain presidenttikisaan – Ei ole aivan varmaa, oliko raptähti tosissaan ilmoittautuessaan Trumpin haastajaksi neljä kuukautta ennen vaaleja

Kanye West il­moit­tau­tui Twit­te­ris­sä Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­ki­saan – Ei ole aivan varmaa, oliko rap­täh­ti to­sis­saan il­moit­tau­tues­saan Trumpin haas­ta­jak­si neljä kuu­kaut­ta ennen vaaleja

05.07.2020 18:16 1
Presidentti Niinistön toinen kausi alkaa tänään – näin seuraat juhlallisia virkaanastujaisia

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön toinen kausi alkaa tänään – näin seuraat juh­lal­li­sia vir­kaan­as­tu­jai­sia

01.02.2018 05:00 2
Presidentinvaalien erikoinen ilmiö: Lukuisat kävivät äänestämässä Adolf Hitleriä, Oulun vaalipiirissäkin useita tapauksia

Pre­si­den­tin­vaa­lien eri­koi­nen ilmiö: Lu­kui­sat kävivät ää­nes­tä­mäs­sä Adolf Hit­le­riä, Oulun vaa­li­pii­ris­sä­kin useita ta­pauk­sia

29.01.2018 20:56 11
Kiitollisuudenvelkaa ja nousu valtakunnan sarjaan - Alakanttiin jäänyt kannatus voi poikia hyvääkin, sanoo vaaliasiantuntija

Kii­tol­li­suu­den­vel­kaa ja nousu val­ta­kun­nan sarjaan - Ala­kant­tiin jäänyt kan­na­tus voi poikia hy­vää­kin, sanoo vaa­li­asian­tun­ti­ja

29.01.2018 18:21 6
Katso, miten Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen äänet jakaantuivat presidentinvaaleissa - "Kiusallista", sanoo keskustavaikuttaja

Katso, miten Matti Van­ha­sen ja Paavo Väy­ry­sen äänet ja­kaan­tui­vat pre­si­den­tin­vaa­leis­sa - "Kiu­sal­lis­ta", sanoo kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja

29.01.2018 17:16 56
Perinteet murtuvat politiikassa - Tutkija: muutos selittää vasemmistoehdokkaiden suosion romahdusta

Pe­rin­teet mur­tu­vat po­li­tii­kas­sa - Tut­ki­ja: muutos se­lit­tää va­sem­mis­to­eh­dok­kai­den suosion ro­mah­dus­ta

29.01.2018 15:45 12
Murskaäänin valittu Sauli Niinistö piti tiedotustilaisuuden

Murs­ka­ää­nin valittu Sauli Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den

29.01.2018 15:42 2
Niinistö työn ja vauva-arjen yhdistämisestä:  "Vuorokaudessa on aika paljon tunteja ja viikossa päiviä"

Nii­nis­tö työn ja vau­va-ar­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä: "Vuo­ro­kau­des­sa on aika paljon tunteja ja vii­kos­sa päiviä"

29.01.2018 15:33 6
Niinistön luottomies huokaisee tyytyväisenä: Nyt on kalenteri tyhjä

Nii­nis­tön luot­to­mies huo­kai­see tyy­ty­väi­se­nä: Nyt on ka­len­te­ri tyhjä

29.01.2018 13:23