Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Presidentinvaalit
Jan Vapaavuoren siirto aloitti presidenttiporeilun – Jyrki Kataisella nostetta kokoomuksessa, elinkeinoelämä vilkuilee myös Esko Ahon suuntaan

Jan Va­paa­vuo­ren siirto aloitti pre­si­dent­ti­po­rei­lun – Jyrki Ka­tai­sel­la nos­tet­ta ko­koo­muk­ses­sa, elin­kei­no­elä­mä vil­kui­lee myös Esko Ahon suun­taan

29.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Kanye West ilmoittautui Twitterissä Yhdysvaltain presidenttikisaan – Ei ole aivan varmaa, oliko raptähti tosissaan ilmoittautuessaan Trumpin haastajaksi neljä kuukautta ennen vaaleja

Kanye West il­moit­tau­tui Twit­te­ris­sä Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­ki­saan – Ei ole aivan varmaa, oliko rap­täh­ti to­sis­saan il­moit­tau­tues­saan Trumpin haas­ta­jak­si neljä kuu­kaut­ta ennen vaaleja

05.07.2020 18:16 1
Presidentti Niinistön toinen kausi alkaa tänään – näin seuraat juhlallisia virkaanastujaisia

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön toinen kausi alkaa tänään – näin seuraat juh­lal­li­sia vir­kaan­as­tu­jai­sia

01.02.2018 05:00 2
Presidentinvaalien erikoinen ilmiö: Lukuisat kävivät äänestämässä Adolf Hitleriä, Oulun vaalipiirissäkin useita tapauksia

Pre­si­den­tin­vaa­lien eri­koi­nen ilmiö: Lu­kui­sat kävivät ää­nes­tä­mäs­sä Adolf Hit­le­riä, Oulun vaa­li­pii­ris­sä­kin useita ta­pauk­sia

29.01.2018 20:56 11
Kiitollisuudenvelkaa ja nousu valtakunnan sarjaan - Alakanttiin jäänyt kannatus voi poikia hyvääkin, sanoo vaaliasiantuntija

Kii­tol­li­suu­den­vel­kaa ja nousu val­ta­kun­nan sarjaan - Ala­kant­tiin jäänyt kan­na­tus voi poikia hy­vää­kin, sanoo vaa­li­asian­tun­ti­ja

29.01.2018 18:21 6
Katso, miten Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen äänet jakaantuivat presidentinvaaleissa - "Kiusallista", sanoo keskustavaikuttaja

Katso, miten Matti Van­ha­sen ja Paavo Väy­ry­sen äänet ja­kaan­tui­vat pre­si­den­tin­vaa­leis­sa - "Kiu­sal­lis­ta", sanoo kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja

29.01.2018 17:16 56
Perinteet murtuvat politiikassa - Tutkija: muutos selittää vasemmistoehdokkaiden suosion romahdusta

Pe­rin­teet mur­tu­vat po­li­tii­kas­sa - Tut­ki­ja: muutos se­lit­tää va­sem­mis­to­eh­dok­kai­den suosion ro­mah­dus­ta

29.01.2018 15:45 12
Murskaäänin valittu Sauli Niinistö piti tiedotustilaisuuden

Murs­ka­ää­nin valittu Sauli Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den

29.01.2018 15:42 2
Niinistö työn ja vauva-arjen yhdistämisestä:  "Vuorokaudessa on aika paljon tunteja ja viikossa päiviä"

Nii­nis­tö työn ja vau­va-ar­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä: "Vuo­ro­kau­des­sa on aika paljon tunteja ja vii­kos­sa päiviä"

29.01.2018 15:33 6
Niinistön luottomies huokaisee tyytyväisenä: Nyt on kalenteri tyhjä

Nii­nis­tön luot­to­mies huo­kai­see tyy­ty­väi­se­nä: Nyt on ka­len­te­ri tyhjä

29.01.2018 13:23
Ruotsalaisviestimet: Niinistö pitää pohdiskelevia puheita eikä ärsytä ketään

Ruot­sa­lais­vies­ti­met: Nii­nis­tö pitää poh­dis­ke­le­via puheita eikä ärsytä ketään

29.01.2018 12:20 4
Niinistö puhui selvää venäjää median edessä - hauskuutti toimittajia jännittävän vaali-illan lopuksi

Nii­nis­tö puhui selvää venäjää median edessä - haus­kuut­ti toi­mit­ta­jia jän­nit­tä­vän vaa­li-il­lan lopuksi

29.01.2018 11:48 3
Niinistön vaalivoitto jäi vähälle huomiolle Yhdysvalloissa - Lennu-koira varasti show'n

Nii­nis­tön vaa­li­voit­to jäi vähälle huo­miol­le Yh­dys­val­lois­sa - Len­nu-koi­ra varasti show'n

29.01.2018 10:22 7
Saksalaismediat kertovat Niinistön lähentävän Suomea Natoon Venäjää ärsyttämättä

Sak­sa­lais­me­diat ker­to­vat Nii­nis­tön lä­hen­tä­vän Suomea Natoon Venäjää är­syt­tä­mät­tä

29.01.2018 10:22 9
Toista kierrosta ei tarvittu presidentinvaaleissa - valtio säästi rahaa miljoonia euroja

Toista kier­ros­ta ei tar­vit­tu pre­si­den­tin­vaa­leis­sa - valtio säästi rahaa mil­joo­nia euroja

29.01.2018 09:45 20
Oulun lähikunnissa vaalien kärkikolmikon kokoonpano ei juuri vaihdellut – Niinistö, Väyrynen ja Vanhanen hallitsivat tuloksia

Oulun lä­hi­kun­nis­sa vaalien kär­ki­kol­mi­kon ko­koon­pa­no ei juuri vaih­del­lut – Nii­nis­tö, Väy­ry­nen ja Van­ha­nen hal­lit­si­vat tu­lok­sia

29.01.2018 08:46
Asiantuntija: Vaalien suurimpia häviäjiä olivat vasemmisto ja keskusta

Asian­tun­ti­ja: Vaalien suu­rim­pia hä­viä­jiä olivat va­sem­mis­to ja kes­kus­ta

29.01.2018 07:43 88
Ukrainan kriisi teki Sauli Niinistöstä ulkopolitiikan kiistattoman johtohahmon

Uk­rai­nan kriisi teki Sauli Nii­nis­tös­tä ul­ko­po­li­tii­kan kiis­tat­to­man joh­to­hah­mon

29.01.2018 07:14 4
Presidentin juhlalliset virkaanastujaiset eduskunnassa jo ensi torstaina

Pre­si­den­tin juh­lal­li­set vir­kaan­as­tu­jai­set edus­kun­nas­sa jo ensi tors­tai­na

29.01.2018 05:00 7
Halla-aho: Perinteisten puolueiden presidentinvaalitulos oli katastrofaalinen

Hal­la-aho: Pe­rin­teis­ten puo­luei­den pre­si­den­tin­vaa­li­tu­los oli ka­tast­ro­faa­li­nen

28.01.2018 23:50 56