Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Martti Ahtisaari
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ti­saa­ri oli iloinen seu­ra­mies

15.11.2023 09:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Martti Ah­ti­saa­ren osaa­mi­sel­le olisi käyttöä tässä ajassa

14.11.2023 05:30 6
"Rauhanpyrkimysten merkitys nousee näinä aikoina" – Kansalaiset muistelivat presidentti Ahtisaarta surusaaton matkatessa läpi sateisen Helsingin

"Rau­han­pyr­ki­mys­ten mer­ki­tys nousee näinä ai­koi­na" – Kan­sa­lai­set muis­te­li­vat pre­si­dent­ti Ah­ti­saar­ta su­ru­saa­ton mat­ka­tes­sa läpi sa­tei­sen Hel­sin­gin

10.11.2023 18:26
Tilaajille
Emerituspiispa Huovinen siunasi Martti Ahtisaaren koskettavasti: "Taju pakolaisuudesta kulki mukana koko elämän"

Eme­ri­tus­piis­pa Huo­vi­nen siunasi Martti Ah­ti­saa­ren kos­ket­ta­vas­ti: "Taju pa­ko­lai­suu­des­ta kulki mukana koko elämän"

10.11.2023 17:08 5
Tilaajille
Oulussa suruliputus tänään presidentti Martti Ahtisaaren hautajaispäivänä

Oulussa su­ru­li­pu­tus tänään pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren hau­ta­jais­päi­vä­nä

10.11.2023 11:03 2
Tilaajille
Vanhemmat
Martti Ahtisaari on 10. haudattava presidentti Suomessa – Tällaisia ovat olleet aiemmat hautajaiset

Martti Ah­ti­saa­ri on 10. hau­dat­ta­va pre­si­dent­ti Suo­mes­sa – Täl­lai­sia ovat olleet aiemmat hau­ta­jai­set

10.11.2023 09:44 2
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaaren muistoksi julkaistaan postimerkki joulukuussa

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren muis­tok­si jul­kais­taan pos­ti­merk­ki jou­lu­kuus­sa

09.11.2023 13:10 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kun­nioi­tet­ta­va Ah­ti­saa­ren muisto arvonsa vaa­ti­mal­la tavalla

09.11.2023 05:00 1
Presidentti Martti Ahtisaaren kuolinilmoitus julkaistiin Kalevassa ja Helsingin Sanomissa

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren kuo­lin­il­moi­tus jul­kais­tiin Ka­le­vas­sa ja Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa

04.11.2023 12:46
Presidentti Ahtisaaren hautajaisiin odotetaan yli 800:aa kutsuvierasta

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­jai­siin odo­te­taan yli 800:aa kut­su­vie­ras­ta

03.11.2023 09:33 4
Tiedätkö, missä Oulussa sijaitsee Martti Ahtisaaren aukio? Urho Kekkosen nimikkopaikkaan paikalliset eivät suostuneet

Tie­dät­kö, missä Oulussa si­jait­see Martti Ah­ti­saa­ren aukio? Urho Kek­ko­sen ni­mik­ko­paik­kaan pai­kal­li­set eivät suos­tu­neet

23.10.2023 06:00 3
Tilaajille
Oulun lyseo ja Suomen Pankki hyviä presidenttihautomoita – suora kansanvaali on toiminut Suomessa
Kolumni

Oulun lyseo ja Suomen Pankki hyviä pre­si­dent­ti­hau­to­moi­ta – suora kan­san­vaa­li on toi­mi­nut Suo­mes­sa

21.10.2023 06:05 11
Ihmiset Oulussa muistelivat Ahtisaarta: "Kansainvälisin ja tunnetuin suomalainen presidenttinä ollessaan" – "Rauhallinen olemus loi turvallisuuden tunnetta"

Ihmiset Oulussa muis­te­li­vat Ah­ti­saar­ta: "Kan­sain­vä­li­sin ja tun­ne­tuin suo­ma­lai­nen pre­si­dent­ti­nä ol­les­saan" – "Rau­hal­li­nen olemus loi tur­val­li­suu­den tun­net­ta"

16.10.2023 20:45 2
Tilaajille
Kai Sauer matkusti satoja päiviä vuodessa ulkomailla Ahtisaaren aisaparina – Suurlähettiläs muistelee: "Hän oli hyvä esimies, viisas ja helppo ihminen"

Kai Sauer mat­kus­ti satoja päiviä vuo­des­sa ul­ko­mail­la Ah­ti­saa­ren ai­sa­pa­ri­na – Suur­lä­het­ti­läs muis­te­lee: "Hän oli hyvä esi­mies, viisas ja helppo ih­mi­nen"

16.10.2023 19:15
Tilaajille
Martti Ahtisaari päällysti lukiokirjansa Marilynin kuvalla ja muiskautti sille näyttävän pusun – Ystävät muistelevat kaikkien aikojen suurinta oululaista

Martti Ah­ti­saa­ri pääl­lys­ti lu­kio­kir­jan­sa Ma­ri­ly­nin kuvalla ja muis­kaut­ti sille näyt­tä­vän pusun – Ystävät muis­te­le­vat kaik­kien aikojen suu­rin­ta ou­lu­lais­ta

16.10.2023 17:24 1
Tilaajille
Presidentti Ahtisaaren surukirja avataan tiistaina – surunvalittelut voi jättää perjantaihin saakka

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren su­ru­kir­ja avataan tiis­tai­na – su­run­va­lit­te­lut voi jättää per­jan­tai­hin saakka

16.10.2023 17:05 1
Presidenttinä pönkkähenkisyyttä ravistellut "Mara", kansainvälisillä kentillä päättäväinen ja poikkeuksellisen taitava rauhanrakentaja
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­nä pönk­kä­hen­ki­syyt­tä ra­vis­tel­lut "Mara", kan­sain­vä­li­sil­lä ken­til­lä päät­tä­väi­nen ja poik­keuk­sel­li­sen taitava rau­han­ra­ken­ta­ja

16.10.2023 17:00 5
Presidentti Ahtisaari saatetaan haudan lepoon valtiollisissa hautajaisissa – suruliputus koko maassa vasta hautajaispäivänä

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri saa­te­taan haudan lepoon val­tiol­li­sis­sa hau­ta­jai­sis­sa – su­ru­li­pu­tus koko maassa vasta hau­ta­jais­päi­vä­nä

16.10.2023 13:38
Presidentin viestintää ideoinut Jussi Lähde Ahtisaaren merkityksestä: "Maailmassa on eletty turvallisemmin, päästy kouluun ja osallistuttu vaaleihin"

Pre­si­den­tin vies­tin­tää ideoi­nut Jussi Lähde Ah­ti­saa­ren mer­ki­tyk­ses­tä: "Maail­mas­sa on eletty tur­val­li­sem­min, päästy kouluun ja osal­lis­tut­tu vaa­lei­hin"

16.10.2023 12:30
Tilaajille