Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Posio
Poro putosi louhikkoon Korouoman kuuluisalla jääputouksella – "Se on ollut henki pois saman tien"

Poro putosi lou­hik­koon Ko­rouo­man kuu­lui­sal­la jää­pu­touk­sel­la – "Se on ollut henki pois saman tien"

05.02.2024 16:30 6
Tilaajille
Posion lukion venäläisoppilaat matkustavat jouluksi kotiin Norjan kautta – Ikävät uutiset aiheuttavat nuorissa ahdistusta

Posion lukion ve­nä­läis­op­pi­laat mat­kus­ta­vat jou­luk­si kotiin Norjan kautta – Ikävät uutiset ai­heut­ta­vat nuo­ris­sa ah­dis­tus­ta

18.12.2023 18:00 15
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

01.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Pentik ryhtyi koviin korjausliikkeisiin: sulkee yhdeksän myymälää – "Eletään vaikeita aikoja, mutta pitää vaan uskoa tulevaan"

Pentik ryhtyi koviin kor­jaus­liik­kei­siin: sulkee yh­dek­sän myy­mä­lää – "E­le­tään vai­kei­ta aikoja, mutta pitää vaan uskoa tu­le­vaan"

02.11.2023 12:13 13
Tilaajille
Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff irtisanoutui – Pääomistaja Pasi Pentikäinen palasi perheyrityksen peräsimeen lokakuun alusta

Pen­ti­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulff ir­ti­sa­nou­tui – Pää­omis­ta­ja Pasi Pen­ti­käi­nen palasi per­he­yri­tyk­sen pe­rä­si­meen lo­ka­kuun alusta

16.10.2023 20:42 9
Tilaajille
Lentokoneen moottori hajosi ja pilvet olivat tiellä – maastotietokannan päivittäminen oli tällä kaudella vastatuulessa

Len­to­ko­neen moot­to­ri hajosi ja pilvet olivat tiellä – maas­to­tie­to­kan­nan päi­vit­tä­mi­nen oli tällä kau­del­la vas­ta­tuu­les­sa

12.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Kuljettaja kuoli kahden ajoneuvoyhdistelmän törmäyksessä Posiolla, ajokeli oli erittäin huono

Kul­jet­ta­ja kuoli kahden ajo­neu­vo­yh­dis­tel­män tör­mäyk­ses­sä Po­siol­la, ajokeli oli erit­täin huono

12.10.2023 09:39
Tilaajille
"Silloin räjähti rengas ja rupesi näkymään liekkejä" – rekan lavetin akselistossa tulipalo kesken ajon Posion Pernussa

"Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – rekan lavetin ak­se­lis­tos­sa tu­li­pa­lo kesken ajon Posion Per­nus­sa

27.09.2023 19:09
Tilaajille
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 13:27 2
Tilaajille
Mökki tuhoutui tulipalossa Posiolla – syttymissyyksi epäillään kaasupullon vuotoa

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään kaa­su­pul­lon vuotoa

21.07.2023 21:41 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 13:01 2
Tilaajille
Vene ajelehti Posion Ala-Suolijärvellä – kalamies löytyi vedestä menehtyneenä

Vene aje­leh­ti Posion Ala-Suo­li­jär­vel­lä – ka­la­mies löytyi vedestä me­neh­ty­nee­nä

30.06.2023 10:41
Tilaajille
Posiolta löytyi kalasääsken pesä kaapeliverkon rakennusreitiltä – urakka ja käyttöönotto viivästyvät linnun pesimärauhan turvaamiseksi

Po­siol­ta löytyi ka­la­sääs­ken pesä kaa­pe­li­ver­kon ra­ken­nus­rei­til­tä – urakka ja käyt­töön­ot­to vii­väs­ty­vät linnun pe­si­mä­rau­han tur­vaa­mi­sek­si

08.06.2023 17:34 9
Tilaajille
Käärijä on ihan tavallinen Jere ja äidin poika – Euroviisujen voittajasuosikin nivalalaislähtöinen äiti Arja Pöyhönen uskoo, että poika jaksaa hullunmyllyn läpi

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin ni­va­la­lais­läh­töi­nen äiti Arja Pöy­hö­nen uskoo, että poika jaksaa hul­lun­myl­lyn läpi

10.05.2023 18:00 13
Tilaajille
Käärijän juhliin luvassa pohjoisen poronkäristystä, lupaa Posiolta kotoisin oleva Anja-mummo – Käärijä aloittaa viisu-urakkansa tiistaina

Kää­ri­jän juhliin luvassa poh­joi­sen po­ron­kä­ris­tys­tä, lupaa Po­siol­ta ko­toi­sin oleva An­ja-mum­mo – Käärijä aloit­taa vii­su-urak­kan­sa tiis­tai­na

08.05.2023 15:14 12
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Posiolla, henkilövahingoilta vältyttiin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

05.04.2023 21:08
Latitude löysi uuden kobolttiesiintymän Ollinsuon alueelta, reilun kymmenen kilometrin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 14:36 10
Tilaajille
Jokaisen pitäisi kokea Etelä-Lapin hienoin luontokohde – Korouoma on näkemisen arvoinen kesällä ja talvella

Jo­kai­sen pitäisi kokea Ete­lä-La­pin hienoin luon­to­koh­de – Ko­rouo­ma on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kesällä ja tal­vel­la

01.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Moottorikelkkailu villiintynyt Koillismaalla – valtion mailla lähes puolet kelkkailijoista rikkoi maastoliikennelakia

Moot­to­ri­kelk­kai­lu vil­liin­ty­nyt Koil­lis­maal­la – valtion mailla lähes puolet kelk­kai­li­jois­ta rikkoi maas­to­lii­ken­ne­la­kia

01.01.2023 14:56 22
Tilaajille
Auto joutui harvinaiseen onnettomuuteen rakenteilla olevassa tuulipuistossa Koillismaalla – "Eletään vielä poikkeustilannetta, ja jäänheiton riski on suurempi"

Auto joutui har­vi­nai­seen on­net­to­muu­teen ra­ken­teil­la ole­vas­sa tuu­li­puis­tos­sa Koil­lis­maal­la – "E­le­tään vielä poik­keus­ti­lan­net­ta, ja jään­hei­ton riski on suu­rem­pi"

28.12.2022 15:50 14
Tilaajille