Syöte
Lähes sadan huskyn seuraava ruokakuorma on varmistettu, mutta edessä on pitkä talvi – koirakummien tuoma apu on saanut Johanna Määtän kyyneliin

Lähes sadan huskyn seu­raa­va ruo­ka­kuor­ma on var­mis­tet­tu, mutta edessä on pitkä talvi – koi­ra­kum­mien tuoma apu on saanut Johanna Määtän kyy­ne­liin

03.10.2020 07:00 3
Tilaajille
Syötteen rakentamista jahkailtiin yli 20 vuotta, kunnes oululainen Reino Meriläinen pani tuulemaan: Urakkaan palkattiin satoja rakentajia, tunturialue saatiin käyttöön vuodessa

Syöt­teen ra­ken­ta­mis­ta jah­kail­tiin yli 20 vuotta, kunnes ou­lu­lai­nen Reino Me­ri­läi­nen pani tuu­le­maan: Urak­kaan pal­kat­tiin satoja ra­ken­ta­jia, tun­tu­ri­alue saatiin käyt­töön vuo­des­sa

30.09.2020 14:51 5
Tilaajille
Massiivinen rekka-autojen kokoontuminen valloitti Syötteen viikonloppuna: Valot vilkkuivat ja torvet soivat

Mas­sii­vi­nen rek­ka-au­to­jen ko­koon­tu­mi­nen val­loit­ti Syöt­teen vii­kon­lop­pu­na: Valot vilk­kui­vat ja torvet soivat

14.09.2020 10:26 5
Tilaajille
Suomalaisten matkailueurot jäävät nyt kotimaahan, kasvu näkyy myös maan pohjoisosissa – Matkailujohtaja: Oulusta voisi tulla Pohjois-Suomen matkailun keskus

Suo­ma­lais­ten mat­kai­lu­eu­rot jäävät nyt ko­ti­maa­han, kasvu näkyy myös maan poh­jois­osis­sa – Mat­kai­lu­joh­ta­ja: Oulusta voisi tulla Poh­jois-Suo­men mat­kai­lun keskus

23.07.2020 06:00 3
Tilaajille
Isolla-Syötteellä vireillä kolme suurta rakennushanketta, majoituskapasiteettiin merkittävä kasvu

Isol­la-Syöt­teel­lä vi­reil­lä kolme suurta ra­ken­nus­han­ket­ta, ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tiin mer­kit­tä­vä kasvu

10.06.2020 14:09 3
Perustustöiden venyminen lykkää Iso-Syötteen uuden tunturihotellin valmistumista

Pe­rus­tus­töi­den ve­ny­mi­nen lykkää Iso-Syöt­teen uuden tun­tu­ri­ho­tel­lin val­mis­tu­mis­ta

05.11.2019 15:45 4
Hotelli Iso-Syötteen purku- ja remonttityöt kovassa vauhdissa, uusi hotelli avaa ovensa joulukuussa – Hotellinjohtaja: "Siitä tulee aika hieno"

Hotelli Iso-Syöt­teen purku- ja re­mont­ti­työt kovassa vauh­dis­sa, uusi hotelli avaa ovensa jou­lu­kuus­sa – Ho­tel­lin­joh­ta­ja: "Siitä tulee aika hieno"

07.04.2019 16:42 23
Syötteen sesonki sai dramaattisen käänteen hotellipalon myötä, nyt uutta nousua rakennetaan yhteistyön hengessä - "Samassa mittakaavassa on tarkoitus rakentaa uusi"

Syöt­teen sesonki sai dra­maat­ti­sen kään­teen ho­tel­li­pa­lon myötä, nyt uutta nousua ra­ken­ne­taan yh­teis­työn hen­ges­sä - "Sa­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa on tar­koi­tus ra­ken­taa uusi"

20.01.2019 07:00 0
Tilaajille
Palonsyyntutkinta: Sviittihuoneiston takan vuoto aiheutti todennäköisesti hotelli Iso-Syötteen tulipalon

Pa­lon­syyn­tut­kin­ta: Sviit­ti­huo­neis­ton takan vuoto ai­heut­ti to­den­nä­köi­ses­ti hotelli Iso-Syöt­teen tu­li­pa­lon

03.01.2019 15:45 26
Hotelli Iso-Syötteen tuhoisan tulipalon syttymissyy yhä epäselvä – mitään rikokseen viittaavaa ei ole tullut ilmi

Hotelli Iso-Syöt­teen tu­hoi­san tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syy yhä epä­sel­vä – mitään ri­kok­seen viit­taa­vaa ei ole tullut ilmi

27.12.2018 11:26 8
Aamu valkeni Syötteellä olosuhteisiin nähden hyvissä tunnelmissa: "Asiakkaat eivät saaneet sitä lomaa, mitä hakivat, mutta ymmärtävät, että tällaista sattuu"

Aamu valkeni Syöt­teel­lä olo­suh­tei­siin nähden hyvissä tun­nel­mis­sa: "A­siak­kaat eivät saaneet sitä lomaa, mitä ha­ki­vat, mutta ym­mär­tä­vät, että täl­lais­ta sattuu"

22.12.2018 10:49 19
Naapuriapu Syötteellä alkoi heti yöllä – "Kaikki muu toimii, paitsi hotelli"

Naa­pu­ri­apu Syöt­teel­lä alkoi heti yöllä – "Kaikki muu toimii, paitsi ho­tel­li"

21.12.2018 23:07 12
Työntekijän havainto liekeistä ei auttanut pelastamaan kaukana sijaitsevaa hotellia tuholta – tämä tiedetään Iso-Syötteen tulipalosta

Työn­te­ki­jän ha­vain­to lie­keis­tä ei aut­ta­nut pe­las­ta­maan kaukana si­jait­se­vaa ho­tel­lia tuholta – tämä tie­de­tään Iso-Syöt­teen tu­li­pa­los­ta

21.12.2018 21:17 14
Iso-Syötteen hotellinjohtaja Juha Kuukasjärvi: "Pakkohan tästä on nousta"

Iso-Syöt­teen ho­tel­lin­joh­ta­ja Juha Kuu­kas­jär­vi: "Pak­ko­han tästä on nousta"

21.12.2018 16:10 4
Iso-Syötteen brittituristi ei meinannut aluksi uskoa hotellin olevan tulessa: "Lomamme on suurimmaksi osaksi pilalla"

Iso-Syöt­teen brit­ti­tu­ris­ti ei mei­nan­nut aluksi uskoa ho­tel­lin olevan tu­les­sa: "Lo­mam­me on suu­rim­mak­si osaksi pi­lal­la"

21.12.2018 15:54 2
Iso-Syötteen tulipalo ei ylitä Otkesin tutkintakynnystä – tulipaloa ja sen selvittelyä on kuitenkin seurattu onnettomuustutkintakeskuksessa tiiviisti

Iso-Syöt­teen tu­li­pa­lo ei ylitä Otkesin tut­kin­ta­kyn­nys­tä – tu­li­pa­loa ja sen sel­vit­te­lyä on kui­ten­kin seu­rat­tu on­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kuk­ses­sa tii­viis­ti

21.12.2018 14:52 3

Tu­li­pa­lon run­te­le­man Hotelli Iso-Syöt­teen johtaja Juha Kuu­kas­jär­vi: "Elämä jatkuu ja olen ollut pa­hem­mas­sa­kin pai­kas­sa"

21.12.2018 14:14 10
Rukalta lähetetään tulkkeja apuun Syötteelle – "Siellä on toistasataa vierasta epätietoisuuden varassa"

Rukalta lä­he­te­tään tulk­ke­ja apuun Syöt­teel­le – "Siellä on tois­ta­sa­taa vie­ras­ta epä­tie­toi­suu­den va­ras­sa"

21.12.2018 13:34 5
Lontoosta Iso-Syötteelle saapunut vieras: "Henkilökunta toimi hyvin ammattimaisesti"

Lon­toos­ta Iso-Syöt­teel­le saa­pu­nut vieras: "Hen­ki­lö­kun­ta toimi hyvin am­mat­ti­mai­ses­ti"

21.12.2018 12:08 2