Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Avoimet työpaikat
Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti avoimia työpaikkoja – Koko Suomen suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoimia työ­paik­ko­ja – Koko Suomen suh­dan­ne­ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la hei­ken­ty­nyt tun­tu­vas­ti

23.08.2022 12:45 3
Järjestyksenvalvojia tarvittaisiin lisää, eikä tehtävästä suoriutuakseen tule olla taisteleva ninja tai muskelimasa – liminkalainen Antti Nuutinen kertoo miksi tehtävä kiehtoo oman leipätyön ohessa

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia tar­vit­tai­siin lisää, eikä teh­tä­väs­tä suo­riu­tuak­seen tule olla tais­te­le­va ninja tai mus­ke­li­ma­sa – li­min­ka­lai­nen Antti Nuu­ti­nen kertoo miksi tehtävä kiehtoo oman lei­pä­työn ohessa

11.07.2022 11:14 2
Tilaajille
Avoimia työpaikkoja nyt enemmän kuin pandemiaa edeltävänä syksynä

Avoimia työ­paik­ko­ja nyt enemmän kuin pan­de­miaa edel­tä­vä­nä syksynä

16.11.2021 11:05 5
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu – etenkin vartijoista on pulaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – etenkin var­ti­jois­ta on pulaa

06.10.2021 07:00 22
Tilaajille
Mediataloihin palkataan väkeä - Journalistiliitossa arvioidaan käänteen näkyvän alan työmarkkinoilla

Me­dia­ta­loi­hin pal­ka­taan väkeä - Jour­na­lis­ti­lii­tos­sa ar­vioi­daan kään­teen näkyvän alan työ­mark­ki­noil­la

31.08.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun nuoria ei haluta töihin – parempi rat­kai­su olisi ottaa heidät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti osaksi työ­elä­mää iloi­sik­si ve­ron­mak­sa­jik­si

20.07.2021 06:00 7
Tilaajille