Mainos

Palk­ka­tuen uu­dis­tuk­ses­ta hyviä ko­ke­muk­sia – yrit­tä­jäl­le työ­voi­maa hel­pom­min ja no­peam­min

Heinäkuun alussa voimaan astuneen uudistuksen myötä työnantaja pystyy aiempaa paremmin ennakoimaan, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. Lisäksi palkkatuen myöntäminen ja maksatus nopeutui.

Soili Pokka pitää palkkatukea työnantajan kannalta mahdollistavana tekijänä.
Soili Pokka pitää palkkatukea työnantajan kannalta mahdollistavana tekijänä.

Pohjoispohjalaisissa yrityksissä uudistuksesta on jo saatu hyviä kokemuksia. Talouspäällikkö Soili Pokka liminkalaisesta biokaasu- ja tuotantolaitevalmistaja Jahotec Oy:stä toteaa hakulomakkeen yksinkertaistuneen entisestään ja olevan helppo sekä nopea täyttää.

”Hakulomake ei vaadi erityisosaamista. Varauduimme hakemuksen käsittelyssä aikaisempaan 10 työpäivän käsittelyaikaan, mutta päätös tuesta tehtiinkin jo seuraavana päivänä.”

Pokan mielestä uudistus on merkittävä asia, sillä toisinaan yrityksissä lisätyövoiman tarve voi olla hyvinkin nopeatempoista.

”Kausityössä erityisesti kahden viikon byrokratiaviive on merkittävä. Suuremmassa mittakaavassa on myös julkiselle taloudelle etu, että työpaikan löytymisen jälkeen töihin pääsee hyvin nopeasti.”

Kynnys rekrytoida madaltui

Kotityöpalveluyrittäjä Maarit Halonen pyhäjärvisestä Arjen Avuxi Oy:stä kertoo niin ikään olevansa tyytyväinen palkkatuen hakuprosessiin.

Maarit Halonen on tyytyväinen uudistuneeseen palkkatuen hakuprosessiin.
Maarit Halonen on tyytyväinen uudistuneeseen palkkatuen hakuprosessiin.

”Meillä on nyt yksi palkkatuki haettu uudistuksen jälkeen, ja hakemus meni näppärästi työllisyyskoordinaattorin ohjeiden avulla. Päätös tuli tosi nopeasti.”

Halonen kertoo, että palkkatuki on erityisen merkittävä työntekijän tulevaisuuden kannalta ja mahdollistava tekijä työnantajalle.

”Työntekijän oppiminen vaatii aikaa ja ohjaamista sekä usein hyvin konkreettista opettamista. Palkkatuki pienentää yrityksen riskiä ja tarvetta alkupääomalle työmarkkinoiden ulkopuolelta rekrytoimisessa ja on merkittävässä roolissa rekrytointipäätöstä tehtäessä.”

”Erittäin hyvä tukimuoto, joka pienentää kovasti kynnystä uskaltaa rekrytoida. Kaikkein parasta on, jos tuella palkattu jää taloon pitkäksi aikaa”, Halonen jatkaa.

Halonen korostaa palkkatuen merkitystä myös työurien pidentämisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen keinona.

Tukiprosenttien määrät nousivat

Palkkatukea voidaan myöntää työllistettäessä työtöntä henkilöä, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, alentunut työkyky tai joka on ollut pitkäaikaistyötön ja täyttänyt 60 vuotta.

Tuen yksinkertaistettu hakeminen ja nopeutettu maksatus helpottavat tuen käyttöä työnantajan näkökulmasta.

”Palkkatukea myönnetään nyt entistä selkeämmin alentuneesti työkykyisten tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistettiin 50 prosenttiin palkkakustannuksista, ja alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on nyt 70 prosenttia palkkakustannuksista", palvelujohtaja Tarja Jokimäki Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta toteaa.

Sama henkilö voi työllistyä palkkatuen avulla toiselle työnantajalle välittömästi edellisen enimmäiskestoisen palkkatukijakson jälkeen.

Heinäkuussa käyttöön tuli myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Työnantajalle voidaan myöntää tukea ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

PALKKATUKI UUDISTUI
  • TE-toimistot ja kuntakokeilut voivat myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän palkkaukseen.
  • Palkkatukea voi saada yleensä viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi.
  • Uudistettu palkkatuki kohdentuu palkkakustannuksiin.
  • 55 vuotta täyttäneiden työnhakijoiden asema parani.
  • Lue lisää palkkatuen hakemisesta: tyomarkkinatori.fi/uutiset/palkkatuki-uudistui.