Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jois-Poh­jan­maan te-toi­mis­ton johtoon ni­mi­tet­tiin pal­ve­lu­joh­ta­ja Pirjo Jun­tu­nen

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto eli te-toimisto on saanut uuden johtajan.

Tehtävään on nimitetty Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston nykyinen palvelujohtaja Pirjo Juntunen. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut myös EMBA-tutkinnon.

Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston uusi johtaja on Pirjo Juntunen.
Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston uusi johtaja on Pirjo Juntunen.
Kuva: Ely-keskus

Johtajan toimikausi on määräaikainen ja kestää joulukuun alusta 2022 aina vuoden 2024 joulukuun loppuun.

Juntunen on toiminut vuodesta 1995 alkaen esimies- ja johtotehtävissä työ- ja elinkeinohallinnossa.

Te-toimiston tehtävä on edistää työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä, toimeenpanna julkista työvoimapalvelua, tarjota työnantajapalveluita ja yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa sekä edistää maahanmuuttajien kotoutumista.

Toimiston toimialueena on koko Pohjois-Pohjanmaa. Henkilöstöä on noin 330 ihmistä kuudella eri toimipaikalla. Toimisto on Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen alainen viranomainen ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.