Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­aluees­ta toi­mek­si­an­to­suh­tei­sen per­he­hoi­don jär­jes­tä­jä

Hyvin järjestetyllä perhehoidolla voidaan turvata kodin ulkopuolella asuvan lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tarpeisiinsa vastaavaa ja lainmukaista hoitoa, hoivaa, tukea, kasvatusta ja huolenpitoa.

Käytäntö on osoittanut, että toimeksiantosuhteinen perhehoito saadaan järjestettyä parhaiten, kun järjestämisestä vastaavalla alueella on riittävä väestöpohja ja perhehoito on koordinoitu keskitetysti.