Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Pankkipalvelut
Sähköinen asiointi vaatii eläkeläisiltä rohkeutta kokeilla – Oulun Eläkeläiset ry:n Sulo Penttilä: "Meidän pitäisi saada näytettyä ettei se ole niin vaikeaa"

Säh­köi­nen asioin­ti vaatii elä­ke­läi­sil­tä roh­keut­ta ko­keil­la – Oulun Elä­ke­läi­set ry:n Sulo Pent­ti­lä: "Meidän pitäisi saada näy­tet­tyä ettei se ole niin vai­keaa"

29.03.2022 17:10 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­muk­set sol­mus­sa

11.03.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä etsivä löytää – jopa pal­ve­le­van pankin

22.02.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen pa­hoil­la­ni ja har­mis­sa­ni niiden puo­les­ta, jotka jou­tu­vat ko­ke­maan melkein nöy­ryy­tys­tä omassa pan­kis­saan

11.02.2022 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy ikään­ty­vien ra­ha-asioi­den hoidon? "Hui­jaus­vies­te­jä on vii­mei­sen kolmen kuu­kau­den aikana tullut säh­kö­pos­tii­ni kolmen muunkin pankin ni­mis­sä"

03.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Nordean palvelukatko venyi reippaasti, palvelut yhä pois käytöstä – "Olemme erittäin pahoillamme"

Nordean pal­ve­lu­kat­ko venyi reip­paas­ti, pal­ve­lut yhä pois käy­tös­tä – "Olemme erit­täin pa­hoil­lam­me"

08.03.2021 08:05 21
Nordean kortit ja pankkipalvelut ovat enimmäkseen poissa pelistä melkein koko päivän – korttimaksaminen kaupoissa ja bensa-asemilla voi onnistua

Nordean kortit ja pank­ki­pal­ve­lut ovat enim­mäk­seen poissa pelistä melkein koko päivän – kort­ti­mak­sa­mi­nen kau­pois­sa ja ben­sa-ase­mil­la voi on­nis­tua

07.03.2021 08:48 1
OP:n palveluissa laaja käyttökatko tulevana viikonloppuna – nämä palvelut eivät toimi katkon aikana

OP:n pal­ve­luis­sa laaja käyt­tö­kat­ko tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä pal­ve­lut eivät toimi katkon aikana

07.10.2020 13:25 3
OP:llä ja Nordealla laajoja palvelukatkoja tänään huoltotöiden ja tietojärjestelmien muutosten takia

OP:llä ja Nor­deal­la laajoja pal­ve­lu­kat­ko­ja tänään huol­to­töi­den ja tie­to­jär­jes­tel­mien muu­tos­ten takia

06.09.2020 08:59 1
Nordean pankkipalveluissa on laaja katko sunnuntaina – Näin varaudut tilanteeseen etukäteen

Nordean pank­ki­pal­ve­luis­sa on laaja katko sun­nun­tai­na – Näin va­rau­dut ti­lan­tee­seen etu­kä­teen

03.09.2020 08:13
Tilaajille