Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Palveluseteli
Oulu korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa – alan yksityisyritysten kannattavuus halutaan turvata

Oulu ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lusete­lin arvoa – alan yk­si­tyis­yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus ha­lu­taan turvata

14.12.2022 14:44 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­ki vaa­ran­taa yh­te­näi­sen var­hais­kas­va­tus­po­lun – pal­ve­lusete­lin pois­ta­mi­nen veisi oi­keu­den valita esi­ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pai­kan

17.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­se­te­li voi olla käyt­tö­kel­poi­nen jonojen purussa sekä ta­kaa­mas­sa hoi­to­ta­kuun to­teu­tu­mis­ta

17.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Kiireetöntä hammashoitoaikaa joutuu nyt odottamaan Oulussa kahdeksan kuukautta – suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi on tehty

Kii­ree­tön­tä ham­mas­hoi­to­ai­kaa joutuu nyt odot­ta­maan Oulussa kah­dek­san kuu­kaut­ta – suun­ni­tel­mat ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si on tehty

12.12.2021 16:10 9
Tilaajille
Kysyimme: Toimiko Oulun hyvinvointilautakunta lainvastaisesti päättäessään, että palvelusetelin arvo tehostetussa palveluasumisessa lasketaan bruttotuloista?

Ky­syim­me: Toimiko Oulun hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta lain­vas­tai­ses­ti päät­täes­sään, että pal­ve­lusete­lin arvo te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa las­ke­taan brut­to­tu­lois­ta?

06.08.2021 07:00 10
Tilaajille