Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Tilaajille

Ky­syim­me: Toimiko Oulun hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta lain­vas­tai­ses­ti päät­täes­sään, että pal­ve­lusete­lin arvo te­hos­te­tus­sa pal­ve­lu­asu­mi­ses­sa las­ke­taan brut­to­tu­lois­ta?

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti kesäkuussa, että kaupunki laskee 1.7. alkaen tehostetussa palveluasumisessa käytettävän palvelusetelin arvon asiakkaan bruttotuloista nettotulojen sijaan. Heinäkuussa moni vanhus sai kaupungilta päätöksen, jonka mukaan kuukausimaksu oli ylittämässä hänen kuukausitulonsa. Lautakunnan päätös jouduttiin pyörtämään samoin tein.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti, että palvelusetelin arvo tehostelussa palveluasumisessa aletaan laskea asiakkaan brutto-, eikä nettotuloista, mutta joutui pyörtämään päätöksensä saman tien.
Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti, että palvelusetelin arvo tehostelussa palveluasumisessa aletaan laskea asiakkaan brutto-, eikä nettotuloista, mutta joutui pyörtämään päätöksensä saman tien.
Kuva: Raija Suopajärvi / Arkisto

Kaleva uutisoi 30.7.asiakasmaksulain uudistuksesta , joka muun muassa edellyttää, että tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksu lasketaan nettotuloista. Oulussa asiakkaat saivat kaupungilta päätöksiä, joiden mukaan hoivakotimaksu oli uudella laskentakaavalla nousemassa isommaksi kuin asiakkaan kuukausittaiset nettotulot.

Kaleva sai yhteydenottoja omaisilta, jotka epäilivät, että hyvinvointilautakunnan päätös oli laiton.