OLYMPIALAISET: Italian Jacobs pinkoi satasen olym­pia­voit­ta­jak­si Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä

Hammashoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­hoi­dos­sa 60 vuotta sitten oli eri­lais­ta – silloin "hy­my­ham­paat" olivat ke­hut­tu­ja

13.06.2021 05:00
Tilaajille

Oulussa ham­mas­hoi­don jono oli jo hal­lin­nas­sa ennen ko­ro­naa, mutta nyt ruuhkan pur­ka­mi­nen voi viedä jopa vuosia – "Kyllä tässä on erään­lai­nen kauhun ta­sa­pai­no"

17.05.2021 06:00 9
Tilaajille

Oulun ham­mas­hoi­don pel­ko­yk­sik­kö on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen – Seit­se­män kym­me­nes­tä po­ti­laas­ta hyötyy hoi­dois­ta mer­kit­tä­väs­ti

14.05.2021 09:01 1
Tilaajille

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juus­to­höy­lää­mi­sen ja li­sä­ve­lan­oton tie saisi Oulussa jo päättyä

03.01.2021 04:30 1
Tilaajille

Ham­mas­tar­kas­tus­ai­kaa pitää nyt Oulussa jo­not­taa puoli vuotta - li­sä­hen­ki­lö­kun­taa pal­kat­tu kau­pun­gil­le ruuhkia pur­ka­maan

05.11.2020 18:00 2
Tilaajille

Ham­mas­hoi­don hoi­to­vel­kaa on ker­ty­nyt ko­ro­na­krii­sin takia yli mil­joo­na käyntiä – jonojen purku on aloi­tet­tu, mutta siinä voi kestää jopa vuosia

19.10.2020 06:00 3

"Meillä on yli tu­han­nen ihmisen joukkue ja me hyök­kääm­me", sanoo yli 1200 nimeä Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rän­nyt Johanna Hen­riks­son

10.09.2020 21:00 16
Tilaajille

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­la lak­kau­te­taan, kau­pun­ki ta­voit­te­lee rat­kai­sul­la 100 000 euron sääs­tö­jä

31.08.2020 21:41 9
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki kaa­vai­lee Ou­lun­sa­lon ham­mas­hoi­to­lan lak­kaut­ta­mis­ta, hoito tar­koi­tus siirtää Den­to­po­lik­seen ja Kaak­ku­riin

24.08.2020 20:57 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvät hampaat ovat ter­vey­den perusta

21.08.2020 07:00
Tilaajille

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 14:11 1
Tilaajille