Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hammashoito
Botuliinihoito lievittää vaikeasta hampaiden narskuttelusta kärsivän kipuja, mutta pistoksilla on riskinsä – Näin hoidat vaivaa helpommin

Bo­tu­lii­ni­hoi­to lie­vit­tää vai­keas­ta ham­pai­den nars­kut­te­lus­ta kär­si­vän kipuja, mutta pis­tok­sil­la on ris­kin­sä – Näin hoidat vaivaa hel­pom­min

19.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Oululaisvanhemmat laiminlöivät lapsen hammashoidon ja yli puolet maitohampaista jouduttiin poistamaan – käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin ja korvauksiin

Ou­lu­lais­van­hem­mat lai­min­löi­vät lapsen ham­mas­hoi­don ja yli puolet mai­to­ham­pais­ta jou­dut­tiin pois­ta­maan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin ja kor­vauk­siin

08.12.2022 18:47 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus hammashoidon järjestämisestä – Aluehallintoviraston mukaan aikoja ei ole ollut riittävästi

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus ham­mas­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä – Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mukaan aikoja ei ole ollut riit­tä­väs­ti

07.12.2022 10:33 3
Tilaajille
Tutkimus: Suurella osalla aikuisista on hampaissaan varhaisia reikiintymisvaurioita – etenkin aikuisten miesten suunterveyteen tulisi kiinnittää huomiota

Tut­ki­mus: Suu­rel­la osalla ai­kui­sis­ta on ham­pais­saan var­hai­sia rei­kiin­ty­mis­vau­rioi­ta – e­ten­kin ai­kuis­ten miesten suun­ter­vey­teen tulisi kiin­nit­tää huo­mio­ta

02.12.2022 13:46 4
Lauantaina tehtävät lisätyöt tepsivät jonojen vähentämiseen – Oulun hammashoidon jonotus yli puolittunut

Lauan­tai­na teh­tä­vät li­sä­työt tep­si­vät jonojen vä­hen­tä­mi­seen – Oulun ham­mas­hoi­don jonotus yli puo­lit­tu­nut

25.10.2022 07:00 8
Tilaajille
Suun terveydenhuollon vastaanottoaikoja joudutaan perumaan Oulussa lakon vuoksi

Suun ter­vey­den­huol­lon vas­taan­ot­to­ai­ko­ja jou­du­taan pe­ru­maan Oulussa lakon vuoksi

05.05.2022 15:19
Kotisohvalta virtuaaliseen hammashoitoon – Oulun yliopiston tutkimushankkeessa testataan keinoja edistää suun terveydenhoitoa

Ko­ti­soh­val­ta vir­tuaa­li­seen ham­mas­hoi­toon – Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­kees­sa tes­ta­taan keinoja edistää suun ter­vey­den­hoi­toa

17.04.2022 17:00
Tilaajille
Hammashoito ei ole vain paikkausta ja porausta – Valloittavan hymyn luomiseksi on paljon tehtävissä: ”Hymyn estetiikka on ikenien ja hampaiden välistä harmoniaa”
Mainos Hammasklinikka Sirius

Ham­mas­hoi­to ei ole vain paik­kaus­ta ja po­raus­ta – Val­loit­ta­van hymyn luo­mi­sek­si on paljon teh­tä­vis­sä: ”Hymyn es­te­tiik­ka on ikenien ja ham­pai­den välistä har­mo­niaa”

28.03.2022 06:00
Junioreiden urheilujuomien litkiminen vähentynyt, nuuska kummittelee sitkeästi jäähalleilla: "Olen yrittänyt levittää viestiä, että nuuska ei näkyisi hallilla"

Ju­nio­rei­den ur­hei­lu­juo­mien lit­ki­mi­nen vä­hen­ty­nyt, nuuska kum­mit­te­lee sit­keäs­ti jää­hal­leil­la: "Olen yrit­tä­nyt le­vit­tää vies­tiä, että nuuska ei näkyisi hal­lil­la"

23.03.2022 19:06 5
Tilaajille
Urheilijoiden purukalusto on koetuksella, hammaslääkäri pystyy tekemään pika-analyysin nopealla vilkaisulla televisioon – "On ristiriitaista, kun urheilijat elävät terveellistä elämää"

Ur­hei­li­joi­den pu­ru­ka­lus­to on koe­tuk­sel­la, ham­mas­lää­kä­ri pystyy te­ke­mään pi­ka-ana­lyy­sin no­peal­la vil­kai­sul­la te­le­vi­sioon – "On ris­ti­rii­tais­ta, kun ur­hei­li­jat elävät ter­veel­lis­tä elämää"

23.03.2022 19:05 5
Tilaajille
Hammashoitajia kannustetaan tekemään lauantaitöitä sopimuksen avulla

Ham­mas­hoi­ta­jia kan­nus­te­taan te­ke­mään lauan­tai­töi­tä so­pi­muk­sen avulla

14.03.2022 09:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

10.01.2022 07:47 3
Kiireetöntä hammashoitoaikaa joutuu nyt odottamaan Oulussa kahdeksan kuukautta – suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi on tehty

Kii­ree­tön­tä ham­mas­hoi­to­ai­kaa joutuu nyt odot­ta­maan Oulussa kah­dek­san kuu­kaut­ta – suun­ni­tel­mat ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si on tehty

12.12.2021 16:10 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko mak­su­kat­to liian kor­keal­la?

26.10.2021 04:15
Tilaajille
Hammaslääkärit paikkaavat kuumeisesti hammashoidon ruuhkia – pitkittynyt jonotus näkyy suussa isoina vahinkoina

Ham­mas­lää­kä­rit paik­kaa­vat kuu­mei­ses­ti ham­mas­hoi­don ruuhkia – pit­kit­ty­nyt jonotus näkyy suussa isoina va­hin­koi­na

27.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hammasmädän voi torjua

Vanha Kaleva: Ham­mas­mä­dän voi torjua

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­hoi­dos­sa 60 vuotta sitten oli eri­lais­ta – silloin "hy­my­ham­paat" olivat ke­hut­tu­ja

13.06.2021 05:00
Tilaajille
Oulussa hammashoidon jono oli jo hallinnassa ennen koronaa, mutta nyt ruuhkan purkaminen voi viedä jopa vuosia – "Kyllä tässä on eräänlainen kauhun tasapaino"

Oulussa ham­mas­hoi­don jono oli jo hal­lin­nas­sa ennen ko­ro­naa, mutta nyt ruuhkan pur­ka­mi­nen voi viedä jopa vuosia – "Kyllä tässä on erään­lai­nen kauhun ta­sa­pai­no"

17.05.2021 06:00 9
Tilaajille
Oulun hammashoidon pelkoyksikkö on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen – Seitsemän kymmenestä potilaasta hyötyy hoidoista merkittävästi

Oulun ham­mas­hoi­don pel­ko­yk­sik­kö on Suomen mit­ta­kaa­vas­sa ai­nut­laa­tui­nen – Seit­se­män kym­me­nes­tä po­ti­laas­ta hyötyy hoi­dois­ta mer­kit­tä­väs­ti

14.05.2021 09:01 1
Tilaajille
Hammashoidon henkilökuntaa Oulussa lauantaitöihin – menee noin vuosi, että hoitotakuu taas toteutuu

Ham­mas­hoi­don hen­ki­lö­kun­taa Oulussa lauan­tai­töi­hin – menee noin vuosi, että hoi­to­ta­kuu taas to­teu­tuu

24.02.2021 08:45 12