Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Paltamo

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Pal­ta­mos­sa, kaksi ihmistä vietiin sai­raa­laan

09.10.2021 15:37
Paltamossa kohtalokas tasoristeysonnettomuus: Kaksi henkilöä menehtyi

Pal­ta­mos­sa koh­ta­lo­kas ta­so­ris­tey­son­net­to­muus: Kaksi hen­ki­löä me­neh­tyi

27.08.2021 19:10 4
Oikeus pui syytteitä julmista väkivaltaisuuksista Kainuussa – syyttäjän mukaan uhrit riisutettiin alasti ja kuvattiin

Oikeus pui syyt­tei­tä jul­mis­ta vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta Kai­nuus­sa – syyt­tä­jän mukaan uhrit rii­su­tet­tiin alasti ja ku­vat­tiin

10.08.2021 16:41 1
Tilaajille
Kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti nokkakolarissa Paltamossa

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti nok­ka­ko­la­ris­sa Pal­ta­mos­sa

12.07.2021 16:09

Vi­tos­tiel­lä Pal­ta­mos­sa sepeliä le­vin­nyt tielle – pe­las­tus­lai­tos: ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä

21.06.2021 09:26
Veturi törmäsi rekan perävaunuun Paltamossa – Otkes aloitti alustavan tutkinnan onnettomuudesta

Veturi törmäsi rekan pe­rä­vau­nuun Pal­ta­mos­sa – Otkes aloitti alus­ta­van tut­kin­nan on­net­to­muu­des­ta

04.06.2021 21:35 7
Mökiltä järven jäälle hiihtänyt 60-vuotias mies putosi jäihin ja hukkui Paltamon Ahvenjärvellä

Mökiltä järven jäälle hiih­tä­nyt 60-vuo­tias mies putosi jäihin ja hukkui Pal­ta­mon Ah­ven­jär­vel­lä

09.05.2021 16:13
Kainuussa käynnistyi kaksivuotinen vieraslajihanke – torjuttavina lajeina muun muassa jättipalsami ja kurtturuusu

Kai­nuus­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen vie­ras­la­ji­han­ke – tor­jut­ta­vi­na lajeina muun muassa jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruu­su

15.04.2021 13:19 3
Tiellä 22 Paltamossa rekka ajoi ojaan – tie jälleen auki liikenteelle

Tiellä 22 Pal­ta­mos­sa rekka ajoi ojaan – tie jälleen auki lii­ken­teel­le

07.02.2021 20:33
Neljä ihmistä loukkaantui kahden henkilöauton nokkakolarissa Viitostiellä Paltamossa

Neljä ihmistä louk­kaan­tui kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Vii­tos­tiel­lä Pal­ta­mos­sa

04.02.2021 15:18

Kon­tio­mäen ra­ta­pi­hal­la öl­jy­va­hin­ko, saas­tu­neet maat kai­ve­taan pois – 200 litran öl­jy­tyn­ny­riin oli il­mes­ty­nyt reikä

13.11.2020 11:20
Tukkirekka ajoi ojaan Paltamossa – tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Tuk­ki­rek­ka ajoi ojaan Pal­ta­mos­sa – ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.10.2020 17:34
Murtautujat veivät työkaluja ja kodinkoneita Paltamossa ja Sotkamossa – saunan kiuas ja alalaudekin kelpasivat varkaille

Mur­tau­tu­jat veivät työ­ka­lu­ja ja ko­din­ko­nei­ta Pal­ta­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa – saunan kiuas ja ala­lau­de­kin kel­pa­si­vat var­kail­le

14.09.2020 16:03
KS: Paltamoon suunnitellun KaiCellin sellutehtaan ympäristöluvasta jätetty kymmenen valitusta hallinto-oikeuteen

KS: Pal­ta­moon suun­ni­tel­lun Kai­Cel­lin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta jätetty kym­me­nen va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

25.08.2020 12:28 7
Oulujärven venesatamien jätehuoltoon merkittäviä parannuksia – Koutalahden venesatamassa kerätään nyt kuutta eri jätelajia

Ou­lu­jär­ven ve­ne­sa­ta­mien jä­te­huol­toon mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia – Kou­ta­lah­den ve­ne­sa­ta­mas­sa ke­rä­tään nyt kuutta eri jä­te­la­jia

24.08.2020 07:42
Eino Leinon kanssa Oulujärven rakkailla laineilla – Kalkkisillan laiturista Kajaanissa pääsee höyrylaivalla monologimuotoiselle runoristeilylle

Eino Leinon kanssa Ou­lu­jär­ven rak­kail­la lai­neil­la – Kalk­ki­sil­lan lai­tu­ris­ta Ka­jaa­nis­sa pääsee höy­ry­lai­val­la mo­no­lo­gi­muo­toi­sel­le ru­no­ris­tei­lyl­le

17.08.2020 20:02 1
Tilaajille
Veneilijöille ja retkeilijöille tulossa jätelajittelupisteitä Oulujärven vilkkaimpiin satamiin

Ve­nei­li­jöil­le ja ret­kei­li­jöil­le tulossa jä­te­la­jit­te­lu­pis­tei­tä Ou­lu­jär­ven vilk­kaim­piin sa­ta­miin

30.07.2020 12:31
Paltamon sellu- ja biotuotetehdas sai ympäristöluvan – AVI: Päästörajoilla varmistetaan, että haitalliset vaikutukset Oulujärvessä jäävät mahdollisimman vähäisiksi

Pal­ta­mon sellu- ja bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – AVI: Pääs­tö­ra­joil­la var­mis­te­taan, että hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set Ou­lu­jär­ves­sä jäävät mah­dol­li­sim­man vä­häi­sik­si

15.07.2020 08:54 14
Hirvikolari Ouluntiellä Paltamossa – ei henkilövahinkoja, myös hirvi selvisi säikähdyksellä

Hir­vi­ko­la­ri Ou­lun­tiel­lä Pal­ta­mos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, myös hirvi selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

06.07.2020 15:56
Voimakas ukkosmyrsky iski Kainuuseen torstai-iltana – puita kaatui teille, sähköt poikki sadoilta, pelastustoimi ruuhkautui, katso videot

Voi­ma­kas uk­kos­myrs­ky iski Kai­nuu­seen tors­tai-il­ta­na – puita kaatui teille, sähköt poikki sa­doil­ta, pe­las­tus­toi­mi ruuh­kau­tui, katso videot

26.06.2020 09:01