Paltamo
Murtautujat veivät työkaluja ja kodinkoneita Paltamossa ja Sotkamossa – saunan kiuas ja alalaudekin kelpasivat varkaille

Mur­tau­tu­jat veivät työ­ka­lu­ja ja ko­din­ko­nei­ta Pal­ta­mos­sa ja Sot­ka­mos­sa – saunan kiuas ja ala­lau­de­kin kel­pa­si­vat var­kail­le

14.09.2020 16:03 0
KS: Paltamoon suunnitellun KaiCellin sellutehtaan ympäristöluvasta jätetty kymmenen valitusta hallinto-oikeuteen

KS: Pal­ta­moon suun­ni­tel­lun Kai­Cel­lin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta jätetty kym­me­nen va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

25.08.2020 12:28 6
Oulujärven venesatamien jätehuoltoon merkittäviä parannuksia – Koutalahden venesatamassa kerätään nyt kuutta eri jätelajia

Ou­lu­jär­ven ve­ne­sa­ta­mien jä­te­huol­toon mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia – Kou­ta­lah­den ve­ne­sa­ta­mas­sa ke­rä­tään nyt kuutta eri jä­te­la­jia

24.08.2020 07:42 0
Eino Leinon kanssa Oulujärven rakkailla laineilla – Kalkkisillan laiturista Kajaanissa pääsee höyrylaivalla monologimuotoiselle runoristeilylle

Eino Leinon kanssa Ou­lu­jär­ven rak­kail­la lai­neil­la – Kalk­ki­sil­lan lai­tu­ris­ta Ka­jaa­nis­sa pääsee höy­ry­lai­val­la mo­no­lo­gi­muo­toi­sel­le ru­no­ris­tei­lyl­le

17.08.2020 20:02 1
Tilaajille
Veneilijöille ja retkeilijöille tulossa jätelajittelupisteitä Oulujärven vilkkaimpiin satamiin

Ve­nei­li­jöil­le ja ret­kei­li­jöil­le tulossa jä­te­la­jit­te­lu­pis­tei­tä Ou­lu­jär­ven vilk­kaim­piin sa­ta­miin

30.07.2020 12:31 0
Paltamon sellu- ja biotuotetehdas sai ympäristöluvan – AVI: Päästörajoilla varmistetaan, että haitalliset vaikutukset Oulujärvessä jäävät mahdollisimman vähäisiksi

Pal­ta­mon sellu- ja bio­tuo­te­teh­das sai ym­pä­ris­tö­lu­van – AVI: Pääs­tö­ra­joil­la var­mis­te­taan, että hai­tal­li­set vai­ku­tuk­set Ou­lu­jär­ves­sä jäävät mah­dol­li­sim­man vä­häi­sik­si

15.07.2020 08:54 14
Hirvikolari Ouluntiellä Paltamossa – ei henkilövahinkoja, myös hirvi selvisi säikähdyksellä

Hir­vi­ko­la­ri Ou­lun­tiel­lä Pal­ta­mos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, myös hirvi selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

06.07.2020 15:56 0
Voimakas ukkosmyrsky iski Kainuuseen torstai-iltana – puita kaatui teille, sähköt poikki sadoilta, pelastustoimi ruuhkautui, katso videot

Voi­ma­kas uk­kos­myrs­ky iski Kai­nuu­seen tors­tai-il­ta­na – puita kaatui teille, sähköt poikki sa­doil­ta, pe­las­tus­toi­mi ruuh­kau­tui, katso videot

25.06.2020 20:12 0
Yksi henkilö menehtyi henkilöauton ulosajossa Paltamossa – alkoholilla ei ollut osuutta asiaan

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa Pal­ta­mos­sa – al­ko­ho­lil­la ei ollut osuutta asiaan

18.06.2020 14:38
Noin hehtaarin kokoinen kangasmetsä roihahti liekkeihin Paltamossa – jälkisammutustyöt parhaillaan käynnissä

Noin heh­taa­rin ko­koi­nen kan­gas­met­sä roi­hah­ti liek­kei­hin Pal­ta­mos­sa – jäl­ki­sam­mu­tus­työt par­hail­laan käyn­nis­sä

17.06.2020 16:48 0
Auto valui ojaan ja kuljettaja jäi loukkuun Paltamossa – pelastuslaitos riensi hätiin

Auto valui ojaan ja kul­jet­ta­ja jäi louk­kuun Pal­ta­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

13.05.2020 17:40 0
Kajaanissa ja Paltamossa liikkeellä rattijuoppoja perjantaina – kolmesta kiinnijääneestä yhden matka päättyi ojaan

Ka­jaa­nis­sa ja Pal­ta­mos­sa liik­keel­lä rat­ti­juop­po­ja per­jan­tai­na – kol­mes­ta kiin­ni­jää­nees­tä yhden matka päättyi ojaan

10.05.2020 12:59 1
22-vuotias mies autoili ilman ajo-oikeutta Paltamossa – puhalsi alkometriin 0,8 promillea

22-vuo­tias mies autoili ilman ajo-oi­keut­ta Pal­ta­mos­sa – puhalsi al­ko­met­riin 0,8 pro­mil­lea

08.05.2020 13:36 0