Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

palautteen antaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­sil­lä työ­pai­koil­la vai­ku­te­taan nuorten hy­vin­voin­tiin – jo­kai­nen voi aloit­taa uuden työ­vuo­den sa­no­mal­la nuo­rel­le työ­ka­ve­ril­le, miten hyvin hän työnsä hoitaa

28.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monella he­vos­tal­lil­la kiu­sa­taan – jos kaikki kan­nus­tai­si­vat toi­siaan, olisi mu­ka­vam­paa har­ras­taa ra­kas­ta­maan­sa lajia

18.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja voi yrittää pa­ran­taa – lehtien ylei­sö­pals­tat täyt­ty­vät liian usein va­li­tuk­sis­ta ja muiden ih­mis­ten hauk­ku­mi­ses­ta

19.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ladulla po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä – palaute in­noit­ti pa­luu­mat­kal­la yrit­tä­mään vielä ko­vem­paa vauhtia ja ko­meam­paa tyyliä

03.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvän pa­laut­teen voi­mal­la jaksaa pitkään

18.01.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­tun­toi­nen oppilas ei tunne tar­vet­ta kiusata – jos koulun henki il­mai­see ar­vos­tus­ta, op­pi­las­läh­töi­syyt­tä ja kun­nioi­tus­ta, niin it­se­tun­to ra­ken­tuu muun opin ohessa

26.10.2020 06:00 3
Tilaajille