Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Hiihtäminen
Oululainen Simo Mertaniemi hiihti jo toistamiseen kellon ympäri, kilometrejä matkalla kertyi 132 – "Itsensä voittanut fiilis"

Ou­lu­lai­nen Simo Mer­ta­nie­mi hiihti jo tois­ta­mi­seen kellon ympäri, ki­lo­met­re­jä mat­kal­la kertyi 132 – "It­sen­sä voit­ta­nut fiilis"

21.04.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hiihdon tek­nii­kat hal­tuun, kelit nyt par­haim­mil­laan

09.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun hiihto hiihdettiin raskaassa kelissä, uutena porokilpailu

Vanha Kaleva: Oulun hiihto hiih­det­tiin ras­kaas­sa ke­lis­sä, uutena po­ro­kil­pai­lu

01.03.2022 10:00 1
Tilaajille
Ensilumenlatu avataan torstaina Oulun Sankivaarassa

En­si­lu­men­la­tu avataan tors­tai­na Oulun San­ki­vaa­ras­sa

09.11.2021 15:14 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korona la­maut­ti kil­pa­hiih­don ja innosti kun­to­hiih­don nousuun – nyt voi­tai­siin kerätä hiih­tä­jien tarpeet ja toi­veet, ja luo­vut­taa ne ur­hei­lu­seu­roil­le

24.04.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­nel­lis­ten ih­mis­ten hiih­to­la­tu, Lai­va­kan­gas–­Hönt­tä­mä­ki

23.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ladulla po­si­tii­vi­ses­sa hen­ges­sä – palaute in­noit­ti pa­luu­mat­kal­la yrit­tä­mään vielä ko­vem­paa vauhtia ja ko­meam­paa tyyliä

03.03.2021 12:00 1
Tilaajille
”Kummallahan tyylillä alkaisin hiihtää?” – Kysytään suksikauppiaalta, joka myy hiihtovälineitä nyt enemmän kuin koskaan

”Kum­mal­la­han tyy­lil­lä al­kai­sin hiih­tää?” – Ky­sy­tään suk­si­kaup­piaal­ta, joka myy hiih­to­vä­li­nei­tä nyt enemmän kuin koskaan

15.02.2021 09:55 8
Tilaajille
Raivon tilalle nautintoa ladulle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raivon tilalle nau­tin­toa ladulle

07.02.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Varo, täältä tul­laan!” – kuu­si­vuo­tias poika oli ottanut spurtin ja hiih­tä­nyt kan­taa­ni

12.01.2021 05:30
Tilaajille
Oulun laduilla käy tänä talvena kova kuhina ja sukset menevät kaupaksi – valmentaja neuvoo sijoittamaan hiihtovälineisiin vähintään 500 euroa

Oulun la­duil­la käy tänä talvena kova kuhina ja sukset menevät kau­pak­si – val­men­ta­ja neuvoo si­joit­ta­maan hiih­to­vä­li­nei­siin vä­hin­tään 500 euroa

09.01.2021 08:30 12
Tilaajille
Oululainen latuhaukka kertoo, missä suksi luistaa – "Aivan käsittämätöntä suosiota", hämmästelee palvelun kehittäjä

Ou­lu­lai­nen la­tu­hauk­ka kertoo, missä suksi luistaa – "Aivan kä­sit­tä­mä­tön­tä suo­sio­ta", häm­mäs­te­lee pal­ve­lun ke­hit­tä­jä

31.12.2020 17:00 10
Tilaajille
Luistelutyyli sujuu jo useimmilla Oulun kaupungin hallinnoimilla laduilla – hiihtäminen omalla vastuulla, jos latua ei ole merkitty avatuksi

Luis­te­lu­tyy­li sujuu jo useim­mil­la Oulun kau­pun­gin hal­lin­noi­mil­la la­duil­la – hiih­tä­mi­nen omalla vas­tuul­la, jos latua ei ole mer­kit­ty ava­tuk­si

02.12.2020 11:17 3
Oulun Sankivaarassa pääsee hiihtämään perjantaina – pukuhuoneiden käyttöä vältettävä

Oulun San­ki­vaa­ras­sa pääsee hiih­tä­mään per­jan­tai­na – pu­ku­huo­nei­den käyttöä väl­tet­tä­vä

26.11.2020 14:36 2