Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Itsetuntoinen oppilas ei tunne tarvetta kiusata – jos koulun henki ilmaisee arvostusta, oppilaslähtöisyyttä ja kunnioitusta, niin itsetunto rakentuu muun opin ohessa

Ennen kuin joku menettää henkensä koulupäivän aikana, on syytä tarkastella muutamia kouluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Olen tutkinut aihetta kasvatuspsykologian lopputyössäni 1990-luvun alussa, ja ainoa mainittava tutkimustulos oli, että oppilailta kannattaa kysyä mikä lisää hyvinvointia. Heillä on selkeät käsitykset asiasta.

Suomessa akateemiset ja älylliset näytöt ovat tärkeitä. Esikoulun jälkeen kouluvalmiutta selviteltäessä sosiaalinen pärjääminen ja kaveritaidot katoavat oudosti koulun arvomaailmasta.