Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

It­se­tun­toi­nen oppilas ei tunne tar­vet­ta kiusata – jos koulun henki il­mai­see ar­vos­tus­ta, op­pi­las­läh­töi­syyt­tä ja kun­nioi­tus­ta, niin it­se­tun­to ra­ken­tuu muun opin ohessa

Ennen kuin joku menettää henkensä koulupäivän aikana, on syytä tarkastella muutamia kouluviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Olen tutkinut aihetta kasvatuspsykologian lopputyössäni 1990-luvun alussa, ja ainoa mainittava tutkimustulos oli, että oppilailta kannattaa kysyä mikä lisää hyvinvointia. Heillä on selkeät käsitykset asiasta.

Suomessa akateemiset ja älylliset näytöt ovat tärkeitä. Esikoulun jälkeen kouluvalmiutta selviteltäessä sosiaalinen pärjääminen ja kaveritaidot katoavat oudosti koulun arvomaailmasta.