Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Matkahuolto
Oulun Matkahuollon viimeinen työntekijä palvelee asiakkaita niin hyvin, että osasta on tullut ystäviä – "Ihanin työpaikka, missä olen ikinä ollut"

Oulun Mat­ka­huol­lon vii­mei­nen työn­te­ki­jä pal­ve­lee asiak­kai­ta niin hyvin, että osasta on tullut ystäviä – "Ihanin työ­paik­ka, missä olen ikinä ollut"

30.06.2023 07:00 31
Tilaajille
Oulun asema-alue kehittyy vaivihkaa suuren matkakeskuhankkeen viipyessä – käytöstä poistuvasta matkahuoltorakennuksesta kaavaillaan tilapäistä asemarakennusta

Oulun ase­ma-alue ke­hit­tyy vai­vih­kaa suuren mat­ka­kes­ku­hank­keen vii­pyes­sä – ­käy­tös­tä pois­tu­vas­ta mat­ka­huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta kaa­vail­laan ti­la­päis­tä ase­ma­ra­ken­nus­ta

08.05.2023 05:00 41
Tilaajille
Matkahuollon toiminta Oulun aseman seudulla loppuu kesäkuun alussa

Mat­ka­huol­lon toi­min­ta Oulun aseman seu­dul­la loppuu ke­sä­kuun alussa

04.05.2023 15:15 4
Matkahuolto ulkoistaa palveluitaan – Toiminnot siirtyvät Oulun Autokuljetukselle kesäkuussa,  Oulun linja-autoaseman rahtiasema suljetaan

Mat­ka­huol­to ul­kois­taa pal­ve­lui­taan – Toi­min­not siir­ty­vät Oulun Au­to­kul­je­tuk­sel­le ke­sä­kuus­sa, Oulun lin­ja-au­to­ase­man rah­ti­ase­ma sul­je­taan

18.03.2023 06:00 20
Tilaajille
Matkahuolto ulkoistaa Oulun aseman ja logistiikkakeskuksen toiminnot ja henkilöstön Oulun Autokuljetus Oy:lle

Mat­ka­huol­to ul­kois­taa Oulun aseman ja lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sen toi­min­not ja hen­ki­lös­tön Oulun Au­to­kul­je­tus Oy:lle

28.02.2023 17:21 2
Jokilaaksojen kuntien välisen joukkoliikenteen talviaikataulukausi alkaa – Myös Raahen seudulla siirrytään talviaikataulukauteen

Jo­ki­laak­so­jen kuntien välisen jouk­ko­lii­ken­teen tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­si alkaa – Myös Raahen seu­dul­la siir­ry­tään tal­vi­ai­ka­tau­lu­kau­teen

09.08.2022 13:49 1
Matkahuolto luopuu fossiilisista polttoaineista ensi vuonna – aikoo puolittaa päästönsä vuosikymmennen loppuun mennessä

Mat­ka­huol­to luopuu fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ensi vuonna – aikoo puo­lit­taa pääs­tön­sä vuo­si­kym­men­nen loppuun men­nes­sä

21.06.2022 10:31 7
Raksilan linja-autoasema on Oulun häpeäpilkku
Kolumni

Rak­si­lan lin­ja-au­to­ase­ma on Oulun hä­peä­pilk­ku

13.09.2021 06:00 133
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­ka­huol­to etsii Kii­min­kiin pal­ve­lu­pis­te­kump­pa­nia

10.06.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nouda pa­ket­ti­si 15 ki­lo­met­rin päästä – millään muulla sek­to­ril­la täl­lai­nen asia­kas­pal­ve­lu ei tulisi ky­sy­myk­seen

06.06.2021 04:00 2
Tilaajille
Pakettiautomaatti on nyt suosittu vehje – asiakkaiden kannattaisi noutaa pakettinsa nopeasti

Pa­ket­ti­au­to­maat­ti on nyt suo­sit­tu vehje – asiak­kai­den kan­nat­tai­si noutaa pa­ket­tin­sa no­peas­ti

10.12.2020 06:00 6
Tilaajille