Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

OYY
Viimeisin 12 tuntia
Oulun yliopisto aloittaa selvitystyön opiskelijaedustajien kohtelusta – selvityksen tekee riippumaton ja ulkopuolinen toimija

Oulun yli­opis­to aloit­taa sel­vi­tys­työn opis­ke­li­ja­edus­ta­jien koh­te­lus­ta – sel­vi­tyk­sen tekee riip­pu­ma­ton ja ul­ko­puo­li­nen toimija

09.06.2023 17:54 6
Vanhemmat
"Työmäärä verrattuna lukioon yllätti" – Opintojen itsenäisyys voi yllättää toiselta asteelta suoraan korkeakouluun loikkaavan nuoren, mutta tukeakin saa

"Työ­mää­rä ver­rat­tu­na lukioon yl­lät­ti" – Opin­to­jen it­se­näi­syys voi yl­lät­tää toi­sel­ta as­teel­ta suoraan kor­kea­kou­luun loik­kaa­van nuoren, mutta tu­kea­kin saa

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunta saanut ilmoituksia sisäilmaoireista tietyissä Linnanmaan tiloissa – Esimerkiksi kirjastossa on oireiltu ison ilmastointiremontin jälkeenkin

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta saanut il­moi­tuk­sia si­sä­il­ma­oi­reis­ta tie­tyis­sä Lin­nan­maan ti­lois­sa – Esi­mer­kik­si kir­jas­tos­sa on oi­reil­tu ison il­mas­toin­ti­re­mon­tin jäl­keen­kin

03.02.2022 16:00 41
Tilaajille
Oulun yliopiston rehtori Niinimäellä on vahva luotto Raksilan kampukseen – "Missään vaiheessa ei olla ajateltu, että oltaisiin kokonaan lähdössä Linnanmaalta"

Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mäel­lä on vahva luotto Rak­si­lan kam­puk­seen – "Mis­sään vai­hees­sa ei olla aja­tel­tu, että ol­tai­siin ko­ko­naan läh­dös­sä Lin­nan­maal­ta"

26.11.2021 06:00 229
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien äänestys siirtyy mobiilisovellukseen – tavoitteena nostaa äänestysprosenttia

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­lien ää­nes­tys siirtyy mo­bii­li­so­vel­luk­seen – ta­voit­tee­na nostaa ää­nes­tys­pro­sent­tia

13.09.2021 18:40
Oulun korkeakouluopiskelijat juhlivat syyskuussa Kuusisaaressa – Hurmos muotoutui festivaalityyliseksi kokonaisuudeksi

Oulun kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat juh­li­vat syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa – ­Hur­mos muo­tou­tui fes­ti­vaa­li­tyy­li­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si

04.08.2021 12:30 9
Tilaajille
OYY haluaa jatkaa keskustelua ylioppilaskuntiin kuulumisen vapaaehtoisuudesta

OYY haluaa jatkaa kes­kus­te­lua yli­op­pi­las­kun­tiin kuu­lu­mi­sen va­paa­eh­toi­suu­des­ta

09.03.2021 13:33 7
OYY sai 95 000 euron avustuksen opiskelijoiden hyvinvointiin – ylioppilaskunta haluaa parantaa hyvinvointia koronapandemian aikana ja sen jälkeen

OYY sai 95 000 euron avus­tuk­sen opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tiin – yli­op­pi­las­kun­ta haluaa pa­ran­taa hy­vin­voin­tia ko­ro­na­pan­de­mian aikana ja sen jälkeen

19.02.2021 10:13 1

OYY valitsi hal­li­tuk­sen ja edus­ta­jis­ton pu­heen­joh­ta­jis­ton ensi vuo­del­le

08.12.2020 19:36
Oululaisten aloite haluaa ylioppilaskunnat irti opiskelijakortin omistuksista – "Viimeiset vuodet ovat olleet totaalisen tappiollisia"

Ou­lu­lais­ten aloite haluaa yli­op­pi­las­kun­nat irti opis­ke­li­ja­kor­tin omis­tuk­sis­ta – "Vii­mei­set vuodet ovat olleet to­taa­li­sen tap­piol­li­sia"

30.11.2020 18:03 3
Tilaajille

Oulussa ei nähdä pe­rin­teis­tä soih­tu­kul­kuet­ta it­se­näi­syys­päi­vä­nä – opis­ke­li­jat juh­li­vat so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

23.11.2020 08:46