Talvi
Viikko
Kysyimme: Järisyttääkö pakkanen maata Oulussa? Asiantuntija: "Sääolot ovat sinänsä otolliset, eli pakkanen on ollut kova ja alkutalvi oli kostea"

Ky­syim­me: Jä­ri­syt­tää­kö pak­ka­nen maata Ou­lus­sa? Asian­tun­ti­ja: "Sääo­lot ovat sinänsä otol­li­set, eli pak­ka­nen on ollut kova ja al­ku­tal­vi oli kostea"

14.01.2021 15:15 9
Tilaajille
Hyytävä sää vyöryi Ouluun: pakkanen paukkuu ja tuuli puhaltaa voimakkaasti – "Erityisesti kroonisesti sairaiden olisi huolehdittava omasta suojautumisestaan"

Hyytävä sää vyöryi Ouluun: pak­ka­nen paukkuu ja tuuli pu­hal­taa voi­mak­kaas­ti – "E­ri­tyi­ses­ti kroo­ni­ses­ti sai­rai­den olisi huo­leh­dit­ta­va omasta suo­jau­tu­mi­ses­taan"

13.01.2021 13:10 1
Tilaajille
Myräkkä koettelee: Sähköttömien kotitalouksien määrä yhä tuhansissa – Helsingissä varoitetaan katolta putoavasta lumesta

Myräkkä koet­te­lee: Säh­köt­tö­mien ko­ti­ta­louk­sien määrä yhä tu­han­sis­sa – Hel­sin­gis­sä va­roi­te­taan katolta pu­toa­vas­ta lumesta

12.01.2021 12:22 2
Jäänpaksuus vaihtelee koko maassa, Pohjois-Pohjanmaalla jääpeite 10–15 senttimetriä keskimääräistä ohuempaa

Jään­pak­suus vaih­te­lee koko maassa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la jää­pei­te 10–15 sent­ti­met­riä kes­ki­mää­räis­tä ohuem­paa

11.01.2021 15:11 1
Kuukausi
Syötteen kansallispuistossa hiihdellessä voi kokea sydäntalven hiljaisuuden – ja juuri sitä keskieurooppalainen turisti nyt haluaa, tietää Itävallasta kotimaisemiin palannut matkailuyrittäjä

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa hiih­del­les­sä voi kokea sy­dän­tal­ven hil­jai­suu­den – ja juuri sitä kes­ki­eu­roop­pa­lai­nen turisti nyt haluaa, tietää Itä­val­las­ta ko­ti­mai­se­miin pa­lan­nut mat­kai­lu­yrit­tä­jä

11.01.2021 09:47 2
Tilaajille
Oulu säästyy alkuviikon sakeimmilta lumisateilta ja kymmenien senttien lumikertymältä, mutta tulossa on navakkaa tuulta ja kireitä pakkasia

Oulu säästyy al­ku­vii­kon sa­keim­mil­ta lu­mi­sa­teil­ta ja kym­me­nien sent­tien lu­mi­ker­ty­mäl­tä, mutta tulossa on na­vak­kaa tuulta ja kireitä pak­ka­sia

10.01.2021 20:20 3
Tilaajille
Metsähallitus huolissaan: Talviretkelle lähdetään liian heppoisin taidoin ja varustein

Met­sä­hal­li­tus huo­lis­saan: Tal­vi­ret­kel­le läh­de­tään liian hep­poi­sin taidoin ja va­rus­tein

08.01.2021 13:57
Polaaripyörre toi kunnon talven: Tästä ilmiössä on kysymys

Po­laa­ri­pyör­re toi kunnon talven: Tästä il­miös­sä on kysymys

08.01.2021 12:01 3
Tilaajille
Pohjoinen luonto kestää pikku pakkasjakson vaikka se olisi pitkäkin – toista oli 1970- ja 1980-luvuilla, kun mittari lähenteli -40:tä viikkokausia

Poh­joi­nen luonto kestää pikku pak­kas­jak­son vaikka se olisi pit­kä­kin – toista oli 1970- ja 1980-lu­vuil­la, kun mittari lä­hen­te­li -40:tä viik­ko­kau­sia

06.01.2021 06:00 10
Tilaajille
Talvilajien harrastajat yrittävät sopeutua, kun talvet lyhenevät ja lumi hupenee Oulun korkeudella

Tal­vi­la­jien har­ras­ta­jat yrit­tä­vät so­peu­tua, kun talvet ly­he­ne­vät ja lumi hupenee Oulun kor­keu­del­la

01.01.2021 23:10 3
Tilaajille
Viikko alkaa valoisasti, mutta poutasää loppuu lyhyeen – sitten tuleekin lunta päivätolkulla

Viikko alkaa va­loi­sas­ti, mutta pou­ta­sää loppuu lyhyeen – sitten tu­lee­kin lunta päi­vä­tol­kul­la

27.12.2020 20:03 2
Tilaajille
Ruotsin ja Suomen erottava Muonionjoki on edelleen sulana, vaikka on jo joulu

Ruotsin ja Suomen erot­ta­va Muo­nion­jo­ki on edel­leen sulana, vaikka on jo joulu

25.12.2020 17:26
Vanhemmat
Merivartiosto varoittaa: Perämeren jäällä liikkuminen on vielä vaarallista

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22
"Onnistunut valaistus tuo esiin kaupungin kasvot" – Oulun uudistettu valaistus voi auttaa jaksamaan pimeän talven keskellä

"On­nis­tu­nut va­lais­tus tuo esiin kau­pun­gin kasvot" – Oulun uu­dis­tet­tu va­lais­tus voi auttaa jak­sa­maan pimeän talven kes­kel­lä

28.11.2020 17:00
Tilaajille
54 päivää ilman auringon valoa – Utsjoella alkoi tällä viikolla kaamos, mutta miksi pohjoisen asukkaat kestävät pimeyttä paremmin kuin etelän ihmiset?

54 päivää ilman au­rin­gon valoa – Uts­joel­la alkoi tällä vii­kol­la kaamos, mutta miksi poh­joi­sen asuk­kaat kes­tä­vät pi­meyt­tä pa­rem­min kuin etelän ih­mi­set?

28.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Nihkeää marraskuuta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pakkasta oli 50, turverekat hyytyivät ja putketkin jäätyivät
Kolumni Anne Lilja

Nihkeää mar­ras­kuu­ta ei päihitä edes vuosi 1999, kun pak­kas­ta oli 50, tur­ve­re­kat hyy­tyi­vät ja put­ket­kin jää­tyi­vät

24.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Kevyt takki pitää retkeilijän lämpimänä ja mahtuu vaikka taskuun – Untuvan eettisyyden varmistamiseen on näppärä nyrkkisääntö

Kevyt takki pitää ret­kei­li­jän läm­pi­mä­nä ja mahtuu vaikka taskuun – Untuvan eet­ti­syy­den var­mis­ta­mi­seen on näppärä nyrk­ki­sään­tö

11.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Nastaa ja kitkaa jalan alle, että pysyy pystyssä – Myyjä: "Välillä on tuntunut talvella, ettei jalkinepuolella tarvitse muuta myydäkään kuin nasta- ja kitkapohjakenkiä"

Nastaa ja kitkaa jalan alle, että pysyy pys­tys­sä – Myyjä: "Vä­lil­lä on tun­tu­nut tal­vel­la, ettei jal­ki­ne­puo­lel­la tar­vit­se muuta myy­dä­kään kuin nasta- ja kit­ka­poh­ja­ken­kiä"

25.10.2020 09:00 3
Tilaajille
Talviset kelit ja kylmenevät ilmat aiheuttivat ryntäyksen rengasliikkeisiin – "Tuntuu siltä, että talvi yllättää autoilijat joka vuosi"

Tal­vi­set kelit ja kyl­me­ne­vät ilmat ai­heut­ti­vat ryn­täyk­sen ren­gas­liik­kei­siin – "Tuntuu siltä, että talvi yl­lät­tää au­toi­li­jat joka vuosi"

22.10.2020 21:24 4
Tilaajille