Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lä­hei­se­ni sai­raut­ta ei oteta va­ka­vas­ti?

09.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on Oulussa saatu viimein lain mukaisiksi – aluehallintoviraston tarkkailu alkoi jo vuonna 2019

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on Oulussa saatu viimein lain mu­kai­sik­si – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tark­kai­lu alkoi jo vuonna 2019

30.09.2022 13:51 6
Tilaajille
Oulun kriisiytyneelle mielenterveyspuolelle lisää työntekijöitä – "Muutokset eivät näy heti erikoissairaanhoidossa"

Oulun krii­siy­ty­neel­le mie­len­ter­veys­puo­lel­le lisää työn­te­ki­jöi­tä – "Muu­tok­set eivät näy heti eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa"

22.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin?

04.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoimen dia­lo­gin hoi­to­mal­lin mah­dol­li­suu­det mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­ses­sa

22.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys kuuluu kai­kil­le ou­lu­lai­sil­le

19.06.2021 06:15 1
Tilaajille
Mielenterveyteen on Oulussa panostettava ensi valtuustokaudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­teen on Oulussa pa­nos­tet­ta­va ensi val­tuus­to­kau­del­la

31.05.2021 02:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­jon­ko­han nuorten ah­dis­tus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tarve vä­he­ni­si­vät, jos he nuk­kui­si­vat yhtä paljon kuin esi­mer­kik­si vielä 1990-lu­vul­la?

23.04.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla on mah­dol­li­suus pro­fi­loi­tua hy­vin­voi­vien opis­ke­li­joi­den kau­pun­ki­na

22.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­ja tulee Oulussa saada ilman pom­pot­te­lua ja kuu­kau­sien odot­te­lua

16.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot Oulussa, ja se on vasta yksi osa ongelmaa – “Tivattiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pitkät jonot Ou­lus­sa, ja se on vasta yksi osa on­gel­maa – “Ti­vat­tiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

09.03.2021 08:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur-Ou­lun mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen re­mon­til­la on kiire, tar­vi­taan ainakin sata mie­len­ter­veys­am­mat­ti­lais­ta lisää

23.02.2021 07:00
Tilaajille
Oulun mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät hyvinvointikeskuksiin syksyllä – uudistuksella pyritään hoidon saatavuuden ja laadun paranemiseen

Oulun mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin syk­syl­lä – uu­dis­tuk­sel­la py­ri­tään hoidon saa­ta­vuu­den ja laadun pa­ra­ne­mi­seen

19.02.2021 15:41 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli puolen vuoden ajan olen yrit­tä­nyt saada apua erit­täin vai­keaan elä­män­ti­lan­tee­seen

17.02.2021 07:30
Tilaajille