Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Oulun mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoimen dia­lo­gin hoi­to­mal­lin mah­dol­li­suu­det mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­ses­sa

22.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys kuuluu kai­kil­le ou­lu­lai­sil­le

19.06.2021 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­teen on Oulussa pa­nos­tet­ta­va ensi val­tuus­to­kau­del­la

31.05.2021 02:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­jon­ko­han nuorten ah­dis­tus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tarve vä­he­ni­si­vät, jos he nuk­kui­si­vat yhtä paljon kuin esi­mer­kik­si vielä 1990-lu­vul­la?

23.04.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla on mah­dol­li­suus pro­fi­loi­tua hy­vin­voi­vien opis­ke­li­joi­den kau­pun­ki­na

22.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­ja tulee Oulussa saada ilman pom­pot­te­lua ja kuu­kau­sien odot­te­lua

16.03.2021 07:00 1
Tilaajille

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pitkät jonot Ou­lus­sa, ja se on vasta yksi osa on­gel­maa – “Ti­vat­tiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

09.03.2021 08:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur-Ou­lun mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen re­mon­til­la on kiire, tar­vi­taan ainakin sata mie­len­ter­veys­am­mat­ti­lais­ta lisää

23.02.2021 07:00
Tilaajille

Oulun mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin syk­syl­lä – uu­dis­tuk­sel­la py­ri­tään hoidon saa­ta­vuu­den ja laadun pa­ra­ne­mi­seen

19.02.2021 15:41 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli puolen vuoden ajan olen yrit­tä­nyt saada apua erit­täin vai­keaan elä­män­ti­lan­tee­seen

17.02.2021 07:30
Tilaajille