Qstock: Korona johti viiteen pe­ruu­tuk­seen lop­puun­myy­dys­sä ta­pah­tu­mas­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pal­jon­ko­han nuorten ah­dis­tus ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tarve vä­he­ni­si­vät, jos he nuk­kui­si­vat yhtä paljon kuin esi­mer­kik­si vielä 1990-lu­vul­la?

Oulussa on menossa paljon hyvää työtä kaupungin viihtyisyyden parantamiseksi ja arjen turvallisuuden varmistamiseksi. Tulevaisuuden ja kaupunkibrändin kehittämisessä meidän on kuitenkin vielä lisättävä huomiota lapsiin ja nuoriin.

Nuorten työttömyys on vakava uhka. Työn tekeminen on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Jos nuori ei opiskelun jälkeen työllisty, se voi muodostaa käännekohdan, jossa nuoren koko tulevaisuus on uhattuna.