Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pidetään huolta
Projektina mopo ja taivaansininen Corolla: Limingan moottoripajalla ovi on suuri ja kynnys matalalla – "Täällä ei tarvitse itse laittaa rahaa romuihin ja tilaa on"

Pro­jek­ti­na mopo ja tai­vaan­si­ni­nen Co­rol­la: Li­min­gan moot­to­ri­pa­jal­la ovi on suuri ja kynnys ma­ta­lal­la – "Täällä ei tar­vit­se itse laittaa rahaa ro­mui­hin ja tilaa on"

08.04.2021 19:30 4
Tilaajille
Ajanvarauksen ruuhka hidastaa opiskelijoiden hoitoonpääsyä Oulussa – mielenterveyden etäkeskusteluaikaa odottava opiskelija: "Onneksi minulla ei ole akuutti hätä"

Ajan­va­rauk­sen ruuhka hi­das­taa opis­ke­li­joi­den hoi­toon­pää­syä Oulussa – mie­len­ter­vey­den etä­kes­kus­te­lu­ai­kaa odot­ta­va opis­ke­li­ja: "On­nek­si minulla ei ole akuutti hätä"

28.03.2021 19:00 5
Tilaajille
Merenven Rasmussen muutti lapsena Norjasta Suomeen – vaikeat elämänvaiheet saivat hakemaan apua: "Olin ihan ihmeissäni, että on olemassa paikka, josta saa apua ihan kaikkeen"

Me­ren­ven Ras­mus­sen muutti lapsena Nor­jas­ta Suomeen – vaikeat elä­män­vai­heet saivat ha­ke­maan apua: "Olin ihan ih­meis­sä­ni, että on ole­mas­sa paikka, josta saa apua ihan kaik­keen"

15.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Tyrnäväläisten Tomi Matilan ja Sanna Arontien unelma suurperheestä toteutui uusperheessä – kaikille neljälle lapselle yritettiin laittaa samat säännöt, mutta tasapäistäminen oli virhe

Tyr­nä­vä­läis­ten Tomi Matilan ja Sanna Aron­tien unelma suur­per­hees­tä to­teu­tui uus­per­hees­sä – kai­kil­le nel­jäl­le lap­sel­le yri­tet­tiin laittaa samat sään­nöt, mutta ta­sa­päis­tä­mi­nen oli virhe

14.03.2021 06:00 6
Tilaajille
Mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot Oulussa, ja se on vasta yksi osa ongelmaa – “Tivattiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pitkät jonot Ou­lus­sa, ja se on vasta yksi osa on­gel­maa – “Ti­vat­tiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

09.03.2021 08:00 16
Tilaajille
Poika raivosi ja löi toisia lapsia – diagnoosin jälkeen uupunut suurperhe sai lopulta apua tukiperheestä

Poika raivosi ja löi toisia lapsia – diag­noo­sin jälkeen uupunut suur­per­he sai lopulta apua tu­ki­per­hees­tä

05.03.2021 09:00 5
Tilaajille
“Sä et oo mun äiti”, tokaisi Kaisla Huovisen kumppanin tytär, kun pariskunta alkoi tapailla – kolmelle paikkakunnalle hajautuneen uusperheen kokoonpano vaihtelee kahden ja kahdeksan välillä

“Sä et oo mun äiti”, tokaisi Kaisla Huo­vi­sen kump­pa­nin tytär, kun pa­ris­kun­ta alkoi ta­pail­la – kol­mel­le paik­ka­kun­nal­le ha­jau­tu­neen uus­per­heen ko­koon­pa­no vaih­te­lee kahden ja kah­dek­san välillä

01.03.2021 11:00
Tilaajille
Alle kouluikäisten tulisi uuden suosituksen mukaan liikkua kolme tuntia päivässä: "Liikkuminen ei tässä tarkoita vain sitä, että vedetään verkkarit päälle ja lähdetään hikoilemaan"

Alle kou­lu­ikäis­ten tulisi uuden suo­si­tuk­sen mukaan liikkua kolme tuntia päi­väs­sä: "Liik­ku­mi­nen ei tässä tar­koi­ta vain sitä, että ve­de­tään verk­ka­rit päälle ja läh­de­tään hi­koi­le­maan"

25.02.2021 06:00
Tilaajille
Pidetään huolta -juttusarja: Etäarki on selvästi lisännyt nuorten kokemia huolia ja ongelmia – apua voi hakea ainakin näistä palveluista

Pi­de­tään huolta -jut­tu­sar­ja: Etäarki on sel­väs­ti li­sän­nyt nuorten kokemia huolia ja on­gel­mia – apua voi hakea ainakin näistä pal­ve­luis­ta

22.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Aikuinen ohjaa lapsen kehonkuvan rakentumista - kommentointi vatsamakkaroista voi saada lapsen miettimään kelpaanko minäkään tällaisena

Ai­kui­nen ohjaa lapsen ke­hon­ku­van ra­ken­tu­mis­ta - kom­men­toin­ti vat­sa­mak­ka­rois­ta voi saada lapsen miet­ti­mään kel­paan­ko mi­nä­kään täl­lai­se­na

16.02.2021 17:00 2
Tilaajille